« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník/právnička v odboru pozemních komunikací a drah (odd. speciálního stavebního úřadu)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_PKD_0948_pravnik_VR107-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPOUFAK3*
MHMPXPOUFAK3
<br> Č.j.: MHMP 1107007/2024
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 10.června 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
právník/právnička
<br> v odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy
<br> Sjednaný druh práce: právník/právnička
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
Stručná náplň práce
<br> • vedení odvolacích řízení ke stavbám místních komunikací II.a nižších tříd vedených úřady
městských částí
<br> • rozhodování o opravných prostředcích,námitkách podjatosti,předběžných opatřeních a nástrojích
správního řádu v konkrétních odvolacích i prvostupňových spisech
<br> • zpracovávání obnovy řízení a přezkoumání napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení
• zastupování hl.města Prahy v soudních sporech
• zajišťování výkonu státní správy v přenesené působnosti a činnosti pro veškeré komunikační stavby
<br> v hl.m.Praze z hlediska dodržování a uplatňování platných zákonů a vyhlášek
• zajišťování výkonu pravomocných rozhodnutí
• zpracovávání podkladů pro orgány soudů,státních zastupitelství a Policie ČR
• řešení a zpracovávání přestupková řízení podle zákona č.250/2016 Sb <.>,o odpovědnosti za přestupky
<br> a řízení o nich,a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád
• zpracovávání odborných právních výkladů a stanovisek
• výkon kontrolních prohlídek a státního dozoru ve věcech stavebního řádu
<br>
Předpoklady ...

Načteno

edesky.cz/d/9993111

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz