Město Bystřice pod Hostýnem

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://bystriceph.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datová schránka: vqqbu36
E-mail: posta@mubph.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Podhradní Lhota
08. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru rozvoje a investic
08. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení -vedoucí odboru vnitřní správy
08. 04. 2021 Zveřejnění záměru - směnit spoluvlastnické podíly v k.ú. Rychlov
08. 04. 2021 Rozhodnutí o umístění stavby - multifunkční hřiště na sídlišti v Bystřici pod Hostýnem
08. 04. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.II/438 a č.II/150 na území ORP Bystřice pod Hostýnem
07. 04. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout městské pozemky v k.ú. Sovadina
06. 04. 2021 Oznámení o změně obvodu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem,Rychlov, Chvalčov, Bílavsko
06. 04. 2021 Doručení návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení konání veřejného jednání
31. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Rusava
31. 03. 2021 Usnesení o ustanovení opatrovníka
31. 03. 2021 Aukční vyhláška - předmětem aukce je stavební parcela v k.ú. Rajnochovice
31. 03. 2021 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela v k.ú. Sovadina
30. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru dopravně správního
29. 03. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Přerovská ,Lipnická , Trávníky a ulice Polní v Bystřici pod Hostýnem
29. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí - správa lesů
26. 03. 2021 Oznámení o zápisu dětí do základní školy
26. 03. 2021 Dotace na podporu sociálních služeb 2021
26. 03. 2021 Granty 2021
26. 03. 2021 Zápis z jednání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem č.13 ze dne 15.03.2021
25. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent živnostenského úřadu
25. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění a uložení listinné podoby rozpočtových opatření č.5-7/2021
25. 03. 2021 Odročení dražebního jednání
25. 03. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout městské pozemky v k.ú. Sovadina
25. 03. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout městské pozemky v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
24. 03. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem Hlinsko pod Hostýnem
24. 03. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem Hlinsko pod Hostýnem
24. 03. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Silnice II/438 Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem
22. 03. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
22. 03. 2021 Oznámení zahájení územního řízení v k.ú. Loukov - ZTV pro RD, II. etapa
18. 03. 2021 Veřejná vyhláška - usnesení o přerušení územního řízení o umístění stavby: Bystřice p. H., paní Hrušková, Kab. NN 1030052837
17. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - us..." již není dostupný.
17. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici II/150 a silnici III/01864 v obci Komárno, z důvodu realizace akce "Snížení tonáže mostů Prostějovsko, Konicko, Hranicko a Přerovsko"
16. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
15. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
09. 03. 2021 Záměr města - prodat pozemek parcel. č. 144/7, o výměře 1.353 m2, a část pozemku parcel. č. 144/13, o výměře cca 30 m2, oba v k. ú. Sovadina
09. 03. 2021 Zveřejnění záměru - pronajmout část pozemku parcel. č. 1830/1, o výměře cca 24 m2, v k. ú. Bystřice pod Hostýnem
05. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci pro pěší, ul. Přerovská v Bystřici pod Hostýnem, m. č. Rychlov
04. 03. 2021 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
03. 03. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem
03. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 03. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
01. 03. 2021 Vyhlášení nového nouzového stavu na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27.02.2021 a usnesení vlády o přijetí krizového opatření
01. 03. 2021 Elektronická aukce podílu pozemku parc.č. 2258 o velikosti id. 2/44 (výměra 1190 m2) v k. ú. Bílavsko
26. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
26. 02. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
26. 02. 2021 Dokument "VV - Usnesení o ustan..." již není dostupný.
26. 02. 2021 Dokument "VV - Multifunkční hři..." již není dostupný.
26. 02. 2021 Zveřejnění záměru - prodat část pozemku parc.č. 830/17 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
26. 02. 2021 Zveřejnění záměru - dát do výpůjčky prostory bývalé recepce a haly v přízemí objektu bývalého hotelu Podhoran č.p.136

XML