Obec Tvrdonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://tvrdonice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tvrdonice
nám. Míru 96/31
691 53 Tvrdonice

Datová schránka: iugbave
E-mail: podatelna@tvrdonice.cz, obec@tvrdonice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 OBEC TVRDONICE – Rozpočtový výhled v tis. Kč
29. 01. 2019 ÚZSVM Břeclav-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí- aktualizováno ke dni 01.11.2015
29. 01. 2019 MV ČR-Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech účinné od 01.01.2016+ informace
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Finanční úřad pro JMK- rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 MěÚ Břeclav-Oznámení o návrhu stanovení úpravy provozu na pozemních komunikací
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 MV ČR – neinvestiční dotace na výdaje SDH
29. 01. 2019 CETIN – informace
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Výzva
29. 01. 2019 Dokument "Státní pozemkový úřad..." již není dostupný.
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice – záměr pachtu nebo směny pozemku čj. Z4/2016
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice -záměr prodeje pozemku čj. Z5/2016
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Sdělení k placení daně z nemovitých věcí
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 FÚ JMK- Upozornění na nutnost navýšení inkasního limitu SIPO
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Geofyzikální ústav Brno- Makroseismický dotazník
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Služby obce Tvrdonice – Doplatek za stočné září-prosinec 2015
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice – Závěrečný účet 2015
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice – Rozvaha 2015
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice – Výkaz zisku a ztráty 2015
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku 2015
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice – Příloha 2015
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice – FIN 2-12 M 2015
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Obec Tvrdonice – Záměr prodeje nemovitosti č. 7
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 FÚ JMK- Elektronická evidence tržeb
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – MRS Tvrdonice
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Okrašlovací spolek Tvrdonice
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Fotbalový klub mládeže Podluží Kostice

XML