Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 12. 2019 Usnesení o vydání společného povolení stavby - rekonstrukce ul. Proutěná, stavba č. 0101 TV Újezd - etapa 0022 proutěná 2. část
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci III. třídy ul. Majerského, Praha 4
11. 12. 2019 opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci II. třídy ul. Jurkovičova, praha 4
11. 12. 2019 Dotační prohram pro oblast sportu a volného času na rok 2020
11. 12. 2019 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2760/31, v k.ú. Chodov, ul. Ke Kateřinkám
11. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Andrea Isholová
11. 12. 2019 Rozhodnutí - Obytný soubor Blažimská
11. 12. 2019 Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2020
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého dopravního značení a demontáži stávajícího svislého dopravního značení, při místní komunikaci III. třídy ul. Chomutovická, Praha 4
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v odstranění vodorovného dopravního značení V 10d, při místní komunikaci III. třídy ul. Lipenská, Praha 4
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého dopravního značení a v odstranení stávajícího svislého dopravního značení, při místní komunikaci III. třídy ul. K Újezdu, K Rozkoši, Z
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového vodorovného dopravního značení, při místní komunikaci III. třídy ul. U Zájezdku, Praha 114
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení při veřejně přístupové účelové komunikaci NN 4012, situované na pozemcích par.č. 2101/194, 2101/138,
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci IV. třídy (pěší zóna) NN4410, při stanici metra opatov, Praha 4
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul. Markušova, Praha 4
11. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
11. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
11. 12. 2019 Rozhodnutí - MHMP 2378415/2019
11. 12. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, při veřejně přístupové účelové kom
11. 12. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny v celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
11. 12. 2019 Poptávkové řízení - Jarní jednodenní příměstské tábory 2020
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci IV. třídy-chodník
11. 12. 2019 Vyjádření k podanému odvolání - P + R Opatov, Praha - Chodov, při ul. Chilská
10. 12. 2019 Záměr pronájmu části pozemku par. č. 2760/31, v k.ú. Chodov, ul. Ke Kateřinkám
10. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Andrea Isholová
09. 12. 2019 Rozhodnutí - Obytný soubor Blažimská
09. 12. 2019 Dotační program v oblasti životního prostředí pro rok 2020
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého dopravního značení a demontáži stávajícího svislého dopravního značení, při místní komunikaci III. třídy ul. Chomutovická, Praha 4
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v odstranění vodorovného dopravního značení V 10d, při místní komunikaci III. třídy ul. Lipenská, Praha 4
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého dopravního značení a v odstranení stávajícího svislého dopravního značení, při místní komunikaci III. třídy ul. K Újezdu, K Rozkoši, Z
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového vodorovného dopravního značení, při místní komunikaci III. třídy ul. U Zájezdku, Praha 114
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení při veřejně přístupové účelové komunikaci NN 4012, situované na pozemcích par.č. 2101/194, 2101/138,
09. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci IV. třídy (pěší zóna) NN4410, při stanici metra opatov, Praha 4
07. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul. Markušova, Praha 4
07. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
07. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
06. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu ul. Markušova, Praha 4
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1020/01, U 1217/01, U 1237/01, U 1287/01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav U 1004/01 a U 1244/01 Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
06. 12. 2019 Rozhodnutí - MHMP 2378415/2019
05. 12. 2019 Rozhodnutí - MHMP 2378415/2019
05. 12. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, při veřejně přístupové účelové kom
05. 12. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny v celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
05. 12. 2019 Poptávkové řízení - Jarní jednodenní příměstské tábory 2020
04. 12. 2019 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek spočívající v realizaci nového svislého a vodorovného dopravního značení, při veřejně přístupové účelové kom
04. 12. 2019 Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00, Z 2960/00 vlny v celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy
04. 12. 2019 Poptávkové řízení - Jarní jednodenní příměstské tábory 2020
04. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci IV. třídy-chodník
04. 12. 2019 Vyjádření k podanému odvolání - P + R Opatov, Praha - Chodov, při ul. Chilská
03. 12. 2019 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu při místní komunikaci IV. třídy-chodník

XML