Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 07. 2016 Vyrozumění o podaném rozkladu a výzva k vyjádření se k jeho obsahu
24. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru projektového řízení
23. 06. 2016 MMR-19618/2016-83/1255
23. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru správy monitorovacího s
23. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení pro mezinárodní spolup
23. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení evaluací
23. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení koordinace programů
23. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru politiky bydlení
23. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení administrativy a národ
23. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení kontrol
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení účtování kapitoly
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru řídicího orgánu Operačn
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru řízení operačních progr
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení metodiky
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru územního plánování
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení interního auditu
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru projektového řízení
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení účtování evropských fo
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka/práv
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení služebních a pracovněp
22. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení platů a personální evi
21. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka/práv
20. 06. 2016 Asistent/-ka ředitele odboru územního plánování
17. 06. 2016 MMR-18527/2016-83/1158
14. 06. 2016 Referent/-ka oddělení realizace projektů OPTP
14. 06. 2016 asistent/-ka ředitele v odboru personálním
14. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady metodika/metodičky ITI
13. 06. 2016 Asistent/-ka ředitele odboru územního plánování
10. 06. 2016 MMR-40218/2015-83/3019
10. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení koncepce a spolupráce
10. 06. 2016 Asistent/-ka ředitelky Odboru řízení a koordinace fondů EU.
09. 06. 2016 Asistent/-ka ředitele v odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií
09. 06. 2016 Asistent/-ka Odboru řízení a koordinace fondů EU.
08. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru stavebního řádu
08. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení kontroly a protikorupč
08. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení koncepce bytové politi
08. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení závěrečného vyhodnocen
08. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení kontrol
08. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení realizace programů
07. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení realizace programů
07. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení právní koordinace fond
07. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení metodického řízení
07. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení kontroly
07. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení analýz
07. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/-ky odboru účetnictví a finančních
07. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení právního
07. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení výběrových řízení, spr
07. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení služeb a autoprovozu
06. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení podpory SFC a řízení d
06. 06. 2016 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/-ho oddělení územně a stavebně sprá

XML