Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
23. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
22. 12. 2014 Dokument "048 EX 00052/14-056, ..." již není dostupný.
22. 12. 2014 Dokument "!!! AKTUALIZACE Č.J. ..." již není dostupný.
22. 12. 2014 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
22. 12. 2014 stavební povolení § 115 SZ/TUIV: bytového domu č.p. 1214 v ulici Na bitevní pláni 21, Praha 4 - Nusl
22. 12. 2014 stavební povolení § 115 SZ/TUIV: změna stavby bytového domu č.p. 1119 v ul. Milevská č.o. 36 v Praze
22. 12. 2014 povolení změny stavby § 118 SZ/TUIV: polyfunkční dům na ul. Pacovská, Praha 4 - Krč,
22. 12. 2014 VŘ - vedoucí oddělení hospodaření s pozemky v odboru obecního majetku
22. 12. 2014 oznámení ÚŘ § 87 SZ: "Polyfunkční zástavba Hodkovičky - Etapa I" chybí pozemek 78/13
22. 12. 2014 výzva a přerušení ÚŘ/VLCH: "Podniková ČS PHM"
22. 12. 2014 oznámení ÚŘ § 87 odst. 1 SZ/TUIV: Umístění log nájemců, včetně ocelového roštu, na střechu 12.NP bud
22. 12. 2014 územní rozhodnutí § 92 SZ: "Parkovací stání Podolí" při ul. Podolské nábřeží, Praha 4 - Podolí
22. 12. 2014 Dokumenty 067 EX 218650/11-26-DV movité věci
22. 12. 2014 EX 7241/12-38 Protokol o soupisu movitých věcí - vozidla,39 EP motorové vozidlo
22. 12. 2014 Dokument "180 Ex 6620/09-52 Dra..." již není dostupný.
19. 12. 2014 zveřejnění záměru prodeje pozemku ZP P 92/14
19. 12. 2014 územní rozhodnutí § 92 SZ/TUIV: Přístavba a nástavba polyfunkčního objektu Na Chodovci č.p. 2880, Pr
19. 12. 2014 stavební povolení § 115 SZ/TUIV: "Rezidence Jeremenkova" - bytový dům na pozemku vymezeném ulicemi D
19. 12. 2014 oznámení ÚŘ § 87 SZ/VLCH: "VILADŮM HODKOVIČKY" na pozemcích parc.č. 812/2, 812/3, 817 v katastrální
19. 12. 2014 usnesení 4.nova rada
19. 12. 2014 stavební povolení § 115 SZ/TUIV: "Novostavba bytového domu Bohdalec"
19. 12. 2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Hudečkova, Bohuslava Martinů
19. 12. 2014 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Pod Terebkou
18. 12. 2014 stavební povolení § 115 SZ: Bytový dům BDE, při ul.Milevská a Pujmanové v Praze 4,
18. 12. 2014 Výzva k odstranění silničních vozidel nezpůsobilých k provozu
18. 12. 2014 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
18. 12. 2014 Dražba movitých věcí, 134 Spr 1104/14-001, 134 ED 01/14-003
18. 12. 2014 Oznámení o obnově kat. operátu v k.ú. Hloubětín, OO-7/2014-101
18. 12. 2014 Oznámení o pokračování řízení k odstranění stavby a výzva k vyjádření pro vlasníky pozemků letišt...
17. 12. 2014 Usnesení - opatrovník
17. 12. 2014 stavební povolení § 115 SZ/TUIV: BDE - dopravní infrastruktura, při ul. Milevská a Pujmanové v Praze
17. 12. 2014 Krč,Podolí - VŘ 66/14 - žádost o zveřejnění na ÚD
17. 12. 2014 Braník 1977/24 - žádost o zveřejnění VŘ 64/14 na ÚD
17. 12. 2014 120 EX 12101/14-287-Usn. o odročení,288-Žádost o zveřejnění
17. 12. 2014 ZP P 91/14 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc.č. 1182,1183, Krč
17. 12. 2014 Dokument "Doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
17. 12. 2014 usnesení zastavení řízení § 66 1 a) SŘ/VLCH:
17. 12. 2014 územní rozhodnutí § 92 SZ/TUIV: Bytový dům v Proluce
17. 12. 2014 Dokument "EX 154/08-20 Dražební..." již není dostupný.
17. 12. 2014 Dokument "[20#5620500#9776] Dra..." již není dostupný.

XML