Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2024 DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODBOR STAVEB DRAH, Spis. zn.: SZ DESU/000961/24, Č. j. DESU/001/007826/24 ,ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ pro stavbu: " SOKP 511 D1 - Běchovice" - objekty stavby dráh
12. 06. 2024 Exekuce-usnesení- výzva- nemovitost k.ú. Hlubočepy
12. 06. 2024 DOPRAVNÍ A ENERGETICKÝ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODBOR STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ, SPIS. ZN.: SZ DESU/006207/24, Č.J: DESU/031/007779/24, VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ k akci: "MÚK Třebonice 0. etapa zkapacitnění"
12. 06. 2024 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 48746/2024, ze dne 16. 05. 2024, (TERNOVTSI PETRO, 150 00 PRAHA 5) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 57026/2024
12. 06. 2024 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 49156/2024, ze dne 17. 05. 2024, (KROKOVÁ MARIE, 170 00 PRAHA 7) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 57032/2024
12. 06. 2024 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 46908/2024, ze dne 13. 05. 2024, (RŮŽIČKA OLDŘICH, 273 71 ZLONICE) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 58568/2024
12. 06. 2024 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 48703/2024, ze dne 16. 05. 2024, (NGUYEN CHUNG THANH , 252 44 PSÁRY) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 58571/2024
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1224 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 09 - Vnitřní správa a v kap.1016 - Pokladní správa v roce 2024
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1211 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2024 o poskytnuté investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na financování
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1207 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2024 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti s
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1209 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2024 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra v
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1194 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v roce 2024 z důvodu převodu finančních prostředků z rozpočtu ODO MHMP v souvislosti s projektem
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1201 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 v kapitole 04 - Školství, mládež a sport, na zavedení nové investiční akce do
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1203 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 a k návrhu na vyhlášení Programu na podporu nultých ročníků, jako přípravy na přijímací
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1208 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2024 o finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1191 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 2 a navýšení limitu prostředků
12. 06. 2024 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1210 - k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2024 v souvislosti s vratkou finančních prostředků do státního rozpočtu z akce realizované v rámci
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 4178/1 k.ú. Vinohrady dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2482 k.ú. Nové Město dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2500, 2501 k.ú. Nové Město dle přílohy
12. 06. 2024 IPPC - Informace o vydání změny integrovaného povolení, Interpharma Praha, a.s., 13. změna IP
12. 06. 2024 Strakonická
12. 06. 2024 Dražba "odročení na" povinná Matulová nemovitost k.ú. Jirny
12. 06. 2024 Městská část Praha 22, Úřad městské části, odbor výstavby a územního plánování - INFORMACE podle § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Č.j.: P22 7232/2024 OVÚP 13 - "SOKP 511 D1 - Běchovice"
12. 06. 2024 Informace o schválených názvech veřejných prostranství - usnesení RHMP č. 1050 ze dne 2. 6. 2024
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 580/21, 580/40, 580/41, 1947/69, 1947/96 k.ú. Kamýk dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 1256, 1258/1, 2185/1 k.ú. Holešovice dle přílohy
12. 06. 2024 Zaměry_2024_11_NS
12. 06. 2024 Výzva neznámým provozovatelům reklamních zařízení k doložení povolení umístění reklamního zařízení
12. 06. 2024 Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení: "Bytový dům - Rezidence U Měšťanského pivovaru" na pozemku parc. č. 731, 740 v k.ú. Holešovice
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2483/1 k.ú. Vršovice dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2476 k.ú. Vršovice dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2451/1 k.ú. Nové Město dle přílohy
12. 06. 2024 Pozemky parc. č. 2207/27 a 2207/28 k.ú. Střešovice
12. 06. 2024 Dvořákovo nábřeží - natáčení
12. 06. 2024 Povolení odstranění stavby: "Demolice objektů Nad Výšinkou 1258/15", k.ú. Smíchov, č.parc. 3660, 3661/1-7, Praha 5
12. 06. 2024 Hartigova - audiovizuální tvorba
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 4275/10, 4282 k.ú. Vinohrady dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 1619/15, 2363/1 k.ú. Kobylisy dle přílohy
12. 06. 2024 pronájem části komunikace parc. č. 2297/1 k.ú. Holešovice dle přílohy
12. 06. 2024 Dražba povinný Doseděl nemovitost k.ú. Slivenec
12. 06. 2024 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Mgr. Tereza Baltag
12. 06. 2024 Rohanské nábřeží
12. 06. 2024 Vyhlášení výsledků VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru oftalmologie ze dne 27.05.2024
12. 06. 2024 Záměr pronájmu Frohlichová Košíře
12. 06. 2024 Informace k pozemkům parc. č. 2014/41 a parc. č. 2014/44 v k. ú. Chodov
12. 06. 2024 Nord Park - IV. etapa
12. 06. 2024 specialista/specialistka podpory podnikání a inovací v odboru projektové podpory
12. 06. 2024 vedoucí oddělení finančního řízení a realizační podpory v odboru evropských fondů
12. 06. 2024 architekt – památkář / architektka – památkářka v odboru památkové péče - doba určitá

XML