Město Bystřice pod Hostýnem

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://bystriceph.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datová schránka: vqqbu36
E-mail: posta@mubph.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 06. 2020 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019
03. 06. 2020 VV- o možnosti převzít písemnost
03. 06. 2020 VV - oznámení zahájení řízení - bytový dům v Bystřici pod Hostýnem
01. 06. 2020 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
01. 06. 2020 Aukční vyhláška předmětem aukce je nemovitá věc v k.ú. Rychlov
29. 05. 2020 VV-stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Čs. brigády a ul. 6. května v Bystřici pod Hostýnem
29. 05. 2020 VV- stanovení přechodné úpravy provozu v obci Rusava
29. 05. 2020 Oznámení o volné pracovní pozici - strážník městské policie Bystřice pod Hostýnem
29. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent správy majetku a investic
28. 05. 2020 Upozornění na uložení písemnosti
28. 05. 2020 Usnesení - ustanovení opatrovníka
28. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění a uložení listinné podoby rozpočtových opatření č. 11-13/2020
27. 05. 2020 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem
22. 05. 2020 VV- stanovení místní úpravy provozu v ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem
22. 05. 2020 Usnesení o nařízení dražebního jednání
21. 05. 2020 Závěrečný účet města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
21. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
21. 05. 2020 Zveřejnění záměru - dát do výpůjčky prostor v přízemí objektu bývalého hotelu Podhoran v Bystřici pod Hostýnem
21. 05. 2020 Zveřejnění záměru- pronajmout část oplocení areálu městského koupaliště v Bystřici pod Hostýnem
21. 05. 2020 Zveřejnění záměru - pronajmout prodejní stánek v ul. Čs. Brigády v Bystřici pod Hostýnem
19. 05. 2020 Oznámení o volné pracovní pozici - provozář elektro
19. 05. 2020 VV-stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul. Novoveská v Bystřici pod Hostýnem
18. 05. 2020 VV-stanovení přechodné úpravy provozu sinice č. II/247 v k.ú. Chvalčov
18. 05. 2020 VV- rekonstrukce mostu na ulici Za potokem a v části Lámanec v .ú. Rusava
15. 05. 2020 VV- rozhodnutí, společné povolení - rekonstrukce místní komunikace ul. Bělidla v Bystřici pod Hostýnem
15. 05. 2020 VV- rozhodnutí, společné povolení - chodník a přechod pro chodce v ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem
13. 05. 2020 Aukční vyhláška - předmětem dražby je náhrobní kámen v Bílavsku
12. 05. 2020 Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č.2/2020 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
11. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška města Bystřice pod Hostýnem č.1/2020 o nočním klidu
07. 05. 2020 VV-stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Za Potokem v Bystřici pod Hostýnem
07. 05. 2020 VV-oznámení zahájení společného řízení - nádstavba šikmé střechy bytového domu Sídliště 1273 Bystřice pod Hostýnem
07. 05. 2020 Zveřejnění záměru - prodat pozemek v k. ú. Bystřice pod Hostýnem
04. 05. 2020 Aukční vyhláška
04. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent odboru životního prostředí - správa lesů
04. 05. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení o..." již není dostupný.
04. 05. 2020 VV-oznámení o zahájení společného řízení - Trávníky II. etapa v k.ú. Rychlov
30. 04. 2020 Oznámení o volné pracovní pozici- pracovník městského informačního centra
30. 04. 2020 Oznámení o volné pracovní pozici - strážník městské policie Bystřice pod Hostýnem
29. 04. 2020 Usnesení
29. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění a uložení listinné podoby rozpočtových opatření č. 9-10/2020
28. 04. 2020 VV- stanovení přechodné úpravy provozu v obci Hlinsko a Prusinovice
28. 04. 2020 VV-stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci v obci Komárno
28. 04. 2020 VV- stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v k.ú. Slavkov
27. 04. 2020 VV- informace pro pro poplatníky daně z nemovitých věcí
24. 04. 2020 VV- stanovení přechodné úpravy provozu místní komunikace v k.ú. Slavkov pod Hostýnem
22. 04. 2020 VV - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - silnice č. III/43818, místní komunikace v obci Rusava, z důvodu opravy koryta toku Rusava
21. 04. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Vsetínská v Bystřici pod Hostýnem
21. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v ul. Rusavská v Bystřici pod Hostýnem
21. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na podélného parkovacího pásu v ul. U Hřiště v Bystřici pod Hostýnem
21. 04. 2020 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Komárno

XML