Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 10. 2020 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-75034/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-75038/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-75039/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-75040/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-75041/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-75042/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 600/1 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-75043/2020
24. 10. 2020 Vltavská PKD-75070/2020
24. 10. 2020 "Bytový dům Jetelová" na pozemcích v k.ú. Záběhlice - seznámení s podklady rozhodnutí STR-75071/2020
24. 10. 2020 "Bytový dům Smíchov" na pozemcích v k.ú. Smíchov - sdělení o zastavení řízení STR-75072/2020
24. 10. 2020 Umístění stavby s názvem "Bytový dům Nad Dílcích" na pozemcích v k.ú. Libeň STR-75073/2020
24. 10. 2020 Umístění stavby s názvem "Administrativní budova - Nádražní, Praha 5" - seznámení s podklady rozhodnutí STR-75074/2020
24. 10. 2020 dodatečné povolení pro stavbu "Zástavba skupiny 16 ŘRD Praha, Libuš, při ulici V Hrobech ,na pozemcích v k.ú. Libuš STR-75075/2020
24. 10. 2020 "Rezidence u Dejvického rybníčku" na pozemcích v k.ú. Dejvice - přerušení řízení STR-75076/2020
24. 10. 2020 17. listopadu - natáčení PKD-75087/2020
24. 10. 2020 zrušení dražby: rodinný dům, Nová Bystřice, č.p. 207, na pozemku parc.č. St. 445 a pozemek (zahrada) parc.č. 1870/7, LV 302, v k.ú. Nová Bystřice, obec Nová Bystřice, okr. Jindřichův Hradec, z důvodu uhrazení pohledávky HOM-75103/2020
24. 10. 2020 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jitka Fabiánová ZDR-75060/2020
24. 10. 2020 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Martina Telerovská ZDR-75069/2020
24. 10. 2020 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Bc. Paul George Yiapanas ZDR-75068/2020
24. 10. 2020 Na Neklance- zábor TSK-75063/2020
24. 10. 2020 Plzeňská (Mahenova) - Zábor TSK-75064/2020
24. 10. 2020 uzavřít, v rámci aktualizace, novou nájemní smlouvu dle vzoru nájemní smlouvy schválené RHMP se stávajícím nájemcem, fyzickou osobou, a to na dobu neurčitou, na část pozemku parc.č. 3134/1 v k.ú. Smíchov, výměra 130 m2, při sazbě 134,-/m2/rok. OCP-75065/2020
24. 10. 2020 Nábřežní PKD-75066/2020
24. 10. 2020 pronájem prostor sloužících podnikání (nebytové prostory - kanceláře se zázemím) v 1. patře objektu č.p. 365, Národní 43, Praha 1, společnosti FINTEX CHEMIE s.r.o. HOM-75080/2020
24. 10. 2020 Usnesení ředitele odboru PKD MHMP o námitce podjatostiVýstavba trasy I.D metra v Praze PKD-75081/2020
24. 10. 2020 Usnesení ředitele odboru PKD MHMP o námitce podjatostiZařízení staveniště OL2Výstavba trasy I.D metra v Praze PKD-75082/2020
24. 10. 2020 Usnesení ředitele odboru PKD MHMP o námitce podjatostiZařízení staveniště Pankrác - Olbrachtova mimo OL2Výstavba trasy I.D metra v Praze PKD-75083/2020
24. 10. 2020 V Zářezu - zábor TSK-75084/2020
24. 10. 2020 Švehlova PKD-75085/2020
24. 10. 2020 Jelení - rekonstrukce komunikace PKD-75086/2020
24. 10. 2020 veřejná vyhláška - oznámení o pozbytí právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí OPP-74993/2020
24. 10. 2020 pozemek parc. č. 5019/13 k. ú. Smíchov HOM-74979/2020
24. 10. 2020 Nádražní, pěší zóna Anděl, Praha 5, parc.č.4990/1, k.ú. Smíchov TSK-75077/2020
24. 10. 2020 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-75078/2020
24. 10. 2020 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-75079/2020
24. 10. 2020 Koněvova - oprava povrchu zastávky BUS MHD PKD-75088/2020
24. 10. 2020 umístění stavby s názvem "Objekt bytového domu" na pozemcích v k.ú. Kamýk - opravné rozhodnutí STR-75089/2020
24. 10. 2020 umístění stavby "Bytový dům EKOBYTY U OBORY, při ul. Františka Diviše, na pozemcích v k.ú. Uhříněves STR-75092/2020
24. 10. 2020 Husitská - parkování filmové techniky PKD-75094/2020
24. 10. 2020 Evropská DP a.s. PKD-75097/2020
24. 10. 2020 Starokolínská - rekonstrukce povrchu komunikace PKD-75099/2020
24. 10. 2020 VJP bus - 5.května PKD-75107/2020
24. 10. 2020 Stanovení MÚ Podolské nábřeží PKD-75108/2020
24. 10. 2020 rekonstrukce kanalizace, Suchdolská, Kamýcká TSK-75109/2020
24. 10. 2020 Rozhodnutí o stanovení podmínek konání shromáždění - datum konání dne 28. 10. 2020 - svolavatel Svatoš ZIO-75162/2020
24. 10. 2020 Náměstí Bratří Synků 4,Praha 4,parc.č. 2942/1, k.ú. Nusle TSK-75100/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75155/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75156/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75157/2020
24. 10. 2020 Pronájem parkovacích míst,parc. č. 2137/12 v obci Praha, k. ú. Holešovice TSK-75158/2020

XML