Ministerstvo pro místní rozvoj

Instituce
Ministerstva

http://mmr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo pro místní rozvoj
Staroměstské náměstí 932/6
110 00 Praha 1

Datová schránka: 26iaava
E-mail: posta@mmr.cz, podatelna@mmr.cz, info@mmr.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele/ředitelky odboru regionální politiky, MMR_1387
12. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v oddělení koncepce informačních technologií, odbor informatiky, MMR_1397
12. 07. 2024 Vrchní ministerský rada - projektový manažer/projektová manažerka programu OP Z+, oddělení AVI a projektů ESIF, odbor projektového řízení, MMR_1220
12. 07. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení platů a personální evidence, MMR_670
12. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo NPO – vrchního ministerského rady – metodika/metodičky regionálních center pro podporu investic do bydlení, oddělení analýz a strategie bytové politiky, odbor politiky bydlení, MMR_1289
12. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady, oddělení analýz a strategie bytové politiky, odbor politiky bydlení, MMR_1225
12. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení legislativně-právním, odbor strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek, MMR_1392
12. 07. 2024 Inzerát na místo: NPO – Účetní specialista/specialistka, odbor účetnictví a finančních služeb, oddělení účtování kapitoly, MMR_1253
12. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele/ředitelky odboru strategického rámce fondů EU, MMR_1390
10. 07. 2024 NPO - Vedoucí oddělení finančních nástrojů a investic do bydlení, odbor politiky bydlení, MMR_1386
10. 07. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka společné státní správy a samosprávy – Metodik/metodička komunitní práce 1, odbor pro sociální začleňování, oddělení výzkumů a evaluace, MMR_1212
09. 07. 2024 Inzerát na místo: Koordinační, projektový a programový pracovník/koordinační, projektová a programová pracovnice, MMR_1323
09. 07. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení územně a stavebně správním III, MMR_503
09. 07. 2024 Inzerát na místo: Asistent/asistentka odboru strategického rámce fondů EU, MMR_1389
09. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady – koncepčního pracovníka/koncepční pracovnice, oddělení rozvoje venkova a integrovaných nástrojů, odbor regionální politiky, MMR_302
06. 07. 2024 Inzerát na místo: Referent/ka – administrátor/ka národních programů, MMR_831
06. 07. 2024 Inzerát na místo: NPO - Správce/správkyně informačních a komunikačních technologií, odbor informatiky, oddělení podpory uživatelů a správy aplikací, MMR_1301
03. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ředitele/vrchní ředitelky sekce strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR_1385
02. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ SPOJENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místa ministerského rady – administrátora/administrátorky v Národním plánu obnovy, MMR_959 a MMR_1349
02. 07. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerského rady v oddělení ohrožených území a regionů, odbor regionální politiky, MMR_1363
29. 06. 2024 Inzerát na místo: Asistent/asistentka, odbor regionální politiky, MMR_976
28. 06. 2024 Inzerát na místo: Investiční referent/referentka, MMR_720
26. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady – projektového a finančního manažera/projektové a finanční manažerky programu OP Z+, oddělení AVI a projektů ESIF, odbor projektového řízení, MMR_1338
26. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ SPOJENÉHO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místa vrchního ministerského rady v oddělení metodického řízení stavebních úřadů, odbor stavebního řádu, MMR_1360, MMR_1361, MMR_1362
26. 06. 2024 Inzerát na místo: Koordinační, projektový a programový pracovník/koordinační, projektová a programová pracovnice - garant/garantka sociální integrace v komunitách, MMR_1344
26. 06. 2024 Inzerát na místo: Investiční referent/referentka, MMR_720
26. 06. 2024 inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení RESTART, MMR_877
20. 06. 2024 Ministerský rada - komunikační úředník/komunikační úřednice
19. 06. 2024 NPO - vrchní ministerský rada - oddělení podpory a řízení projektů DSŘ
19. 06. 2024 Inzerát na místo: Výzkumný a vývojový pracovník / výzkumná a vývojová pracovnice – Expert/expertka odborných témat – zaměstnanost, odbor pro sociální začleňování, MMR_1109
19. 06. 2024 Inzerát na místo: NPO – Referent/referentka společné státní správy a samosprávy, odbor hospodářské správy, oddělení služeb, MMR_1251
18. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení legislativy, odbor strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek, MMR_428
18. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo NPO – vrchního ministerského rady – manažera/manažerky komunikace, oddělení podpory a řízení projektů DSŘ, odbor digitalizace a informačních systémů, MMR_1308
17. 06. 2024 Inzerát na místo: Kontrolor/kontrolorka veřejných zakázek operačního programu IROP, MMR_247
14. 06. 2024 Inzerát na místo: Metodik/metodička fondů EU, MMR_134
13. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady – komunikačního úředníka/komunikační úřednice, oddělení komunikace fondů EU, odbor publicity a evaluací fondů EU, MMR_888
11. 06. 2024 Inzerát na místo: referent/referentka společné státní správy a samosprávy - koordinátor/koordinátorka rovných příležitostí, MMR_1375-79
10. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ředitele/ředitelky odboru evropské územní spolupráce, MMR_267
09. 06. 2024 Inzerát na místo: NPO – Účetní specialista/specialistka, odbor účetnictví a finančních služeb, oddělení účtování kapitoly, MMR_1253
09. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení metodického řízení stavebních úřadů, odbor stavebního řádu, MMR_1364
07. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení regulatorního rámce EU fondů, odbor mezinárodních vztahů, MMR_84
07. 06. 2024 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení metodického řízení stavebních úřadů, odbor stavebního řádu, MMR_1328
07. 06. 2024 Inzerát na místo: Ministerského rady v oddělení RESTART, MMR_1363
07. 06. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení územně a stavebně správním III, MMR_503
07. 06. 2024 Inzerát na místo: Výzkumný a vývojový pracovník/evaluátor, výzkumná a vývojová pracovnice/pracovnice/evaluátorka, MMR_1347
07. 06. 2024 Inzerát na místa: MMR_1371 - 1374 Referent/referentka společné státní správy a samosprávy - konzultant/konzultantka MAP 1- 4
31. 05. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení RESTART, odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR_877
31. 05. 2024 Inzerát na místo: Výzkumný a vývojový pracovník/datový analytik výzkumná a vývojová pracovnice/datová analytička, MMR_1384
31. 05. 2024 Inzerát na místo: Výzkumný a vývojový pracovník/evaluátor Výzkumná a vývojová pracovnice/evaluátorka, MMR_1383
31. 05. 2024 Inzerát na místo: Referent/referentka v oddělení metodiky a stavebně správní činnosti V, MMR_501

XML