Praha 8

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha8.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8

Datová schránka: g5ybpd2
E-mail: e-podatelna@p8.mepnet.cz, posta@p8.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Trousilova, před č.p. 1106/5
24. 05. 2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Batličkova /viz situace/
24. 05. 2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Děčínská /viz situace/
24. 05. 2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa proZTP, Bulovka, před č.p. 1462/10
24. 05. 2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Poznaňská, před č.p. 444/15
24. 05. 2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa proZTP, Štětínská, před č.p. 364/15
24. 05. 2019 Usnesení - zastavení řízení, nesplnění výzvy: Odstranění stávajícího přízemního objektu Na Úbočí 16
24. 05. 2019 Rozhodnutí - Kollárova, Křižíkova, natáčení, DNA Production s. r. o.
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Lešenská, před č.p. 536/5
24. 05. 2019 Rozhodnutí - K Haltýři, natáčení, DNA Production s. r. o.
24. 05. 2019 Žádost o další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Na pecích, před č.p. 638/6
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místo pro ZTP, Řešovská, před č.p. 494/16
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Lindavská /viz situace/
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Eledrova /viz situace/
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Třebenická, před č.p. 1284/4
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pomořanská /viz situace/
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pernerova, před č.p. 558/44
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chabařovická, před č.p. 1327/13
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Nekvasilova /viz situace/
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Krosenská /viz situace/
24. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Ořechová 991, 1789, 954, 955 dne: 11.6.2019
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Radomská, před č.p. 473/9
24. 05. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Krosenská, před č.p. 541/14
24. 05. 2019 Dražba movité věci - automobil KIA SOUL
24. 05. 2019 záměr - prodeje pozemku parc.č.626/119,k.ú.Čimice, kupující: Fisolta Property a.s.
23. 05. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Doplnění veřejného osvětlení v ul. Farky, U Pentlovky
23. 05. 2019 Běžný dopis: Rekonstrukce a obnova plynové kotelny SOL Praha Troja
23. 05. 2019 Dražba movité věci - osobní automobil Ford Focus AC Kombi, barva bílá, první registrace 2009
23. 05. 2019 Rozhodnutí - Čimická, Třeboradická, Písečná, rekonstrukce horkovodu, Tittelbach Group s. r. o.
23. 05. 2019 M - rozhodnutí o odvolání - rozhodnutí potvrzeno: Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby nazvan
23. 05. 2019 Odročení dražby - k.ú. Zámostí, obec Zámostí-Blata, rekreační chata Blata č. 40, parc.č. 159/23
23. 05. 2019 záměr - pronájem části pozemku parc.č. 840/190, k.ú.Bohnice, nájemce: DS Bohnice s.r.o.
22. 05. 2019 Záměr pronajmout rehabilitaci v ul. Mazurská čp 484 o výměře 31,58 m2
22. 05. 2019 Přehled o telefonním spojení do volebních místností MČ Praha 8 - volby do EP 2019
22. 05. 2019 Výběrové řízení - referent/tka v oddělení společných povolení/řízení OÚRV ÚMČ Praha 8
22. 05. 2019 Výběrové řízení - referent/tka v oddělení stavebního řádu OÚRV ÚMČ Praha 8
22. 05. 2019 Výběrové řízení - referent/tka v oddělení dopravních staveb OÚRV ÚMČ Praha 8
21. 05. 2019 SÚ_Oznámení o zahájení řízení - jednání/bez jednání: Modernizace trati Praha - Bubny - Praha-Výstavi
21. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Kotlaska 815, Pod Hájkem 814 dne: 13.6.2019
21. 05. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - revmatologie
21. 05. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - urologie
21. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu, Pohnertova, Termonta Praha a.s.
20. 05. 2019 Odročení dražby - k.ú. Královéhradecký kraj, obec Dřevěnice, spoluvlast. podíl parc.č. 1029
20. 05. 2019 Odročení dražby -k.ú. Královéhradecký kraj, obec Radim, spoluvlastnický podíl parc.č. 693
20. 05. 2019 Odročení dražby - k.ú. Královéhradecký kraj, obec Úblice, spoluvlastnický podíl parc.č. 579, 581
20. 05. 2019 Dražba movitiých věcí - monitor Samsung T220HD, plochá TV Changhong LT196X186EB
20. 05. 2019 Dražba movité věci - plochá TV Sony
20. 05. 2019 Usnesení - prodloužení lhůty k provedení úkonu: Rekonstr., přístavba a nástavba obchodního domu Odra
20. 05. 2019 VŘ na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
17. 05. 2019 Záměr pronajmout kancelář, dílnu v ul. Sokolovská čp 633 o výměře 224,68m2

XML