Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 08. 2022 Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK - návrh OOP
31. 08. 2022 VEGACOM a.s. - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací - OOP
31. 08. 2022 Žádost o zajištění bezpečnostních prvků - OOP přechodka
31. 08. 2022 Žádost o zajištění bezpečnostních prvků - návrh OOP
31. 08. 2022 odbor dopravy - Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 - II.etapa - OOP přechodka
31. 08. 2022 odbor dopravy - Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 - II.etapa - OOP návrh
31. 08. 2022 TSK - Ženíškova - Zóna - místní - OOP real
31. 08. 2022 Žádost o stanovení změny místní a přechodné úpravy na PK - OOP
31. 08. 2022 TSK - Donovalská-K+R - návrh OOP
31. 08. 2022 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - Janouchova 577, 578, 654, par. č. 826/7
30. 08. 2022 Dokument "vzor 870 - seznámení ..." již není dostupný.
30. 08. 2022 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - Janouchova 670, 671, Štichova 579, 580, 581, 582
30. 08. 2022 DISK s.r.o.-ZvlUz
30. 08. 2022 DISK s.r.o.-ZvlUz
30. 08. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 6AS 8257
30. 08. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 1K3 6908
29. 08. 2022 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - Janouchova č.p. 655, 656, 659, 660, 661
28. 08. 2022 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00 a vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj
26. 08. 2022 žádost o stanovení změny místní a přechodné úpravy na PK - OOP real
26. 08. 2022 Žádost o stanovení změny - OOP real
26. 08. 2022 TSK - zrušení V12c - místní - OOP real
26. 08. 2022 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - Hlavatého 663, Steinerova 601, Štichova 600
26. 08. 2022 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - Janouchova 655 - 658, ZBVO ZM 0923
25. 08. 2022 VŘ - SOR interního auditu a kontroly
25. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 106/22
25. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 107/22
25. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 108/22
25. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 109/22
25. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 111/22
25. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 112/22
25. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 110/22
25. 08. 2022 Žádost o povolení zvláštního užívání PK - OOP
25. 08. 2022 MČ Praha 11 - OSM - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací - OOP
25. 08. 2022 Žádost o stanovení parkoviště Hrnčíře - OOP přechodka
25. 08. 2022 SUPTel, a.s. - Žádost o povolení zvláštního užívání - OOP
25. 08. 2022 oznámení 29. zasedání ZMČ 01.09.2022
23. 08. 2022 VŘ - SOR-technik
23. 08. 2022 Žádost o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání PK - OOP
23. 08. 2022 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov - FYZIOklinika s. r. o.
23. 08. 2022 Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 2117/331 a 2117/336 v k. ú. Chodov SV Hrdličkova a Blatenská
23. 08. 2022 Záměr pronájmu částí pozemků parc. č. 3008 a 2993/3 v k. ú. Chodov - YIT Stavo
23. 08. 2022 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 14 – opakované veřejné projednání změny Z 3194/14
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 veřejné projednání - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 veřejné projednání - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 ÚP SÚ HMP
22. 08. 2022 OOP 3AE 4205
19. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 98/22
18. 08. 2022 VŘ - SOR stanovisek k projektovým dokumentacím
18. 08. 2022 VŘ - SOR odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

XML