Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 01. 2021 Zenklova 28/32, Praha 8, parc.č. 3963/1, k.ú. Libeň TSK-76352/2021
19. 01. 2021 Zenklova 28/32, Praha 8, parc.č. 3963/1, k.ú. Libeň TSK-76353/2021
19. 01. 2021 ul. Koněvova, V Jezerách, Praha 3, výkop, ZS, 680 m2 TSK-76383/2021
19. 01. 2021 Záměr pronajmout část komunikace Včehrdova par.č. 550/1, Praha 1 TSK-76387/2021
19. 01. 2021 Pronajmout část komunikace Na Příkopě, p. č. 864/28, Praha 1 TSK-76388/2021
19. 01. 2021 Vinohradská PKD-76399/2021
19. 01. 2021 Vypůjčení pozemku parc. č. 495/4, za účelem umístění chemického WC, viz příloha. TSK-76354/2021
19. 01. 2021 Schválený rozpočet vlastního hl. m. Prahy na r. 2021 ROZ-76356/2021
19. 01. 2021 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Radka Vetešníková - Koubová ZDR-76373/2021
19. 01. 2021 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - PhDr. Anna Pohlová, CSc. ZDR-76374/2021
19. 01. 2021 byt č. 395/6, Střížkov, č.p. 392-402, byt. dům, na pozemku parc.č. 685-695, LV 1804, podíl 543/116380 na nemovitostech na LV 455, LV 3220 a LV 3511 + (komora), v k.ú. Střížkov, obec Praha HOM-76364/2021
19. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 11 Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy UZR-76250/2021
19. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájeném řízení o vydání změn vlny 19 – opakované veřejné projednání Z 3340/19, Z 3354/19 a Z 3357/19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy UZR-76252/2021
19. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání 29 změn vlny 09 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy UZR-76253/2021
19. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍo zahájení řízení o vydání změnyZ 3431/00Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy UZR-76324/2021
19. 01. 2021 pronájem části pozemků parc. č. 2446/9 o výměře 25 m2 a parc. č. 2446/18 o výměře 294 m2, vše v k. ú. Libeň, společnosti Vlamich, s.r.o., IČO 25787403 OCP-76215/2021
19. 01. 2021 1x vyhraz. stání, Ženíškova 2121/2, P - 11, p.č. 3042/97, k.ú. Chodov TSK-76391/2021
19. 01. 2021 manažer / manažerka pro publicitu v odboru evropských fondů - na dobu určitou PER-76392/2021
19. 01. 2021 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-76394/2021
19. 01. 2021 referent / referentka správy majetku v odboru evidence majetku (1287) PER-76395/2021
19. 01. 2021 Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-76396/2021
19. 01. 2021 referent / referentka správy majetku v odboru evidence majetku (1295) PER-76397/2021
19. 01. 2021 požární technik / požární technička v odboru služeb PER-76407/2021
19. 01. 2021 Zveřejnění výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami ze dne 06.01.2021 ZDR-76371/2021
19. 01. 2021 vedoucí oddělení sekretariátu v odboru zdravotnictví PER-76389/2021
19. 01. 2021 Prodej pozemku parc. č. 1263/32 v k.ú. Krč HOM-76296/2021
19. 01. 2021 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 2838/17 v k.ú. Nusle HOM-76305/2021
19. 01. 2021 Malešický statek HOM-76227/2021
19. 01. 2021 Vítkova 130/19, Sokolovská 130/25, Praha 8 Karlín TSK-76379/2021
19. 01. 2021 umístění stavby s názvem "Hodkovičky Nad řekou", k.ú. Hodkovičky STR-76386/2021
19. 01. 2021 pronájem pozemků parc. č. 1669/3, 1668/2, 1668/3 k.ú. Vysočany a 2577/1 k.ú. Libeň HOM-76344/2021
19. 01. 2021 pozemky parc.č. 475/10 a parc.č. 475/16 vše k.ú. Holešovice HOM-76345/2021
19. 01. 2021 Pronájem parkovacího místa v GPKW,parc. č. 2532 v obci Praha, k. ú. Nové Město TSK-76401/2021
19. 01. 2021 Pronájem parkovacích míst na GPKW,parc. č. 2532 v obci Praha, k. ú. Nové Město TSK-76402/2021
19. 01. 2021 Sokolovská 48/107, Praha 8, zařízení staveniště TSK-76426/2021
19. 01. 2021 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Hradčanská lékárenská společnost s.r.o. ZDR-76408/2021
19. 01. 2021 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru psychiatrie pro území hl. m. Prahy ZDR-76398/2021
19. 01. 2021 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecné praktické lékařství pro území hl. m. Prahy ZDR-76406/2021
19. 01. 2021 Vyskočilova, p.č. 310/190, k.ú. Michle TSK-76400/2021
19. 01. 2021 specialista / specialistka správy majetku v odboru evidence majetku PER-76403/2021
19. 01. 2021 referent / referentka správy majetku v odboru evidence majetku (3034) PER-76404/2021
19. 01. 2021 Žichlínská, Malčická - výkop - obnova kVN TSK-76405/2021
19. 01. 2021 odstranění stavby Budova občanské vybavenosti č.p. 3202 na pozemcích č. parc. 4400/35 a 4400/36 v k.ú. Modřany, při ul. Levského, Praha 4 - Modřany STR-76410/2021
19. 01. 2021 Sokolovská 1464/188, Praha 8 Libeň, kontejner TSK-76412/2021
19. 01. 2021 SSZ 8.952 PKD-76413/2021
19. 01. 2021 členský podíl v bytovém družstvu: Družstvo "99" - Háje, se sídlem Steinerova 602/16, Praha 4-Háje, s nímž je spojeno právo nájmu a užívání byt. jednotky č. 2 v domě č.p./č.o. 602/16, v ulici Steinerova, Praha 4 HOM-76430/2021
19. 01. 2021 podíl id. 1/2 - pozemky parc.č. 2869/211 a 2869/353 (ostatní plocha), LV 1759, včetně příslušenství (oplocení), v k.ú. Krč, obec Praha HOM-76432/2021
19. 01. 2021 Změna podmínek VŘ zveřejněného pod č. HOM-75982/2020 HOM-76380/2021
19. 01. 2021 Změna podmínek VŘ zveřejněného pod č. HOM-75983/2020 HOM-76381/2021
19. 01. 2021 Změna podmínek VŘ zveřejněného pod č. HOM-75985/2020 HOM-76382/2021

XML