Praha 8

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha8.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8

Datová schránka: g5ybpd2
E-mail: e-podatelna@p8.mepnet.cz, posta@p8.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2021 Výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Obytný soubor Zenklova, bytový dům C
01. 12. 2021 Dražba movité věci - osobní automobil Kia Optima, barva bílá, RZ: 7AB 8405, rok výroby 2018
01. 12. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
01. 12. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
01. 12. 2021 Výběrové řízení - referent/referentka v oddělení správy městské zeleně v OŽP ÚMČ Praha 8
01. 12. 2021 Rozhodnutí o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné dražbě
01. 12. 2021 Veřejná vyhláška - ul. Na Sypkém, B28, nemožnost průjezdu
01. 12. 2021 Běžný dopis: Uložení písemnosti - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú. Troja
01. 12. 2021 Oznámení o uložení zásilky: Pergola na pozemcích parc.č. 1034/2, 1034/15 k.ú. Dolní Chabry
01. 12. 2021 Oznámení o zahájení řízení - Stavební úpravy a půdní vestavba BD, č.p. 1341, Na Rokytce 4, k.ú.Libeň
01. 12. 2021 Výběrové řízení - 2 pracovní místa referent/ka v přestupkovém oddělení odboru dopravy ÚMČ Praha 8
30. 11. 2021 Prodloužení vyhrazených parkovacích míst, MČ Praha - Dolní Chabry
30. 11. 2021 Dražba nemovité věci - k.ú. Roztoky u Křivoklátu,obec Roztoky,parc.č.297/1.7;298 - ideální podíl 1/2
29. 11. 2021 Rozhodnutí - Kurkova, zařízení staveniště, Jubosa s. r. o.
29. 11. 2021 OOP - běžná údržba komunikací, celoroční DIR 2022, TSK hl. m. Prahy
29. 11. 2021 Záměr pronajmout objekt U Meteoru 676/8, Praha 8 - Libeň
29. 11. 2021 Usnesení - přerušení řízení: Bytový dům Novákových - zástavba proluky
29. 11. 2021 VV - Neznámý majitel
26. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Sokolovská 73, 97, 161, 1 dne: 14. 12. 2021
26. 11. 2021 Rozhodnutí o prodloužení zvláštního užívání pozemní komunikace, ELVYKA, s.r.o., Pernerova,kontejnery
25. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení - jednání: Rekonstrukce a přístavba obchodního domu Odra, Praha 8 Bohnice
25. 11. 2021 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova
25. 11. 2021 OOP - ul. Vršní, V12a
25. 11. 2021 Rozhodnutí - Hnězdenská, Eledrova, natáčení, DonArt production, s. r. o.
25. 11. 2021 Odročení dražby nemovité věci - k.ú. Most II, obec Most, byt č. 2326/52, parc.č.3861-3869, 3871-3875
25. 11. 2021 Odročení dražby nemovité věci - k.ú. Most II, obec Most, byt č. 2327/19, parc.č.3861-3869, 3871-3875
25. 11. 2021 Odročení dražby nemovité věci - k.ú. Most II, obec Most, byt č. 2328/47, parc.č. 3871-3875, 3861 ...
25. 11. 2021 OOP - ul. Jestřebická 644/8, V12a
25. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Pod Vlastním krovem, Za Vodárnou dne: 13.12.2021
25. 11. 2021 Oznámení - BESIP Davídkova-Pod Vodárenskou věží, Davídkova-Na Slovance, č. akce 2970423, Libeň
25. 11. 2021 Výběrové řízení - referent/referentka v odd. sociálně-právní ochrany dětí OSV ÚMČ Praha 8
25. 11. 2021 OOP - Stanovení přechodné úpravy dopravního značení v ul. Františka Kadlece
25. 11. 2021 Rozhodnutí - Vítkova, Křižíkova, natáčení, FILM HUNTERS s. r. o.
24. 11. 2021 Veřejné 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8
24. 11. 2021 Oznámení o uložení písemnosti pro: Chrenko Bohuslav Ing.
24. 11. 2021 Oznámení o uložení písemnosti pro: Elias Mikko Ilmari Kahla
24. 11. 2021 Oznámení o uložení písemnosti pro: Nezbeda Josef
23. 11. 2021 Oznámení o termínu konání druhého veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
23. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Konšelská, Braunerova, Ve Vrchu dne: 14.12.2021
23. 11. 2021 Veřejná vyhláška - uložení písemnosti: Retenční nádrž BD Střížkovská
23. 11. 2021 veřejná vyhláška - ul. Přádova, V12c před vjezdem do garáží
23. 11. 2021 Vyrozumění o probíhajícím řízení - vyvěšení na ÚD
23. 11. 2021 SŘ - TP, VISTA ROZH. o zruš. TP - DRESLER Jan (r. 1987)
22. 11. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. U Drahaně, Bohnická dne: 8. 12. 2021
22. 11. 2021 Oznámení o uložení písemnosti pro: Leonid Fishtinsky
22. 11. 2021 Výběrové řízení - referent/referentka v odboru bezpečnosti a krizového řízení ÚMČ Praha 8
22. 11. 2021 Upuštění od dražby nemovitosti - k.ú. Klopina, okres Šumperk, RD Klopina č.p. 68, parc.č. 5/2
22. 11. 2021 Upuštění od dražby nemovitosti - k.ú. Klopina, okres Šumperk, RD Klopina č.p. 68, parc.č. 5/2
22. 11. 2021 Záměr pronajmout restauraci, sklad v ul. Sokolovská čp. 97, o výměře 341,50 m2
22. 11. 2021 Výzva - vyjádření k odvolání: Stavební úpravy a nástavba bytového domu Primátorská č.p. 296

XML