Město Bystřice pod Hostýnem

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://bystriceph.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datová schránka: vqqbu36
E-mail: posta@mubph.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Hlinsko pod Hostýnem ve směru na obec Chomýž
15. 06. 2022 Oznámení matričního úřadu
14. 06. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
14. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v úseku Troják , Tesák, Rusava, Rajnochovice, Chvalčov - pořádání sportovní akce " 29. ROČNÍK NOVA BIKEMARATON DRÁSAL "
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - rekonstrukce v ul. Palackého Bystřice pod Hostýnem
13. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. U Mlékárny Bystřice pod Hostýnem
09. 06. 2022 Zveřejnění záměru - pronajmout část pozemku v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
09. 06. 2022 Zveřejnění záměru - pronajmout část oplocení areálu městského koupaliště
08. 06. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení o posuzování vlivu na životní prostředí
07. 06. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka odboru životního prostředí
06. 06. 2022 Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Loukov v uplynulém období 2019-2022
06. 06. 2022 Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Chvalčov
06. 06. 2022 Aukční vyhláška - předmětem aukce jsou pozemkové parcely č. 2233/40 a č. 3014/203 v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
03. 06. 2022 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem
03. 06. 2022 Výběr a vrácení správních poplatků občanům Ukrajiny
03. 06. 2022 Informace o zájmu Státního pozemkového úřadu o odkoupení pozemků v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, Hlinsko pod Hostýnem a Rychlov
03. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - Masarykovo náměstí Bystřice pod Hostýnem
03. 06. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Rusava
02. 06. 2022 Veřejná vyhláška , opatření obecné povahy - záplavové území vodního toku Rychlovský potok
31. 05. 2022 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu, DSO za rok 2021
27. 05. 2022 Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 – 2027 – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
27. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění návrhu závěrečného účtu města Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
26. 05. 2022 Zveřejnění záměru - prodat část pozemku parc. č. 2444 o výměře cca 300 m2, v k. ú. Bílavsko
26. 05. 2022 Oznámení o zveřejnění a uložení listinné podoby rozpočtových opatření č. 11-13/2022
25. 05. 2022 Nalezený pes a papoušek
24. 05. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek z pobytu
24. 05. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek ze psů
24. 05. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - poplatek za odpadové hospodářství
24. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
23. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
21. 05. 2022 Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka na úseku přestupků
19. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Rajnochovice (Tesák - Troják)
19. 05. 2022 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adrese a nemovitostí
18. 05. 2022 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
18. 05. 2022 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela a stavba v k.ú. Rajnochovice
17. 05. 2022 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela č.505/4 v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem
17. 05. 2022 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela č.505/5 v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem
17. 05. 2022 Aukční vyhláška -předmětem aukce je pozemková parcela č. 505/2 v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem
17. 05. 2022 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela v k.ú. Hlinsko pod Hostýnem
17. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
16. 05. 2022 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2021
12. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Rusava
11. 05. 2022 Zveřejnění záměru - prodat část pozemku v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
11. 05. 2022 Zveřejnění záměru - směnit část městského pozemku v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
11. 05. 2022 Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Blazice ve znění změny č.1 v uplynulém období 2017-2022
10. 05. 2022 Zveřejnění záměru - prodat část pozemku v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
10. 05. 2022 Zveřejnění záměru - směnit část městského pozemku v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
06. 05. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
06. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Rajnochovice - lokalita Rosošné
05. 05. 2022 Dokument "Odročení usnesení o e..." již není dostupný.

XML