Praha 9

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha9.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9

Datová schránka: nddbppc
E-mail: podatelna@p9.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2019 GAVLAS, aukční a real.spol., dodatek k dražební vyhlášce
17. 09. 2019 Návrh DZ - opatření obecné povahy - Parkovací dům Prosek
16. 09. 2019 Záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 1224/2 v k. ú. Prosek
13. 09. 2019 Exekutor Praha 6 - dražební vyhláška - 23.10.2019 v 14:30 hod.
12. 09. 2019 Ministerstvo životního prostředí, informace o konání veřejného projednání - ZEVO Malešice
11. 09. 2019 Exekutorský úřad Ostrava- dražební vyhláška - 23.10.2019 v 11:00 hod.
10. 09. 2019 Volné místo - VŘ 34/2019 - Referent/ka v oddělení účetnictví OE - metodik příspěvkových organizací
10. 09. 2019 Záměr na pronájem NP ve 2.NP domu čp. 322, ul. Jablonecká 72, k.ú. Střížkov, Praha 9, VŘ
09. 09. 2019 Záměr na pronájem NJ č.565/103 v 1.NP domu č.p. 565, ulice Vysočanská č.or. 55, Praha 9
09. 09. 2019 Záměr na pronájem NP-jednotky č. 546/102 v 1. NP Vysočanská 546/85 v Praze 9
09. 09. 2019 Záměr na pronájem NP-jednotky č. 561/102 v 1. NP, Vysočanská č.o.63, Praha 9
09. 09. 2019 Rozhodnutí o umístení stavby: Umístení stavby
09. 09. 2019 Oznámení o zahájení rízení - stanoviska: Zmena stavby nebytového objektu c.p. 2178 k.ú. Liben, ul. P
09. 09. 2019 Oznámení o zahájení rízení - stanoviska: Pripojení bodu TMCZ 2019 Praha 9 - Prosek , Vysocany, Stríž
06. 09. 2019 Exekutorský úřad Plzeň - město - usnesení - dražební vyhláška - 10.10.2019 v 10:15 hod.
06. 09. 2019 MHMP - PKD - stavební povolení - "Českobrodská SÚ, Pod Táborem-Rožmberská, č. akce 13463,Praha 9"
06. 09. 2019 Návrh na OOP - Stanovení dopravního značení
05. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el.energie dne 19.9. , 20.9. , 23.9. 2019 od 8:00 hod. do 16:00 hod
05. 09. 2019 Exekutorský úřad Litoměřice- odročení dražby dne 16.10.2019 ve 13:00 hod.
05. 09. 2019 Oznámení o uložení písemnosti
05. 09. 2019 Exekutorský úřad Praha 9 - zahájení dražby dne 3.10.2019 v 10:00 hod
05. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el.energie - 26.9.2019 od 7:00 do 9:00: hod. , 16:00 do 18:00 hod.
04. 09. 2019 Návrh OOP - Zelený ostrov
03. 09. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
03. 09. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
03. 09. 2019 PREdistribuce a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - 19.9.2019 ul. Jívová, ul. Za Mosty
03. 09. 2019 VOLTCOM s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 30.9.2019 ul. Bohdanečská
03. 09. 2019 Záměr na pronájem pozemků parc. č. 500/104, 500/193, 500/194 v k. ú. Střížkov
03. 09. 2019 Výběrové řízení - ÚMČ Praha - Dolní Chabry - referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí
03. 09. 2019 Výběrové řízení - ÚMČ Praha - Dolní Chabry - referent/ka sekretariátu starosty
03. 09. 2019 Záměr na pronájem Nj č. 608/602 - převod nájmu prostor sloužících podnikání - spol. CANDY BAR s.r.o.
03. 09. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, výběrové řízení s aukcí
02. 09. 2019 Stanovení - Kabešova
02. 09. 2019 Záměr na prodej částí pozemku v k.ú. Hloubětín
02. 09. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el.energie - 8.10.2019 od 8:30 hod. do 15:30 hod.
02. 09. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
02. 09. 2019 Volné místo - VŘ 33/2019 - Referent/ka zón placeného stání v odboru dopravy
02. 09. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení*: "THE PARK KOLBENOVA - AFI CITY, KOLBENOVA ULICE, PRAHA 9"|
02. 09. 2019 MHMP - sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí Nástavba a přístavba budovy č.p. 82 Prosek
30. 08. 2019 Dokument "Finanční úřad pro Jih..." již není dostupný.
30. 08. 2019 Oznámení o přerušení dodávky el.energie - 18.9.2019 od 8:00 hod. do 16:00 hod.
30. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
30. 08. 2019 PROGRAM CELOMĚSTSKÉ PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PRO ROK 2020
29. 08. 2019 Vyhlášení podpory vzdělávání na území Prahy
29. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
29. 08. 2019 Nepojmenovaná komunikace BUK Krejcárek OOP
29. 08. 2019 Makedonská Prosek 1 BD 3 sekce B1 B2 OOP
27. 08. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Vyrozumení o podaném odvolání: "Prírodní plovárna Prosek"|
26. 08. 2019 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností: Přístavba a nástavba objektu v ul. Jahodnická 117/16, Pra

XML