Město Bystřice pod Hostýnem

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://bystriceph.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datová schránka: vqqbu36
E-mail: posta@mubph.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 04. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o prodloužení termínu pro podávání přihlášek k výběrovému řízení - Referent na úseku silničního hospodářství
09. 04. 2015 Příloha č. 01 Nařízení státní veterinární správy
08. 04. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
04. 04. 2015 Příloha č. 01 Nové volby do Zastupitelstva obce Mrlínek konané 13.června 2015
03. 04. 2015 Příloha č. 01 Územní rozhodnutí
02. 04. 2015 Příloha č. 01 Rada města na svém 6. zasedání dne 18.03.2015 jednohlasně rozhodla zveřejnit záměr-dát do výpůjčky velký sál v 1. patře hasičské zbrojnice v ulici Kamenec v Bystřici pod Hostýnem
31. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
30. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
28. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro čerpání úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města Bystřice pod Hostýnem v roce 2015
26. 03. 2015 Příloha č. 01 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem konaného dne 02.03.2015
25. 03. 2015 Příloha č. 01 Vyhlášení poptávkového řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu - "Dodavatel Zpravodaje města Bystřice pod Hostýnem"
25. 03. 2015 Příloha č. 01 Posuzování vlivů koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje" na životní prostředí
24. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
23. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení Statutárního města Ostrava o záměru prodeje spoluvlastnického podílu poz. p.p.č. 1691/6 k.ú. Bystřice pod Hostýnem
20. 03. 2015 Příloha č. 01 Výzva k účasti v e-aukci pro město Bystřice pod Hostýnem - Dokončení generální opravy ÚT v KD Sovadina č. p. 11
19. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
18. 03. 2015 Příloha č. 01 Rada města na svém 5. zasedání dne 04.03.2015 jednohlasně rozhodla zveřejnit záměr - pronajmout městské pozemky
16. 03. 2015 Příloha č. 01 Nalezený pes
14. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - Referent na úseku silničního hospodářství
13. 03. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o volné pracovní pozici, strážník Městské policie Bystřice pod Hostýnem
12. 03. 2015 Příloha č. 01 Granty 2015
11. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Upozorn..." již není dostupný.
10. 03. 2015 Příloha č. 01 Vyhlášení poptávkového řízení formou veřejné zakázky malého rozsahu - Nákup osobního vozidla nižší střední třídy s využitím jako služební vozidlo městské policie
09. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
09. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Oznámen..." již není dostupný.
06. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Upozorn..." již není dostupný.
06. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Oznámen..." již není dostupný.
05. 03. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Oznámen..." již není dostupný.
04. 03. 2015 Příloha č. 01 Informace o rozšíření úředních hodin
27. 02. 2015 Příloha č. 01 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou
25. 02. 2015 Příloha č. 01 Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
24. 02. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
24. 02. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
23. 02. 2015 Příloha č. 01 Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
23. 02. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Dražebn..." již není dostupný.
20. 02. 2015 Příloha č. 01 Výzva k účasti v e-aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem - Doplnění povrchu na části místní komunikace v Hlinsku pod Hostýnem - lokalita Perná
19. 02. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
18. 02. 2015 Příloha č. 01 Výzva k účasti v e-aukci pro Město Bystřice pod Hostýnem - Rekonstrukce střechy budovy obecní rady Bílavsko č.p. 34 a úprava místností (přesun knihovny)
18. 02. 2015 Příloha č. 01 Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č.1/2015, kterým se vydává Tržní řád
17. 02. 2015 Příloha č. 01 Rada města na svém 3. zasedání dne 04.02.2015 jednohlasně rozhodla zveřejnit záměr - pronajmout pozemky
17. 02. 2015 Příloha č. 01 Rada města na svém 3.zasedání dne 04.02.2015 jednohlasně rozhodla zveřejnit záměr - směnit část městského pozemku
17. 02. 2015 Příloha č. 01 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 02. 2015 Příloha č. 01 Rada města na svém 3. zasedání dne 04.02.2015 jednohlasně rozhodla zveřejnit záměr - pronajmout místnosti v budově SD Sušil v B.p.H.
11. 02. 2015 Příloha č. 01 Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby veřejnou vyhláškou
11. 02. 2015 Příloha č. 01 Oznámení Města Bystřice pod Hostýnem o vyhlášení poptávkového řízení " Dodávka a montáž plynové teplovzdušné jednotky do objektu garáže a dílny v areálu Technických služeb Bystřice pod Hostýnem "
10. 02. 2015 Příloha č. 01 Rada města na svém 2. zasedání dne 21.01.2015 jednohlasně rozhodla zveřejnit záměr - pronajmout nebytové prostory č.p. 1071 v Bystřici pod Hostýnem
09. 02. 2015 Příloha č. 01 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
07. 02. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
06. 02. 2015 Dokument "Příloha č. 01 Usnesen..." již není dostupný.
05. 02. 2015 Příloha č. 01 Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci " Národní plán povodí Dunaje"

XML