Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 03. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 1AT 0364
20. 03. 2023 Vývěs poptávkového řízení - letní tábory
17. 03. 2023 OOP 8AH 7811
17. 03. 2023 OOP 8AF 2853
17. 03. 2023 OOP 4L1 7318
17. 03. 2023 uzavírky - rekonstrukce NTL plynovodů Spořilov II. fáze
17. 03. 2023 uzavírky - rekonstrukce NTL plynovodů Spořilov I. fáze
17. 03. 2023 sdělení účastníkům na UD: "Stavby na pozemku parc. č. 542/10 a 542/11 v k. ú. Šeberov"
17. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - U Nové dálnice č.p. 691, 725, 726, 729, 752, 708, 703
17. 03. 2023 VŘ - SOR ekonomiky práce
16. 03. 2023 VŘ - SOR vztahů k veřejnosti
16. 03. 2023 VŘ - SOR pro výkon SSÚ
15. 03. 2023 VŘ - řidič/ka
15. 03. 2023 Konkurzní řízení na ředitelku/ředitele MŠ Lojovická
15. 03. 2023 pronájmu části pozemku parc. č. 229/28, Praha 4
15. 03. 2023 Dokumenty 067 EX 7096/22-32-DV movité věci
15. 03. 2023 M - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí: Bytový dům Zdiměřická a 7 parkovacích míst, č.p. 1657
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 92/2023 MV
14. 03. 2023 OOP přechodka
14. 03. 2023 OOP přechodka
14. 03. 2023 usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: "Zastřešení bytového domu Janouchova č.p. 659 až 661
14. 03. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Janouchova 659, Borošova 630, Štichova 580 - 582
13. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 17/23
13. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 18/23
13. 03. 2023 Rozpočtové opatření č. 19/23
13. 03. 2023 OOP 3AK 8436
13. 03. 2023 OOP 5A4 8945
13. 03. 2023 OOP 5AV 0814
13. 03. 2023 OOP 5A4 8945
13. 03. 2023 OOP 9AH 7824
13. 03. 2023 OOP 4AC 0957
13. 03. 2023 Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2336/52 v k. ú. Chodov, ul. Majerského
13. 03. 2023 Usnesení - dražební vyhláška č.j. 099 EX 3700/21-40
13. 03. 2023 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 11 a VVURÚ Z 3122/11 a Z 3123/11
13. 03. 2023 Oznámení o společném jednání Z 3132/12+Z 3151/12
10. 03. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace RZ: 3K7 9683
10. 03. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Bytový dům Starochodovská"
10. 03. 2023 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2709 v k. ú. Chodov
10. 03. 2023 VŘ - samostatný/ná účetní
10. 03. 2023 VŘ - ved. Oddělení styku s veřejností na DU
10. 03. 2023 ZÁMĚR výpůjčky části pozemku parc. č. 1099/2 v k. ú. Háje
10. 03. 2023 Z Á M Ě R změny NS o nájmu jednotky č. 2038/201 - NP č. 2038-02, Majerského 2038, Praha 4
10. 03. 2023 DV 139EX 21759/14-228
09. 03. 2023 VŘ - SOR ekonomiky a administrativy odboru
09. 03. 2023 Technologie hlavního města Prahy, a.s.-ZvlUz
09. 03. 2023 Technologie hlavního města Prahy, a.s.-ZvlUz
08. 03. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Úprava a obnova veřejného osvětlení za domy 50, 52, 54 v ul
07. 03. 2023 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ
07. 03. 2023 usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: "Bytový dům Na Sádce"
06. 03. 2023 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ

XML