Praha 8

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha8.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8

Datová schránka: g5ybpd2
E-mail: e-podatelna@p8.mepnet.cz, posta@p8.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 12. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
18. 12. 2014 Katastrální úřad pro hl.m.Prahu - oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - k.ú. Hloubětín
17. 12. 2014 Vyrozumění účastníků řízení o doplnění odvolacího spisu - Rodinná vila při ul. Lhotákova, Praha 8 - Libeň
17. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
17. 12. 2014 Dokument "Exekutorský úřad v Ra..." již není dostupný.
16. 12. 2014 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "vedoucí odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 8"
16. 12. 2014 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa "tajemník/tajemnice Úřadu městské části Praha 8"
16. 12. 2014 JUDr. Juraj Podkonický - dražba movitých věcí čj. 067 EX 206837/11-99
16. 12. 2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. - oznámení o upuštění od veřejné dražby č.j. 797/2014-N
16. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
16. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
16. 12. 2014 Katastrální úřad pro hl.m. Prahu - oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - k.ú. Řeporyje
15. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
15. 12. 2014 Doručení usnesení o zastavení kolaudačního řízení č.j. MHMP 1450600/2013/ODA-O1/Ba-zas - Protihluková stěna - Jinočany, silniční okruh 20,948 - 21,703 km vlevo
15. 12. 2014 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
12. 12. 2014 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - všeobecné praktické lékařství
12. 12. 2014 Záměr pronajmout, Křižíkova 75/56 - předem známému zájemci: Ing. arch. MgA. Fišer Michal
12. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
11. 12. 2014 Záměr prodat - parc.č. 2364/54,55,56,57,58,59, k.ú. Kobylisy - předem známému zájemci - Bytové družstvo Hrubého
11. 12. 2014 Záměr pronajmout, Mazurská 484/2 - předem známému zájemci - DENCARE a.s.
11. 12. 2014 EURODRAŽBY.CZ - Oznámení o upuštění od veřejné dražby - č.j. 892/2014-N
11. 12. 2014 EURODRAŽBY.CZ - Oznámení o upuštění od veřejné dražby - č.j. 507/2014-N
10. 12. 2014 Zrušení výběrového řízení na obsazení volného pracovního místa - refrent oddělení evidenčně-právního odboru majetkového
10. 12. 2014 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - ortodoncie
10. 12. 2014 VEŘEJNÉ 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 8
09. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
09. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
08. 12. 2014 Vyrozumění účastníků řízení o přezkoumání závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy - AFI Karlín Busines Centre - administrativní budova
08. 12. 2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Prvního pluku 873 dne 30.12.2014
08. 12. 2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. - oznámení o upuštění od veřejné dražby čj. 848/2014-N
08. 12. 2014 EURODRAŽBY.CZ a.s. - dražba nemovitostí v k.ú. Myslibořice, okres Třebíč, čj. 693/2014-D
08. 12. 2014 Výzva k odstranění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu
05. 12. 2014 Výběrové řízení na obsazení jmenované funkce ředitele příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 8 - Servisní středisko pro správu svěřeného majetku (SeS)
05. 12. 2014 Oznámení zahájení územního řízení - Palác Praga, Praha 8 - Karlín, při ul. Pernerova - MCP8 154754/2014
05. 12. 2014 Rozhodnutí, povolení ke zrušení stavby vodního díla "Rušení dešťové kanalizace - ul. Prosecká" - MCP8 152095/2014
05. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
05. 12. 2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Frýdlantská 1320 dne 22.12.2014
04. 12. 2014 Dokument "Městský úřad Lovosice..." již není dostupný.
04. 12. 2014 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Kandertova
04. 12. 2014 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - chirurgie
03. 12. 2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Nad Šetelkou, Na Hájku dne 18.12.2014
03. 12. 2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Nad Odbočkou, Na Hájku, Nad Šetelkou dne 18.12.2014
03. 12. 2014 Rozhodnutí, změna stavby před jejím dokončením - SO 10 kanalizační řad KT DN 300, SO 14 vodovodní řad LT DN 150 v rámci stavby "Změna stavby místní komunikace S.K.Neumanna" - MCP8 161626/2014
03. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
03. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
03. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
02. 12. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
02. 12. 2014 Dokument "Oznámení o místě ulož..." již není dostupný.
02. 12. 2014 JUDr. Juraj Podkonický - odročení dražebního jednání čj. 067 EX 206070/08-92
02. 12. 2014 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznámení o prodeji hrobového zařízení na hřbitově Praha, Ďáblice

XML