Praha 9

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha9.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9

Datová schránka: nddbppc
E-mail: podatelna@p9.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 04. 2024 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Garážový dům Poliklinika Střížkov|
23. 04. 2024 Rozhodnutí o umístění stavby: Praha 9 - Vysočany, Čakovická, Datacentrum Klíčov, RS, kVN, OPTO, 1. e
23. 04. 2024 PREdistribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul.Odlehlá,Novovysočanská - 14.5.2024
23. 04. 2024 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "OBYTNÝ SOUBOR PROSEK - DOMY M, N, P" - ko
23. 04. 2024 Krátkého - OOP
22. 04. 2024 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aukční vyhláška
22. 04. 2024 Na Obrátce, Saarinenova - OOP
22. 04. 2024 Volby 2024 do Evropského parlamentu: Počet a sídla volebních okrsků
22. 04. 2024 U Elektry (jih) - OOP
22. 04. 2024 Volby 2024 do Evropského parlamentu: Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
22. 04. 2024 NN4746 - OOP
19. 04. 2024 Opatření OP_CENTRAL GROUP a.s._Pod Harfou
19. 04. 2024 Volná místa - VM 02/2024 - Asistent/asistentka prevence kriminality UA
19. 04. 2024 Volná místa - VM 01/2024 - Asistent/asistentka prevence kriminality
18. 04. 2024 Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 28.05.2024.v 10.00 hod.
18. 04. 2024 Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: "Kolben park 1.etapa, objekt C"- komunikace||
18. 04. 2024 Zaslání odvolání, výzva k vyjádření k odvolání: Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Male
18. 04. 2024 Opatření OP_FILMBUSTERS s.r.o._Ocelářská
18. 04. 2024 Návrh OOP_ Pískovcová_IZ8ab
17. 04. 2024 Lovosická, Zásadská, Zakšínská, Novoborská - OOP
17. 04. 2024 Exekutorský úřad Tachov - Dražební vyhláška - 11.6.2024 v 14:00 hod.
17. 04. 2024 Exekutorský úřad Tachov - Dražební vyhláška - 4.6.2024 v 14:00 hod.
16. 04. 2024 Oznámení o zahájení řízení - změna stavby, stanoviska: "Kolben park 1.etapa, objekt C"- vodní díla n
15. 04. 2024 Lovosická - OOP
15. 04. 2024 Škoda - RZ 7U4 4607_Výzva na ÚD ID 15971 P-9
15. 04. 2024 Nemocniční (vnitroblok)_blokové čištění JARO 2024
15. 04. 2024 Audi - RZ 4AL 3057_Výzva na ÚD ID 15764 P-9
12. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3860/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů
12. 04. 2024 Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 640/69, k.ú. Prosek
12. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3833/00 ÚP SÚ HMP a vyhodnocení vlivů
12. 04. 2024 Záměr na pronájem části pozemku parc.č. 3110/3, k.ú. Libeň
12. 04. 2024 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny Z 3563/34 vlny 34 ÚP SÚ HMP a VVURÚ
12. 04. 2024 Exekutorský úřad Praha 9, elektronická dražba dne 16.5.2024 v 10:00 hod.
11. 04. 2024 Opatření obecné povahy + §19a - MSLH 2024
11. 04. 2024 Finanční úřad pro hlavní město Prahu, hromadný předpisný seznam k nahlédnutí
11. 04. 2024 Volné místo - VŘ 13/2024 - Veřejný opatrovník/sociální pracovník OSPP
10. 04. 2024 Vyhlášení konkursního řízení MŠ Revoluční, se sídlem Revoluční1247/26, Nové Město, 110 00 Praha 1
10. 04. 2024 Volná místa - VŘ 12/2024 -Referent/ka přestupkové agendy v Odboru občansko správním
10. 04. 2024 Prokopka, K Trati - OOP
10. 04. 2024 Exekutorský úřad Tachov, elektronická dražba dne 15.05.2024 ve 14:00 hod.
10. 04. 2024 Vysočanská - OOP
10. 04. 2024 Exekutorský úřad Tachov, elektronická dražba dne 21.05.2024 ve 14:00 hod.
09. 04. 2024 Exekutorský úřad BRNO - MĚSTO, dražební jednání se odročuje na neurčito
09. 04. 2024 Návrh OOP - PRAGOVKA-Kolbenova 34a
09. 04. 2024 Exekutorský úřad BRNO - MĚSTO, dražební jednání dne 13.5.2024 v 11.00 hod.
09. 04. 2024 Exekutorský úřad Praha 10, elektronická dražba dne 22.05.2024 v 10:00 hod.
08. 04. 2024 Nademlejnská - OOP
08. 04. 2024 Mercedes - 2SH 8511_Výzva k odstranění vozidla
08. 04. 2024 Pod Krocínkou - OOP
08. 04. 2024 Na vyhlídce - OOP

XML