Praha 11

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha11.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 00 Praha 4

Datová schránka: nr5bpci
E-mail: podatelna@praha11.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 09. 2022 115 EX 43/21-147, Usnesení - dražební vyhláška MV,
16. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Radimovická č.p. 1419 - 1422
16. 09. 2022 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Radimovická č.p. 1770 - 1772
15. 09. 2022 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - Křtinská 615-617, Mejstříkova 611-614
14. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 118/22
13. 09. 2022 VŘ - kurátor pro dospělé
13. 09. 2022 VŘ - SOR přestupků
13. 09. 2022 VŘ - SOR veřejný opatrovník
13. 09. 2022 Dokument "usnesení - prodloužen..." již není dostupný.
13. 09. 2022 Dokument "rozhodnutí - povolení..." již není dostupný.
13. 09. 2022 Dokument "seznámení s podklady:..." již není dostupný.
12. 09. 2022 Dokument "220 EX 1981/22-35-Ozn..." již není dostupný.
12. 09. 2022 Dokument "220 EX 1845/22-35-Ozn..." již není dostupný.
10. 09. 2022 Žádost o stanovení_Cyklostezka K Trníčku - Na Jelenách - OOP real
10. 09. 2022 CENTRAL GROUP 63.investiční s.r.o. - OOP
10. 09. 2022 KSF spol. s r.o. - OOP
10. 09. 2022 Žádost o povolení zvláštního užívání PK - OOP
09. 09. 2022 Dokument "oznámení č.j.: 220 EX..." již není dostupný.
08. 09. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
08. 09. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
07. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 115/22
07. 09. 2022 VŘ - SOR pro výkon SSÚ
07. 09. 2022 FERPET community s.r.o. - Žádost o povolení částečné/úplné uzavírky pozemní komunikace - OOP
06. 09. 2022 „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vl...
06. 09. 2022 VŘ - SOR Odd. organizačního
06. 09. 2022 Záměr změny nájemní o nájmu nemovitostí - pozemků
06. 09. 2022 Záměr změny nájemní smlouvy o nájmu objektu v ulici Machkova, čp. 1646, Praha 4
06. 09. 2022 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2117/315 v k. ú. Chodov pro spol. KORMAK Praha-spojkoviště
06. 09. 2022 Dokument "vzor 870 - seznámení ..." již není dostupný.
06. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 114/22
06. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 117/22
06. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 116/22
05. 09. 2022 Pozvánka na náhradní termín zasedání OVK
01. 09. 2022 DRV_Kunínova II._žádost o stanovení přechodné úpravy - návrh OOP
01. 09. 2022 ETEWA s.r.o. - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací - OOP
01. 09. 2022 ENERG-SERVIS_303 Na Sádce - stanovení místní úpravy - návrh OOP
01. 09. 2022 Daniela Dvořáková-ZvlUz
01. 09. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: Doplnění veřejného osvětlení v ul. Formanská, Praha 4
01. 09. 2022 M- přerušení odvolacího řízení na návrh stavebníka: "Novostavba bytového domu na pozemcích č. parc.
31. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 113/22
31. 08. 2022 Žádost o stanovení místní úpravy provozu na PK - návrh OOP
31. 08. 2022 VEGACOM a.s. - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací - OOP
31. 08. 2022 Žádost o zajištění bezpečnostních prvků - OOP přechodka
31. 08. 2022 Žádost o zajištění bezpečnostních prvků - návrh OOP
31. 08. 2022 odbor dopravy - Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 - II.etapa - OOP přechodka
31. 08. 2022 odbor dopravy - Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0022 - II.etapa - OOP návrh
31. 08. 2022 TSK - Ženíškova - Zóna - místní - OOP real
31. 08. 2022 Žádost o stanovení změny místní a přechodné úpravy na PK - OOP
31. 08. 2022 TSK - Donovalská-K+R - návrh OOP
31. 08. 2022 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - Janouchova 577, 578, 654, par. č. 826/7

XML