Město Šumperk

Okresní město
Okres Šumperk

http://sumperk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šumperk
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk

Datová schránka: 8bqb4gk
E-mail: posta@musumperk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 07. 2020 Stavební povolení
11. 07. 2020 Opatření obecné povahy
11. 07. 2020 Rozhodnutí
11. 07. 2020 Výzva k vyzvednutí vozidla
11. 07. 2020 Územní rozhodnutí
11. 07. 2020 Opatření obecné povahy
11. 07. 2020 Zahájení stavebního řízení
11. 07. 2020 Přechodná úprava provozu - ul. Sadová, Šumperk
11. 07. 2020 Přechodná úprava provozu - ul. Petrovská, Vikýřovice
11. 07. 2020 Místní úprava provozu, ul. Lázeňská, Bludov
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Vyhlášení nálezů - červen 2020
11. 07. 2020 Přechodná úprava provozu - Fučíkova, Staré Město
11. 07. 2020 Přechodná úprava provozu - Vojanova, Šumperk
11. 07. 2020 Přechodná úprava provozu - U koupaliště v Rapotíně
11. 07. 2020 VV OOP, přírodně blízká protipovodňová opatření na řece Desné
11. 07. 2020 Stavební povolení, Ruda nad Moravou
11. 07. 2020 Změna termínu veřejného projednávání, ÚP Písařov
11. 07. 2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení – Stavební úpravy BJ č. 38, Jesenická 1763/55, Šumperk
11. 07. 2020 Přechodná úprava provozu - Evaldova 5, Šumperk
11. 07. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby, multifunkční síť
11. 07. 2020 Usnesení ze 44. schůze rady města
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Přechodná úprava provozu - Šléglov
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
11. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
11. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
11. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
11. 07. 2020 Usnesení ze 17. zastupitelstva města
11. 07. 2020 Výběrové řízení
11. 07. 2020 Opatření obecné povahy
11. 07. 2020 Oznámení o konání veřejného projednávání návrhu změny č. 2 ÚP Písařov
11. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
11. 07. 2020 Aukční vyhláška
11. 07. 2020 Usnesení ze 43. schůze rady města
11. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
11. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
11. 07. 2020 Aukční vyhláška
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Dražební vyhláška
11. 07. 2020 Výzva, svazek klíčů
11. 07. 2020 Opatření obecné povahy, kůrovec
11. 07. 2020 Okruh údajů zjistitelných automatizovaným způsobem

XML