Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 02. 2023 Rada/ministerský rada specialista/specialistka na spisovou službu a archivnictví Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu
03. 02. 2023 Ředitel/ředitelka odboru správy národních programů
03. 02. 2023 Vrchní ministerský rada v oddělení řízení strategie regionálního rozvoje II
03. 02. 2023 Vrchní ministerský rada v oddělení řízení strategie regionálního rozvoje I
02. 02. 2023 Vrchní ministerský rada – metodik/metodička řízení OP, v oddělení implementace integrovaných nástrojů
01. 02. 2023 Rada/Ministerský rada v oddělení bezpečnosti a krizového řízení
31. 01. 2023 Vrchní ministerský rada – rozpočtář/rozpočtářka Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu
31. 01. 2023 Vrchní ministerský rada – právník/právnička, v odboru legislativně právním, 0,5 úvazek
31. 01. 2023 Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním IV
31. 01. 2023 Ředitel/ředitelka odboru strategií práva a elektronizace veřejných zakázek
30. 01. 2023 Vedoucí oddělení RESTART, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
30. 01. 2023 Specialista/specialistka komunikace (DU)
30. 01. 2023 Specialista/specialistka komunikace
30. 01. 2023 Vrchní ministerský rada v oddělení analýz a strategie bytové politiky, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
24. 01. 2023 Vrchní ministerský rada - rozpočtový/rozpočtová analytik/analytička, v odboru rozpočtu
24. 01. 2023 Vrchní ministerský rada – komunikační úředník/úřednice, v odboru publicity a evaluací fondů EU
24. 01. 2023 Ředitel/ředitelka odboru bytové agendy a realitních činností
23. 01. 2023 Ředitel/ředitelka odboru bytové agendy a realitních činností
23. 01. 2023 Vedoucí oddělení regulatorního rámce EU fondů, v odboru mezinárodních vztahů
20. 01. 2023 Vedoucí oddělení regulatorního rámce EU fondů, v odboru mezinárodních vztahů
20. 01. 2023 Odborný/á referent/referentka pro administraci výzev, plateb a finančních toků (IROP/OPTP2014+) , v oddělení finanční administrace programů EU
20. 01. 2023 Vedoucí oddělení veřejnosprávních kontrol, v odboru kontrolních činností
19. 01. 2023 Ministerský rada specialista/specialistka na veřejné zakázky Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu, v odboru pro přípravu Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu
19. 01. 2023 Ministerský rada Specializovaného a odvolacího stavebního úřadu (SOSÚ)
18. 01. 2023 Referent/ka společné státní správy a samosprávy/Lokální konzultant/ka – 0,5 úvazek, oddělení regionálního centra východ
17. 01. 2023 Rada/ministerský rada v oddělení pro mezinárodní spolupráci, v odboru mezinárodních vztahů
13. 01. 2023 Ředitel/ředitelka odboru strategií práva a elektronizace veřejných zakázek
12. 01. 2023 Vrchní ministerský rada analytik/analytička
11. 01. 2023 Rozhodnutí MMR-1447/2023-83_Odvolání Lidmily Šlížkové a odvolání Spolku Nízký Jeseník
11. 01. 2023 Správce/správkyně informačních a komunikačních technologií pro Specializovaný a odvolací stavebního úřad
09. 01. 2023 Vrchní ministerský rada v oddělení analýz a strategie bytové politiky
09. 01. 2023 Vrchní ministerský rada v oddělení urbánní politiky a strategií, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
09. 01. 2023 Referent/ka společné státní správy a samosprávy/Lokální konzultant/ka I, oddělení regionálního centra západ
09. 01. 2023 Referent/ka společné státní správy a samosprávy/Lokální konzultant/ka II, oddělení regionálního centra západ
09. 01. 2023 Referent/ka společné státní správy a samosprávy/Lokální konzultant/ka III, oddělení regionálního centra východ
09. 01. 2023 Oznámení MMR: Návrh Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje ČR, Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č.6 Politiky územního rozvoje ČR na udržitelný rozvoj území a související materiály - místo a doba veřejného projednání (MMR-711/2023-81)
06. 01. 2023 Ředitel/ředitelka odboru cestovního ruchu
06. 01. 2023 Vrchní ředitel/vrchní ředitelka sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu v Ministerstvu pro místní rozvoj
06. 01. 2023 Správce/správkyně informačních a komunikačních technologií
04. 01. 2023 Ředitel/ředitelka Státního fondu podpory investic
23. 12. 2022 Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním IV, odbor územně a stavebně správní
22. 12. 2022 Ministerský rada v oddělení územně a stavebně správním IV, odbor územně a stavebně správní
21. 12. 2022 Ministerský rada – metodik/metodička územní dimenze, v odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení
21. 12. 2022 Bezpečnostní referent/referentka, v oddělení hospodářské správy
20. 12. 2022 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace veřejných zakázek, v odboru projektového řízení
20. 12. 2022 Vrchní ministerský rada - metodik/metodička a koordinátor/ka implementace nástroje ITI v ČR, v oddělení urbánní politiky a strategií
20. 12. 2022 Vrchní ministerský rada v oddělení pro mezinárodní spolupráci
19. 12. 2022 Dokument "Rozhodnutí MMR-76097/..." již není dostupný.
14. 12. 2022 Vrchní ministerský rada v oddělení realizace veřejných zakázek, v odboru projektového řízení
13. 12. 2022 Specialista/specialistka komunikace.

XML