Obec Tvrdonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://tvrdonice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tvrdonice
nám. Míru 96/31
691 53 Tvrdonice

Datová schránka: iugbave
E-mail: podatelna@tvrdonice.cz, obec@tvrdonice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 04. 2019 Dokument "dokument..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 8/2018 ze dne 18.3.2019
16. 04. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 9/2019 ze dne 2.4.2019
10. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství-Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212
10. 04. 2019 dokument
21. 03. 2019 Katastrální úřad pro JmK- Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
21. 03. 2019 dokument
21. 03. 2019 MěÚ Břeclav- Oznámení, zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, chodník v ul. Družtevní, Tvrdonice
21. 03. 2019 dokument
21. 03. 2019 PROGRAM Rozvoje Tvrdonice
21. 03. 2019 Výpis usnesení z 4. zasedání ZO Tvrdonice ze dne 18.02.2019
21. 03. 2019 dokument
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 2/2018 ze dne 5.12.2018
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 3/2018 ze dne 12.12.2018
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 4/2018 ze dne 20.12.2018
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 5/2018 ze dne 31.12.2018
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 6/2019 ze dne 23.1.2019
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 7/2019 ze dne 7.2.2019
14. 03. 2019 Krajský úřad JmK – Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera
14. 03. 2019 dokument
12. 03. 2019 ÚZSVM Břeclav-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí- aktualizováno ke dni 01.02.2019
12. 03. 2019 Ministerstvo životního prostředí – Veřejná vyhláška č.j.: MZP/2019/630/568
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 ÚZSVM Břeclav-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí- aktualizováno ke dni 01.02.2017
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice – Veřejná výzva- pozice knihovník
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Region Podluží – Rozpočet na rok 2017
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice-Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 29.03.2017
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Dokument "dokument..." již není dostupný.
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice-Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
06. 03. 2019 Finanční úřad pro JMK – Informace
06. 03. 2019 Státní pozemkový úřad – Nabídka pozemků k pronájmu
06. 03. 2019 DOS Čistý jihovýchod- Závěrečný účet za rok 2016
06. 03. 2019 Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice-oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Region Podluží – Záverečný účet svazku obcí Regionu Podluží za rok 2016 + pozvánka na Členskou schůzi DSO
06. 03. 2019 MMR – Rozhodnutí čj. MMR-26197/2016-83/1778
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice-Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 01.06.2017
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice – Záměr směny nemovitosti č. 5/2017
06. 03. 2019 dokument
04. 03. 2019 Finanční úřad pro JmK – Upozornění na možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu
04. 03. 2019 dokument

XML