Praha 8

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha8.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35
180 00 Praha 8

Datová schránka: g5ybpd2
E-mail: e-podatelna@p8.mepnet.cz, posta@p8.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 03. 2019 Dražba nemovité věci - družstevní podíl člena BD Krynická, Krynická 502/23
20. 03. 2019 Rozhodnutí - Lodžská, natáčení, FILM MAKERS s. r. o.
20. 03. 2019 Rozhodnutí, povolení záboru, skládka materiálu, Sokolovská 79, PROZNAK Praha, s.r.o.
20. 03. 2019 Rozhodnutí, povolení záboru, ZS, lešení, stav. výtah, SOkolovská 31, Studio Atelier Group s.r.o.
20. 03. 2019 Rozhodnutí - Pod sídlištěm,Vršní,Nad Šutkou,Uzavřená a okolí,pokládka HDPE trubek, SUP-TECHNIK a. s.
20. 03. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Křivenická, před č.p. 419/28
20. 03. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Pomořanská /viz situace/
20. 03. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chotovická, před č.p. 1754/2
20. 03. 2019 Rozhodnutí - Kollárova, natáčení, DNA Production s. r. o.
20. 03. 2019 Žádost o další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Kaňkovského před č.p. 1239/6
20. 03. 2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Štětínská 353/37
20. 03. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Frýdlantská /viz situace/
20. 03. 2019 Upuštění od dražby nemovitosti v k.ú. Mikulášovice, okres Děčín, Mikulášovice č.p. 923
20. 03. 2019 Oznámení o uložení písemnosti pro: Petr Mašata
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška: Změna v užívání části stavby - jednotky č. 220 - stávajícího ateliéru ve 4. NP
19. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Prvního pluku dne: 8.4.2019
19. 03. 2019 Běžný dopis: Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul.Lodžská
19. 03. 2019 Usnesení - přerušení řízení: Rekonstrukce, přístavba a nástavba obchodního domu Odra, ul.Lodžská
19. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Doplnění veřejného osvětlení v ul. Chotovická, Luhovská
19. 03. 2019 SŘ - TP, VISTA ROZH. o zruš. TP s opatrov. - ROLEČEK Miroslav (r.1968)
19. 03. 2019 Dražba movité věci - METACO BO BR SS 122 JACHTY
19. 03. 2019 Dražba movitých věcí - Lednice ARGO, žehlička LCD Toshiba, rotoped, 2x BTU, kuchyňské nádobí a další
18. 03. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: "Rozšíření opt. sítě spol. Vodafone Czech Republic,a.s.", Praha, Libeň
18. 03. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení: Zateplení a úprava vstupních prostor bytového domu
18. 03. 2019 Běžný dopis Karlínští patrioti: Vestavba a nástvaba podkroví bytového domu v ulici Turnovská 441/8
18. 03. 2019 Dražba nemovité věci v k.ú. Březiny u Děčína, obec Děčín, stavba Děčín XXVI-Bechlejovice č.p. 7
18. 03. 2019 OOP - "Komplexní úklid komunikací"
18. 03. 2019 Dražba movité věci - LCD LED TV Thomson
15. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Zateplení uliční fasády objektu V Mezihoří 1212/17, Praha 8
15. 03. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Bytový blok Červená Báň, Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece
15. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení: Ohlášení odstranění - RODBO, Křižíkova 30, bourací práce
15. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení: River City Praha - Budova 7 (BD Karolinská), veřejné komunikace
15. 03. 2019 Oznámení o zveřejňování dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
15. 03. 2019 Rozhodnutí - Pod zámečkem, vybudování vjezdu, Jiří Toman
15. 03. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami - paliativní medicína
14. 03. 2019 Dražba movitých věcí - Oděvy, židle, nákupní taška na kolečkách, sada nádobí, molitanová matrace
14. 03. 2019 Rozhodnutí - stavební povolení: Stavební úpravy obchodního centra Odra
14. 03. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby: Připojení objektů FTTS Praha 8 - 5.stavba na síť TMCZ
14. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): BD Dolní Chabry při ulici Do Rybníčků, Praha 8
14. 03. 2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Batličkova, před č.p. 1976/0
14. 03. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Chvatěrubská, před č.p. 352/8
14. 03. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místo pro ZTP, Mirovická, před č.p. 1079/52
14. 03. 2019 Rozhodnutí - Křivenická, rekonstrukce horkovodu, Tittelbach Group s. r. o.
14. 03. 2019 Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Hlaváčova, před č.p. 1158/14
14. 03. 2019 Další užívání vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Křivenická, před č.p. 419/28
13. 03. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny v ul. Na Pecích dne: 2.4.2019
13. 03. 2019 Dražba nemovité věci v k.ú. Bojanovice, obec Bojanovice, lesní pozemky parc.č. 370/3, 370/6
13. 03. 2019 Dražba nemovité věci v k.ú. Bojanovice, obec Bojanovice, Bojanovice č.e. 2, lesní pozemek 370/4
13. 03. 2019 Dražba nemovité věci v k.ú. Bojanovice, obec Bojanovice, Bojanovice č.e. 1
13. 03. 2019 Dražba nemovitých věcí v k.ú. Ústí nad Labem, obec Ústí nad Labem, stavba č.p. 1615

XML