« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele/ředitelky odboru evropské územní spolupráce, MMR_267

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MMR_267.zip [ZIP, 3MB]
Ozn�men� o vyhl��en� V�.docx
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> na služební místo ředitele/ředitelky odboru evropské územní spolupráce,MMR_267
<br>
<br>
<br> Č.j.: MMR- 43531/2024-94
<br> Datum: 10.6.2024
<br> 1.Údaje o služebním místě
<br> Státní tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm. f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č.MMR_267 ředitele/ředitelky odboru evropské územní spolupráce v Ministerstvu pro místní rozvoj <,>
se služebním působištěm v Praze <.>
<br>
<br> Na služebním místě je státní služba (dále jen „služba“) vykonávána v oboru služby
<br> 38 – Společné evropské politiky podpory a pomoci,evropské strukturální,investiční
a obdobné fondy
<br>
<br> Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
<br> · řídí a zabezpečuje činnost odboru evropské územní spolupráce;
<br> · zodpovídá za provádění kontroly podřízených zaměstnanců a všech úkolů zabezpečovaných odborem;
<br> · zajišťuje koordinaci činností útvaru s ostatními útvary ministerstva;
<br> · odpovídá za zpracování dokumentace související s přípravou programů Evropská územní spolupráce 2021 – 2027; • odpovídá za soulad programů cíle Evropská územní spolupráce s Dohodu o partnerství jako základního dokumentu implementace kohezní politiky v CŘ; • odpovídá za zajištění souladu a koordinace metodiky implementace programů přeshraniční spolupráce s metodickými postupy pro realizaci programů fondů Evropské unie v ČR připravovanými Národním orgánem pro koordinaci,Platebním a certifikačním orgánem a Auditním orgánem;
<br> · stanovuje,ve spolupráci s dotčenými regionálními a ústředními orgány ČR a sousedních zemí,koncepci programů cíle Evropská územní spolupráce,koordinuje provádění hodnocení realizace těchto programů a provádění změn ve společných programových dokumentech;
<...

Načteno

edesky.cz/d/9994135

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz