Město Bystřice pod Hostýnem

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://bystriceph.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datová schránka: vqqbu36
E-mail: posta@mubph.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 05. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
20. 05. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Dražebn..." již není dostupný.
19. 05. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
14. 05. 2015 Příloha č. 01 Rada města na svém 9. zasedání dne 29.04.2015 jednohlasně rozhodla zveřejnit záměr - dát do výpůjčky nebytové prostory
14. 05. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - krizový manažer
13. 05. 2015 Příloha č. 01 Veřejná vyhláška
12. 05. 2015 Příloha č. 01 Výzva k účasti v e-aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem -ZŠ TGM - I. stupeň- rekonstrukce sociálního zařízení v 1.NP(chlapci) Bystřice pod Hostýnem
11. 05. 2015 Příloha č. 01 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014
07. 05. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
05. 05. 2015 Příloha č. 01 Výzva k účasti v e-aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem - Dodávka konvektomatu do školní jídelny ZŠ TGM
05. 05. 2015 Příloha č. 01 Volby do zastupitelstev obcí konané dne 13.06.2015 v obci Mrlínek - kandidátní listiny
01. 05. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Dražebn..." již není dostupný.
30. 04. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
30. 04. 2015 Příloha č. 01 Výzva k účasti v e-aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem- Plavecký výcvik žáků 3. a4. ročníku ZŠ Bratrství , Bystřice pod Hostýnem 2015
29. 04. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
24. 04. 2015 Příloha č. 01 Vyhlášení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce - Generální rekonstrukce veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem - II. etapa
24. 04. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
23. 04. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
22. 04. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
18. 04. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Dražebn..." již není dostupný.
15. 04. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
14. 04. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Mrlínek
13. 04. 2015 Příloha č. 01 Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ Bratrství Čechů a Slováků, Bystřice pod Hostýnem, Pod Zábřehem 1100, okres Kroměříž, příspěvkové organizace
10. 04. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o prodloužení termínu pro podávání přihlášek k výběrovému řízení - Referent na úseku silničního hospodářství
09. 04. 2015 Příloha č. 01 Nařízení státní veterinární správy
08. 04. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 04. 2015 Příloha č. 01 Nové volby do Zastupitelstva obce Mrlínek konané 13.června 2015
03. 04. 2015 Příloha č. 01 Územní rozhodnutí
02. 04. 2015 Příloha č. 01 Rada města na svém 6. zasedání dne 18.03.2015 jednohlasně rozhodla zveřejnit záměr-dát do výpůjčky velký sál v 1. patře hasičské zbrojnice v ulici Kamenec v Bystřici pod Hostýnem
31. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
30. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
28. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro čerpání úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Bystřice pod Hostýnem v roce 2015
26. 03. 2015 Příloha č. 01 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem konaného dne 02.03.2015
25. 03. 2015 Příloha č. 01 Vyhlášení poptávkového řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu - "Dodavatel Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem"
25. 03. 2015 Příloha č. 01 Posuzování vlivů koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" na životní prostředí
24. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
23. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru prodeje spoluvlastnického podílu poz. p.p.č. 1691/6 k.ú. Bystřice pod Hostýnem
20. 03. 2015 Příloha č. 01 Výzva k účasti v e-aukci pro město Bystřice pod Hostýnem - Dokončení generální opravy ÚT v KD Sovadina č. p. 11
19. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
18. 03. 2015 Příloha č. 01 Rada města na svém 5. zasedání dne 04.03.2015 jednohlasně rozhodla zveřejnit záměr - pronajmout městské pozemky
16. 03. 2015 Příloha č. 01 Nalezený pes
14. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent na úseku silničního hospodářství
13. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o volné pracovní pozici, strážník Městské policie Bystřice pod Hostýnem
12. 03. 2015 Příloha č. 01 Granty 2015
11. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Upozorn..." již není dostupný.
10. 03. 2015 Příloha č. 01 Vyhlášení poptávkového řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu - Nákup osobního vozidla nižší střední třídy s využitím jako služební vozidlo městské policie
09. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
09. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Oznámen..." již není dostupný.
06. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Upozorn..." již není dostupný.
06. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Oznámen..." již není dostupný.

XML