Obec Tvrdonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://tvrdonice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tvrdonice
nám. Míru 96/31
691 53 Tvrdonice

Datová schránka: iugbave
E-mail: podatelna@tvrdonice.cz, obec@tvrdonice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice-Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 29.03.2017
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Dokument "dokument..." již není dostupný.
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice-Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
06. 03. 2019 Finanční úřad pro JMK – Informace
06. 03. 2019 Státní pozemkový úřad – Nabídka pozemků k pronájmu
06. 03. 2019 DOS Čistý jihovýchod- Závěrečný účet za rok 2016
06. 03. 2019 Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice-oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Region Podluží – Záverečný účet svazku obcí Regionu Podluží za rok 2016 + pozvánka na Členskou schůzi DSO
06. 03. 2019 MMR – Rozhodnutí čj. MMR-26197/2016-83/1778
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice-Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 01.06.2017
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice – Záměr směny nemovitosti č. 5/2017
06. 03. 2019 dokument
04. 03. 2019 Finanční úřad pro JmK – Upozornění na možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu
04. 03. 2019 dokument
01. 03. 2019 Katastrální úřad pro JmK – Obnova katastrálního operátu v k.ú. Tvrdonice
01. 03. 2019 dokument
28. 02. 2019 Krajský soud v Brně – Vyrozumění výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení čj. 62 A11/2019
28. 02. 2019 dokument
28. 02. 2019 Nařízení obce, kterým se vydává tržní řád
28. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
28. 02. 2019 dokument
28. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
28. 02. 2019 dokument
22. 02. 2019 PROGRAM Rozvoje Tvrdonice
22. 02. 2019 dokument
19. 02. 2019 Dokument "MěÚ Břeclav – Oznámen..." již není dostupný.
19. 02. 2019 Dokument "dokument..." již není dostupný.
11. 02. 2019 Obec Tvrdonice – Pozvánka na ZO dne 18.02.2019
11. 02. 2019 dokument
05. 02. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Hodo..." již není dostupný.
05. 02. 2019 Dokument "dokument..." již není dostupný.
05. 02. 2019 Dokument "Soudní exekutor Praha..." již není dostupný.
05. 02. 2019 Dokument "dokument..." již není dostupný.
29. 01. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2005
29. 01. 2019 Zadávací dokumentace pro výzvu více zájemcům na služby
29. 01. 2019 Volby do senátu ČR
29. 01. 2019 Pozvánka na první veřejné zasedání ZO
29. 01. 2019 Sazebník úhrad za poskytování informací ( zák. 106/199Sb.)
29. 01. 2019 dokument
29. 01. 2019 Upozornění občanům
29. 01. 2019 Pozvánka na zasedání ZO
29. 01. 2019 Rozpočet obce na rok 2007
29. 01. 2019 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2006
29. 01. 2019 Dětský národopisný soubor POMNĚNKA
29. 01. 2019 Sazba poplatku za uložení odpadů na sběrném místě

XML