Obec Tvrdonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://tvrdonice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tvrdonice
nám. Míru 96/31
691 53 Tvrdonice

Datová schránka: iugbave
E-mail: podatelna@tvrdonice.cz, obec@tvrdonice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 o místním poplatku ze psů
29. 01. 2019 Oznámení o zahájení územního řízení-stavba č. 7502
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Zasedání zastupitelstva obce
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Služby obce Tvrdonice – Rozpočet na rok 2015
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obce Tvrdonice – Rozpočet sociálního fondu na 2015
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Blackout
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 DSO ČJV-Návrh závěrečného účtu
29. 01. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2014
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 FIN 2- 12M
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Příloha
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Výkaz zisku a ztráty
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Rozvaha
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 SPÚ Břeclav- Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice-pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Přírodní hřiště u MŠ Tvrdonice
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 MěÚ Břeclav- výzva, vyjádření k podanému odvolání
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 OBEC TVRDONICE – Rozpočtový výhled v tis. Kč
29. 01. 2019 ÚZSVM Břeclav-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí- aktualizováno ke dni 01.11.2015
29. 01. 2019 MV ČR-Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech účinné od 01.01.2016+ informace
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Finanční úřad pro JMK- rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 MěÚ Břeclav-Oznámení o návrhu stanovení úpravy provozu na pozemních komunikací
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 MV ČR – neinvestiční dotace na výdaje SDH
29. 01. 2019 CETIN – informace
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Výzva
29. 01. 2019 Dokument "Státní pozemkový úřad..." již není dostupný.
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice – záměr pachtu nebo směny pozemku čj. Z4/2016
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice -záměr prodeje pozemku čj. Z5/2016
29. 01. 2019 dokument

XML