Město Šumperk

Okresní město
Okres Šumperk

http://sumperk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šumperk
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk

Datová schránka: 8bqb4gk
E-mail: posta@musumperk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Opatření obecné povahy
16. 04. 2021 Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města dne 22.4.2021
16. 04. 2021 Opatření obecné povahy
16. 04. 2021 Usnesení z 64. schůze rady města
15. 04. 2021 Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města dne 22.4.2021
15. 04. 2021 Opatření obecné povahy
15. 04. 2021 Usnesení z 64. schůze rady města
14. 04. 2021 Opatření obecné povahy
14. 04. 2021 Opatření obecné povahy
14. 04. 2021 Výběrové řízení
14. 04. 2021 Ostatní majetkoprávní záměry
14. 04. 2021 Pronájem majetku
14. 04. 2021 Prodej majetku
14. 04. 2021 Usnesení o opakované dražbě
14. 04. 2021 Daň z nemovitých věcí
14. 04. 2021 Výběrové řízení
14. 04. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024
14. 04. 2021 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
14. 04. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
14. 04. 2021 Vyhlášení nálezů
14. 04. 2021 Dražební vyhláška - nemovité věci v k.ú.Šumperk
14. 04. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, Malá Morava
14. 04. 2021 Přechodná úprava provozu, Malé Vrbno
14. 04. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy, ul. Okružní, Šumperk
14. 04. 2021 Přechodná úprava provozu, Sudkov
14. 04. 2021 Přechodná úprava provozu, oblast ul. Janošíkova, Šumperk
14. 04. 2021 Dražební vyhláška - nemovité věci v k.ú.Oskava
14. 04. 2021 Přechodná úprava provozu, rekonstrukce komunikace III/369 Hanušovice – křižovatka I/11
14. 04. 2021 Oznámení zahájení územního řízení, ul. Žižkova, Šumperk
14. 04. 2021 Opakované oznámení o zahájení územního řízení, CETIN a.s.
14. 04. 2021 Oznámení návrhu opatření obecné povahy, Vikýovice
14. 04. 2021 Přechodná úprava provozu, Zlatý Potok, Horní Orlice
14. 04. 2021 Zahájení vodoprávního řízení - vodovod Libina
14. 04. 2021 Zahájení stavebního řízení, Finská 2716
14. 04. 2021 Veřejné projednávání návrhu Změny č. 4 územního plánu Šumperk
14. 04. 2021 Veřejné projednávání návrhu Změny č. 3 územního plánu Šumperk
12. 04. 2021 Opatření obecné povahy
12. 04. 2021 Opatření obecné povahy
12. 04. 2021 Výběrové řízení
12. 04. 2021 Ostatní majetkoprávní záměry
12. 04. 2021 Pronájem majetku
12. 04. 2021 Prodej majetku
12. 04. 2021 Usnesení o opakované dražbě
08. 04. 2021 Daň z nemovitých věcí
07. 04. 2021 Výběrové řízení
06. 04. 2021 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2024
06. 04. 2021 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení
06. 04. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
06. 04. 2021 Vyhlášení nálezů
06. 04. 2021 Dražební vyhláška - nemovité věci v k.ú.Šumperk

XML