Praha 9

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha9.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9

Datová schránka: nddbppc
E-mail: podatelna@p9.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 09. 2022 Dokument "Exekutorský úřad BRNO..." již není dostupný.
05. 09. 2022 Návrh OOP - dopravní omezení mostu R023 Pod Smetankou
05. 09. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška
05. 09. 2022 PREdistribuce, oznámení o přerušení dodávky elektřiny
02. 09. 2022 Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad září-prosinec 2022 a informace k 01-02/23
02. 09. 2022 Rozhodnutí - společné povolení (U+S): změna územního rozhodnutí a změna stavby před jejím dokončením
02. 09. 2022 Záměr pronajmout
01. 09. 2022 Záměr na pronájem pozemku parc. č. 643/4 v k. ú. Vysočany
01. 09. 2022 PUZ - Záměr na pronájem poz. parc. č. 3020/8, 3020/7, k.ú. Libeň
01. 09. 2022 Ke Klíčovu, V Vinných sklepů - OOP
01. 09. 2022 ul. Nad Kolčavkou - OOP
31. 08. 2022 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - vyhlášení nalezení věci
31. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "14T5200 Obnova vodovodního řadu DN 500, ul. Kolbenov
31. 08. 2022 Dokument "Exekutorský úřad v Os..." již není dostupný.
31. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Stoupající č. akce 13509, Praha 9"|SO 101 Komunikace|SO 30
30. 08. 2022 Záměr na pronájem NJ č. 972/103 v 1. a 2.PP domu č.p. 972 ul. Sokolovská 195, k.ú. Libeň
29. 08. 2022 MHMP, Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3125/00
26. 08. 2022 Dokument "Dražbyprost s.r.o., e..." již není dostupný.
26. 08. 2022 Rozhodnutí - stavební povolení: bytové domy č.p. 362 a 363, ul. Jablonecká 17 a 15, Praha 9 Střížkov
25. 08. 2022 Volné místo - VŘ 38/2022 - Sociální pracovník/pracovnice v OS - OSPP
25. 08. 2022 Volné místo - VŘ 39/2022 - Sociální pracovník / pracovnice OSPOD
24. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Přírodní plovárna Prosek, včetně zpevněných pl
24. 08. 2022 PREdistribuce, a.s., oznámení o přerušení dodávka elektřiny
24. 08. 2022 ul. Ocelářská, K Moravině - OOP
24. 08. 2022 Rozhodnutí - společné povolení (U+S): novostavba bytového domu v ulici Lihovarská (v místě původního
24. 08. 2022 Návrh OOP - oblast 9.2 - Krocínka - navýšení parkovacích míst
24. 08. 2022 Potvrzení vyvěšení - Obvodní soud pro Prahu 9, určení data smrti
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3820/00 ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Pražírny - revitalizace areálu - SO 101.0
23. 08. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny ÚP, vlna 14 – opakované veřejné projednání změny Z 3194/14
23. 08. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
23. 08. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
23. 08. 2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3810/00 ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 MHMP, oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP
23. 08. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
23. 08. 2022 Usnesení - přerušení řízení: Novostavba bytového domu Rezidence Spojovací, Praha 9, Vysočany|
23. 08. 2022 Okřínecká - OOP
23. 08. 2022 Rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "AFI City VII. Etapa, Praha 9 Vysočany - u ulice Kolb
22. 08. 2022 Rozhodnutí - povolení odstranění stavby: Odstranění objektu U Skládky, Praha 9 - Libeň
19. 08. 2022 Obvodní soud pro Prahu 9 - určení data smrti - Svobodová Božena
18. 08. 2022 Záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 72 v k. ú. Vysočany
18. 08. 2022 Volby 2022- do zastupitelstev obcí - oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
17. 08. 2022 Dokument "Obvodní soud pro Prah..." již není dostupný.
17. 08. 2022 OOP - Pod Táborem - zastávka MHD
17. 08. 2022 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - vyhlášení popisu věci
16. 08. 2022 ul. Vysočanská - OOP
15. 08. 2022 Dokument "ÚMČ Praha 6 - ekonomi..." již není dostupný.
15. 08. 2022 Dokument "ÚMČ Praha 6 - ekonomi..." již není dostupný.
15. 08. 2022 Volné místo - VŘ 36/2022 - Referent/ka oddělení stavebního řádu OVÚR - 9. platová třída

XML