Město Šumperk

Okresní město
Okres Šumperk

http://sumperk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šumperk
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk

Datová schránka: 8bqb4gk
E-mail: posta@musumperk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 01. 2019 Opatření obecné povahy
15. 01. 2019 Prodej majetku
15. 01. 2019 Dražební vyhláška
15. 01. 2019 Opatření obecné povahy
14. 01. 2019 Dražební vyhláška
14. 01. 2019 Usnesení
14. 01. 2019 Dražební vyhláška
11. 01. 2019 Oznámení uložení písemnosti
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška
08. 01. 2019 Rozhodnutí MVČR
08. 01. 2019 Rozhodnutí
08. 01. 2019 Dražební vyhláška
08. 01. 2019 Dražební vyhláška
07. 01. 2019 Výběrové řízení
07. 01. 2019 Dražební vyhláška
07. 01. 2019 Oznámení o zveřejnění
06. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
06. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
06. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
06. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
04. 01. 2019 Prodej majetku
04. 01. 2019 Usnesení ze 3. schůze rady města
04. 01. 2019 Vyhlášení nálezů
03. 01. 2019 Územní rozhodnutí
03. 01. 2019 Dražební vyhláška
02. 01. 2019 Rozhodnutí o umístění stavby, chodník v obci Hrabenov
02. 01. 2019 Zahájení územního řízení - Chromeč
02. 01. 2019 Vyhlášení nálezů
02. 01. 2019 Dražební vyhláška
02. 01. 2019 Změna vymezení nočního klidu
02. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 2018 - T
02. 01. 2019 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
01. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
01. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva Unie nestátních neziskových
01. 01. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Společnost česko-německého
28. 12. 2018 Oznámení o konání veřejného projednání návrh změny č. 2 ÚP Rapotín
28. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
28. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
28. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
27. 12. 2018 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
27. 12. 2018 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
27. 12. 2018 Dokument "Zahájení územního říz..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Výběrové řízení
21. 12. 2018 Výzva k podání žádosti z programu "Podpora celoroční činnosti"
21. 12. 2018 Výzva k podání žádosti z programu "Podpora neziskových akcí"
21. 12. 2018 Stavební povolení
21. 12. 2018 Usnesení ze 2. zastupitelstva města
21. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
21. 12. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.

XML