Praha 8

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha8.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8

Datová schránka: g5ybpd2
E-mail: e-podatelna@p8.mepnet.cz, posta@p8.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2023 Oznámení o uložení písemnosti pro: Andrei Kirilenko
25. 09. 2023 Upuštění od dražby nemovité věci - parc.č.154,318, k.ú. Doudleby nad Orlicí, RD Doudleby n/Orlicí 94
25. 09. 2023 Rozhodnutí, povolení záboru, Signal festival 2023, Křižíkova, Za Invalidovnou, MČ Praha 8 - kultura
25. 09. 2023 Rozhodnutí - Hybešova, Kubova, U Invalidovny, Pernerova,..pokládka optického kabelu, SUPTel a. s.
25. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení VŘ - vedoucí odboru ekonomického - rozpočtář, finanční referent MČ Praha-Libuš
25. 09. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Na terase, Opel, RZ: 2AE 1253
22. 09. 2023 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Kubíkova, před č.p. 1176/1
22. 09. 2023 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Za vodárnou, před č.p. 1703/34
22. 09. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Na Dědince, Škoda, RZ: AKM 78-43
22. 09. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Karlínské nám., Ford, RZ: 8T0 1193
22. 09. 2023 VV - Žádost o stanovení trvalé změny místní úpravy - ZPS ul. Srbova
22. 09. 2023 Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.-StDZ
22. 09. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení územního rozhodování OÚRV ÚMČ Praha 8
22. 09. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení stavebního řádu OÚRV ÚMČ Praha 8
21. 09. 2023 Hlavního pracovní poměr nebo zkrácený úvazek - samostatná mzdová účet
21. 09. 2023 Přerušení dodávky elektřiny v ul. Pod Kynclovkou č.p. 767/11, 1056/7, 1057/9, 741/5: 12.10.2023
21. 09. 2023 Rozhodnutí - Přemyšlenská, Bořanovická, Březiněveská, Na Pecích.. obnova VO, kNN, kVN, VOLTCOM
21. 09. 2023 Rozhodnutí - Za Invalidovnou, Sokolovská, natáčení, NW location s. r. o.
21. 09. 2023 Rozhodnutí - Lindavská, natáčení, NW location s. r. o.
20. 09. 2023 Rozhodnutí - Pod Havránkou, K Velké skále, Čimická, natáčení, ČESKÁ TELEVIZE
20. 09. 2023 M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí změněno: ÚR - "Bytový dům Vršní", ul. Vršní, k.ú. Kobylisy
20. 09. 2023 Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
20. 09. 2023 oznámení o zahájení řízení - jednání (U+S): Rekonstrukce souboru mostních objektů - Libeňský most Pr
20. 09. 2023 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Křivenická, před č.p. 419/28
20. 09. 2023 Exekuční příkaz - č.j. 097 EX 255/23-19 - nemovitá věc - k.ú. Jihomoravský kraj, k.p. Břeclav
20. 09. 2023 Rozhodnutí o povolení záboru - kontejner, podch. lešení, výtah - Pernerova 317/5 - PELA Invest CZ
19. 09. 2023 usnesení - zastavení řízení: "Vedení 110 kV TR Východ - TR Sever" Praha 9 - Vysočany, Praha 9 - Pros
19. 09. 2023 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Přístavba, zateplení a stavební úpravy RD,
19. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Pod Kynclovkou č.p. 767/11, 1057/9 dne: 12.10.2023
19. 09. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace K Ládví, BMW, RZ: 7AL 3466
19. 09. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, Pod Písečnou, Renault, RZ: 6A4 3311
19. 09. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace Na zámkách, NN3229, Frod Transit, RZ: 6C01773
19. 09. 2023 Rozhodnutí, povolení záboru, Signal festival 2023, Křižíkova, Za Invalidovnou, MČ Praha 8 - kultura
19. 09. 2023 Rozhodnutí - Sokolovská, Trojská, výměna domovních regulátorů tlaku plynu, PPSD, a. s.
19. 09. 2023 Záměr pronajmout obchodní prostory v ul. Křižíkova čp. 269 o výměře 140,55 m2
18. 09. 2023 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny Z 3500 vlny 26
18. 09. 2023 Rozhodnutí- Na Střelnici, Hybešova, Pernerova, U Invalidovny, pokládka optického kabelu,SUPTel a. s.
18. 09. 2023 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Nad Mazankou č.p. 1172-1176 dne: 19. 10. 2023
18. 09. 2023 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro pojízdnou knihovnu - Sokolovská, Na zámkách
18. 09. 2023 VŘ - projektová manažerka/projektový manažer v odd. projektové a realizační kanceláře OÚRV ÚMČ P8
18. 09. 2023 Usn. ZHMP č. 6/30 ze dne 14.9.2023 k návrhu obec.záv.vyhl. k omezování spalovaného suchého rostlin.
18. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhů změn Z 3796, Z 3834 a Z 3835 vlny 32
18. 09. 2023 M-sdělení-sezn. s podklady rozhod.:Odvol.proti rozhod.o umíst. stavby nazv.Bytový dům Troja Horizons
18. 09. 2023 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny vlny 10 a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
17. 09. 2023 Oznámení o společném jednání o návrzích změn vlny 18 a VVURÚ
15. 09. 2023 Veřejné vyhlášky hromadných předpisných seznamů č. 1/2023 a č. 2/2023 za rok 2022
15. 09. 2023 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 4 a část pozemku parc. č. 5/1
14. 09. 2023 Dražba nemovitých věcí - k.ú. Troja, obec Praha, parc.č. 1098/8, 1101/18,22, RD č.p. 716....
14. 09. 2023 Rozhodnutí - V Mezihoří, výkop pro hydroizolaci objektu, Společenství vlastníků čp. 1474 v Libni
14. 09. 2023 Rozhodnutí - Křižíkova, Lyčkovo náměstí, pokládka optického kabelu, SUPTel a. s.

XML