Obec Tvrdonice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://tvrdonice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tvrdonice
nám. Míru 96/31
691 53 Tvrdonice

Datová schránka: iugbave
E-mail: podatelna@tvrdonice.cz, obec@tvrdonice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 2/2018 ze dne 5.12.2018
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 3/2018 ze dne 12.12.2018
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 4/2018 ze dne 20.12.2018
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 5/2018 ze dne 31.12.2018
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 6/2019 ze dne 23.1.2019
19. 03. 2019 Usnesení z jednání rady obce č. 7/2019 ze dne 7.2.2019
14. 03. 2019 Krajský úřad JmK – Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Stibůrkovská jezera
14. 03. 2019 dokument
12. 03. 2019 ÚZSVM Břeclav-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí- aktualizováno ke dni 01.02.2019
12. 03. 2019 Ministerstvo životního prostředí – Veřejná vyhláška č.j.: MZP/2019/630/568
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 ÚZSVM Břeclav-Seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí- aktualizováno ke dni 01.02.2017
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice – Veřejná výzva- pozice knihovník
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Region Podluží – Rozpočet na rok 2017
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice-Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 29.03.2017
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice-Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2017
06. 03. 2019 Finanční úřad pro JMK – Informace
06. 03. 2019 Státní pozemkový úřad – Nabídka pozemků k pronájmu
06. 03. 2019 DOS Čistý jihovýchod- Závěrečný účet za rok 2016
06. 03. 2019 Státní pozemkový úřad – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tvrdonice-oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Region Podluží – Záverečný účet svazku obcí Regionu Podluží za rok 2016 + pozvánka na Členskou schůzi DSO
06. 03. 2019 MMR – Rozhodnutí čj. MMR-26197/2016-83/1778
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice-Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce – 01.06.2017
06. 03. 2019 dokument
06. 03. 2019 Obec Tvrdonice – Záměr směny nemovitosti č. 5/2017
06. 03. 2019 dokument
04. 03. 2019 Finanční úřad pro JmK – Upozornění na možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu
04. 03. 2019 dokument
01. 03. 2019 Katastrální úřad pro JmK – Obnova katastrálního operátu v k.ú. Tvrdonice
01. 03. 2019 dokument
28. 02. 2019 Krajský soud v Brně – Vyrozumění výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení čj. 62 A11/2019
28. 02. 2019 dokument
28. 02. 2019 Nařízení obce, kterým se vydává tržní řád
28. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2010, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
28. 02. 2019 dokument
28. 02. 2019 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
28. 02. 2019 dokument
22. 02. 2019 PROGRAM Rozvoje Tvrdonice
22. 02. 2019 dokument
19. 02. 2019 Dokument "MěÚ Břeclav – Oznámen..." již není dostupný.

XML