Praha 9

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha9.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9

Datová schránka: nddbppc
E-mail: podatelna@p9.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 08. 2022 Záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 72 v k. ú. Vysočany
18. 08. 2022 Volby 2022- do zastupitelstev obcí - oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
17. 08. 2022 Dokument "Obvodní soud pro Prah..." již není dostupný.
17. 08. 2022 OOP - Pod Táborem - zastávka MHD
17. 08. 2022 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - vyhlášení popisu věci
16. 08. 2022 ul. Vysočanská - OOP
15. 08. 2022 Dokument "ÚMČ Praha 6 - ekonomi..." již není dostupný.
15. 08. 2022 Dokument "ÚMČ Praha 6 - ekonomi..." již není dostupný.
15. 08. 2022 Volné místo - VŘ 36/2022 - Referent/ka oddělení stavebního řádu OVÚR - 9. platová třída
15. 08. 2022 ul. Paříkova, NN 1780 - OOP
15. 08. 2022 Volné místo - VŘ 37/2022 - Referent/ka oddělení stavebního řádu OVÚR - 10. platová třída
12. 08. 2022 Návr OOP - VJP BUS - na území Prahy
12. 08. 2022 Návrh OOP_omezení vjezdu NA_12t_území Prahy
12. 08. 2022 Zveřejnění - "Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 – 2027" – koncepce
10. 08. 2022 Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ
10. 08. 2022 ul. Nad Kelerkou - OOP
09. 08. 2022 Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - PROTOKOL O LOSOVÁNÍ
09. 08. 2022 Návrh OOP - Nad Kelerkou
09. 08. 2022 ul. Stoupající, Jandova - OOP
08. 08. 2022 Pražské vodovody a kanalizace-přerušena dodávka vody-18.8.2022 ul. Jandova,Pod Krocínkou
08. 08. 2022 Svatováclavská pouť - OOP
08. 08. 2022 PREdistribuce a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 31.8.2022 - U Prosecké školy 858, P9
08. 08. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
05. 08. 2022 rozhodnutí o umístění stavby: Elektrifikace BUS linky 140 - obnova veřejného osvětlení v úseku Zenkl
05. 08. 2022 Nad Kelerkou - přechodné OOP
05. 08. 2022 Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - POČET A SÍDLA VOLEBNÍCH OKRSKŮ
04. 08. 2022 Bodové hodnocení žádostí o nájem obecního bytu
04. 08. 2022 Rozhodnutí - stavební povolení a povolení k nakládání s vodami: Zelené město IV. - Žádost o stavební
03. 08. 2022 Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
03. 08. 2022 Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
03. 08. 2022 MHMP - Výstraha ČHMÚ č. 186/2022 - Nebezpečí požárů
03. 08. 2022 Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 973/101 v 2.PP domu č.p. 973 ul. Sokolovská 19, k.ú. Libeň
03. 08. 2022 Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
03. 08. 2022 Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
03. 08. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
03. 08. 2022 Záměr na pronájem pozemků parc. č. 437/3, 434/3, 437/2, 437/13 a 1934/2 v k. ú. Vysočany
03. 08. 2022 Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
03. 08. 2022 Volby 2022 - do zastupitelstev obcí - Rozhodnutí - registrace kandidátních listin
03. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: bytový dům č.p. 588, Novovyočanská 9, Praha 9
01. 08. 2022 Volné místo - VŘ 35/2022 - Sociální pracovník / pracovnice OSPOD
01. 08. 2022 Svelin elektromontáže, s.r.o., přerušení dodávky elektrické energie
01. 08. 2022 ul. Drahobejlova - OOP
01. 08. 2022 Harmonogram - r. 2022 - PODZIM
01. 08. 2022 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
01. 08. 2022 komunikace MČ Prahy 9 - PODZIM - OOP
29. 07. 2022 Ke Klíčovu, u Vinných sklepů - OOP
29. 07. 2022 Úřad městské části Praha Ďáblice - výběrová řízení - pracovník podatelny
28. 07. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
28. 07. 2022 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
28. 07. 2022 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.

XML