Město Šumperk

Okresní město
Okres Šumperk

http://sumperk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šumperk
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk

Datová schránka: 8bqb4gk
E-mail: posta@musumperk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Výzva
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Patrik Špisser
30. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Hraběšice
30. 07. 2021 Usnesení o opakované dražbě, nemovité věci v k.ú. Nový Malín
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Rozhodnutí
30. 07. 2021 Odročení dražebního jendání
30. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v roce 2021_oprava plotu
30. 07. 2021 Dražební vyhláška
30. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Územní rozhodnutí
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Mižigarová Blanka
30. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Dražební vyhláška
30. 07. 2021 Usnesení z 69. schůze rady města
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Územní rozhodnutí
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Ostatní majetkoprávní záměry
30. 07. 2021 Pronájem majetku
30. 07. 2021 Prodej majetku
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Výzva
30. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Patrik Špisser
30. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Opatření obecné povahy
30. 07. 2021 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin - Hraběšice
30. 07. 2021 Usnesení o opakované dražbě, nemovité věci v k.ú. Nový Malín
29. 07. 2021 Opatření obecné povahy
29. 07. 2021 Rozhodnutí
29. 07. 2021 Opatření obecné povahy
29. 07. 2021 Rozhodnutí
28. 07. 2021 Odročení dražebního jendání
28. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace v roce 2021_oprava plotu
28. 07. 2021 Dražební vyhláška
28. 07. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
28. 07. 2021 Územní rozhodnutí

XML