« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Zálesí, BigBoard, a. s., el. přípojka přístřešek MHD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhlaska_Zalesi_BigBoard_a._s._vykop_pro_el._pripojku_DIR_039_r._24.pdf
BigBoard,a.s <.>
Na strži 2097/63
<br> 140 00,Praha 4 - Krč
IČ: 242 264 91
<br> Č.j.: P4/273711/24/OD/KUB - DIR 039/24 V Praze: 10.06.2024
Vyřizuje: XXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v Praze 4
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru
služby dopravní policie,č.j.: KRPA-189977-1/ČJ-2024-0000DŽ,ze dne 10.06.2024
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Zálesí,K Novému
dvoru.Jedná se o osazení svislého dopravního značení dle schválené situace z důvodu výkopu pro
výstavbu elektrické přípojky přístřešku MHD
<br> Umístěné dopravní značení: B28+ E13; B28 + E13 + E8c; A15; A15 + E7b; Z2; Z4a + S7
<br> Termín: 18.06.2024 – 23.06.2024
<br>
<br>
O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě
návrhu žadatele,z důvodu výkopu pro výstavbu elektrické přípojky v prostoru pozemní komunikace <.>
V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti
pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru dopravy
<br> Na vědomí:
Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy,ÚMČ Praha 4 – spis OD
<br>
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b
<br> O D B O R D O P R A V Y
<br>
2024-06-10T12:57:01+0200
user_ts
<br>
2024-06-10T13:28:14+0200
XXXXXXXX XXXXX
Zalesi_BigBoard_a._s._el._pripojka.pdf
(.<.> /,vm'f
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> ÚŘAQVU'MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 overUJe za podmínek rozhodnutí
<br> (/ ze dne 1 0'06' 2024 č.j.:/Žv/mzh/dyl/ODMÚ'QVČ
<br> &.a \ \ \ \._ Cílová Jáma,\.2x2m
<br> \__ | \.„\ "*.\\ i ",II" \.\\.' \.© \
<br> Dopravní značení a opatření
<br> VYPRACOVAL: SCHVÁLIL: REGION: praha PROZNAK Praha s.r.o.do ravní o atřenl Pi ovická 44/17,Praha 4,147 00 XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX OBVOD-' Praha X tel+ fax : X XXX XX XXX wwwzřroznalgxlqup roznak cz.- ! ro 0,<.> INVESTOR' BigBoard Praha a.s <.>,Na strži 2097/63.140 00 Praha 4 ;rlgiaelkce: gurlka©pgoznak£z ŠŽĚDNATEL BigBoard Praha a.s <.>,Na strži 2097/63,140 00 Praha 4 DAWMb4/06/2024 smPENblR AKCE: UKÁZKA Č.: _- - ul.Zálesí- 240233 Výměna přístřešku MHD zastávek ČÁŠI? OBJEKT' DlO

Načteno

edesky.cz/d/9993880

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz