« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Usnesení MMR-52991-2022-83_Dopravní a technická infrastruktura pro plánovanou výstavbu RD, Vyškov, Nouzka, Brněnská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usneseni-MMR-52991-2022-83_Dopravni-a-technicka-infrastruktura-pro-planovanou-vystavbu-RD,-Vyskov,-Nouzka,-Brnenska.pdf [PDF, 280KB]
1/4 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské nám.6 110 15 Praha 1 Adresáti: dle rozdělovníku V Praze dne 23.srpna 2022 Č.j.: MMR-52991/2022-83 U S N E S E N Í Ministerstvo pro místní rozvoj,jako správní orgán příslušný podle § 14 odst.1 zákona č.2/1969 Sb <.>,o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,ve znění pozdějších předpisů,ve spojení s ustanovením § 178 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),rozhodlo podle § 80 odst.4 písm.d) správního řádu takto: Lhůta pro vydání rozhodnutí v řízení vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje,odborem územního plánování a stavebního řádu,pod sp.zn.S-JMK 109735/2020 OÚPSŘ,o odvolání,které podal Ing.XXXXXXX XXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,bytem A.B.Svojsíka 693/29,Dědice,682 01 Vyškov,proti rozhodnutí Městského úřadu Vyškov,stavebního úřadu,č.j.MV 52212/2020 ze dne 04.06.2020,sp.zn.MV69773/2018/SÚ/Mo,o umístění stavby Dopravní a technická infrastruktura pro plánovanou výstavbu rodinných domů,Vyškov,Nouzka,Brněnská,na pozemcích parc.č.2177/2,2180/5,2180/6,2181,3548/1,3553/1,3553/2 a 3553/3,vše v k.ú.Vyškov,na základě žádosti,kterou podal Ing.XXXXXXX XXXXXX,se prodlužuje do XX.XX.XXXX.O d ů v o d n ě n í Ministerstvo pro místní rozvoj (dále též „ministerstvo“) obdrželo dne 09.08.2022 podnět Krajského úřadu Jihomoravského kraje,odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“),č.j.JMK 117170/2022 ze dne 08.08.2022,sp.zn.S-JMK 109735/2020 OÚPSŘ,o XXX,že nelze předpokládat,že bude rozhodnutí o odvolání ve shora uvedené věci vydáno v zákonné lhůtě,resp.ve lhůtě dle § 90 odst.6 a § 71 odst.3 písm.a) správního řádu ode dne,kdy obdržel rozsudek Krajského soudu v Brně č.j.31 A 197/2020-121 ze dne 31.05.2022,(dále jen „rozsudek krajského soudu“).Krajský úřad proto požádal o prodloužení této lhůty,tak aby byla lhůta pro vydání odvolacího rozhodnutí stanovena minimálně v délce 60 dnů ode dne obdržení kompletního správního spisu věci se ...

Načteno

edesky.cz/d/5602534

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz