Město Šumperk

Okresní město
Okres Šumperk

http://sumperk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Šumperk
nám. Míru 364/1
787 01 Šumperk

Datová schránka: 8bqb4gk
E-mail: posta@musumperk.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 01. 2021 Zahájení územního řízení
19. 01. 2021 Exekuční příkaz
19. 01. 2021 Dražební vyhláška
19. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
19. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
18. 01. 2021 Výběrové řízení
18. 01. 2021 Dražební vyhláška
18. 01. 2021 Výběrové řízení
18. 01. 2021 Ostatní majetkoprávní záměry
18. 01. 2021 Pronájem majetku
18. 01. 2021 Opatření obecné povahy
18. 01. 2021 Územní rozhodnutí
18. 01. 2021 Dražební vyhláška - nemovité věci v KÚ Kopřivná
15. 01. 2021 Záměr převést nemovitý majetek
15. 01. 2021 Zahájení správního řízení
15. 01. 2021 Dražební vyhláška
15. 01. 2021 Dražební vyhláška
15. 01. 2021 Dražební vyhláška
14. 01. 2021 Zahájení územního řízení
14. 01. 2021 Zahájení územního řízení
14. 01. 2021 Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Petrov nad Desnou
13. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
13. 01. 2021 Prodej majetku
13. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
13. 01. 2021 Prodej majetku
13. 01. 2021 Opatření obecné povahy
13. 01. 2021 Oznámení uložení písemnosti
13. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
12. 01. 2021 Prodej majetku
12. 01. 2021 Opatření obecné povahy
12. 01. 2021 Oznámení uložení písemnosti
12. 01. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
12. 01. 2021 Oznámení vlastníkům lesa
12. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí
12. 01. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí
12. 01. 2021 Dražební vyhláška
12. 01. 2021 Nařízení č. 12/2020, kterým se vymezují oblasti města Šumperka, ve kterých lez místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
12. 01. 2021 Usnesení o odročení dražby, 196EX 4914/07-249
12. 01. 2021 Odročení dražebního jendání
12. 01. 2021 Zahájení řízení
12. 01. 2021 Opatření obecné povahy
12. 01. 2021 Dodatek č. 13 k veřejnoprávní smlouvě Šumperk - Zábřeh
12. 01. 2021 Usnesení z 57. schůze rady města
12. 01. 2021 Stavební povolení
12. 01. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
12. 01. 2021 Vyhlášení nálezů
12. 01. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění péče o odchycené psy
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Jan Pomajblík
12. 01. 2021 Vyměření místního poplatku
12. 01. 2021 Zahájení územního řízení - DČOV místní části Oskava

XML