Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 05. 2022 Myslíkova PKD-87265/2022
21. 05. 2022 podíl 1/8 - rodinný dům, Luka nad Jihlavou, č.p. 301, na pozemku parc.č. St. 361/1, LV 429, v k.ú. Luka nad Jihlavou, obec Jihlava HOM-87264/2022
21. 05. 2022 Korunní PKD-87263/2022
21. 05. 2022 pozemek parc. č. 566/50 v k. ú. Hloubětín HOM-87100/2022
21. 05. 2022 krátkodobá výpůjčka pozemků v k.ú. Modřany HOM-87055/2022
21. 05. 2022 pozemek parc. č. 827/368 a parc.č. 827/369 v k.ú. Bohnice HOM-87229/2022
21. 05. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 1787 k.ú. Kobylisy dle přílohy TSK-87230/2022
21. 05. 2022 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-87237/2022
21. 05. 2022 č. parc. 2071, k. ú. Bubeneč, Uralská 771/8, Praha 6 (12,5 m2) TSK-87238/2022
21. 05. 2022 č. parc. 1078/1, k. ú. Hostivař, Hostišovská 737/10, Praha 15 (12,5 m2) TSK-87239/2022
21. 05. 2022 č. parc. 2306/1, k. ú. Nové Město, Václavské náměstí 793/36, Praha 11 (12,5 m2) TSK-87240/2022
21. 05. 2022 č. parc. 2573/2, k. ú. Strašnice, NN 1649, Praha 10 (12,5 m2) TSK-87241/2022
21. 05. 2022 č. parc. 248/4, k. ú. Černý Most, Doležalova 1037/4, Praha 14 (12,5 m2) TSK-87242/2022
21. 05. 2022 č. parc. 3169/17, k. ú. Chodov, Vejvanovského 1618/12, Praha 11 TSK-87243/2022
21. 05. 2022 č. parc. 232/590, k. ú. Černý Most, Bobkova 714/3, Praha 9 (18,5 m2) TSK-87244/2022
21. 05. 2022 Oznámení - Aukční vyhláška č. A22168 - BONA ELECTA s. r. o., IČ: 27792609, dražební a realitní společnost, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Poštovní 1794/17, PSČ: 702 00, zahájí elektronickou aukci dne 13. 6. 2022 v 9:00 hod SLU-87294/2022
21. 05. 2022 United Islands of Prague_B28_návrh OOP PKD-87293/2022
21. 05. 2022 Oznámení o nabídce na odkoupení souboru věcí ZIO-87292/2022
21. 05. 2022 nebytové prostory č.p. 252 ul. Na Bělidle 34, Praha 5 k.ú. Smíchov HOM-87176/2022
21. 05. 2022 Stavební záměr nazvaný „Přístavba a nástavba objektu č.p. 1828 pro bydlení a ubytování“ na pozemcích parc. č. 397/109, 397/113, 397/198, 397/564, k.ú. Chodov. STR-87281/2022
21. 05. 2022 právník/právnička v odboru ochrany prostředí PER-87276/2022
21. 05. 2022 právník/právnička v odboru daní, poplatků a cen PER-87275/2022
21. 05. 2022 Klimentská - natáčení PKD-87273/2022
21. 05. 2022 Sokolovská 226/262 - rekonstrukce objektu PKD-87148/2022
21. 05. 2022 Wilsonova - natáčení PKD-87271/2022
21. 05. 2022 Hloubětín - výměna přístřešku PKD-87270/2022
21. 05. 2022 nábřeží Kpt. Jaroše - sanace mostní římsy PKD-87269/2022
21. 05. 2022 Valdštejnská - Polský den PKD-87268/2022
21. 05. 2022 Plzeňská PKD-87267/2022
21. 05. 2022 náměstí Míru PKD-87266/2022
21. 05. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 09192/2022, ID 7635, Miloslav Steidl, 170 00 Praha 7 SLU-87303/2022
21. 05. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 07780/2022, ID 7875, Mihály Gábor, 318 00 Plzeň SLU-87302/2022
21. 05. 2022 Správa služeb HMP - Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, č. j. SSHMP 09196/2022, ID 5883, Marek Sedláček, 736 01 Podlesí, Havířov SLU-87301/2022
21. 05. 2022 PKC - Lesy hl. m. Prahy HOM-87220/2022
21. 05. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4990/1 k.ú. Smíchov dle přílohy TSK-87262/2022
21. 05. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2061 k.ú. Bubeneč dle přílohy TSK-87277/2022
21. 05. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 5754/2 k.ú. Záběhlice dle přílohy TSK-87280/2022
21. 05. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2971/1 k.ú. Braník dle přílohy TSK-87288/2022
21. 05. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 1063 k.ú. Staré Město dle přílohy TSK-87289/2022
21. 05. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1165 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblast OVO-87300/2022
21. 05. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1168 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v souvislosti s financováním projektu z Operačního programu OVO-87299/2022
21. 05. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1166 - k úpravě rozpočtu hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2, Praha 7, Praha 10 a Praha 15 na úhradu nákladů za sociální pohřby a poskyt OVO-87298/2022
21. 05. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1140 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kapitole 03 Doprava na financování úprav v provozu PID v souvislosti se zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu OVO-87297/2022
21. 05. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1167 - k návrhu na úpravu rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční transfer určený na projekt spolufinancovaný EU a poskytnutí účelové neinvestiční dotace MČ Praha 6 OVO-87296/2022
21. 05. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1169 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním projektů z Operač OVO-87295/2022
21. 05. 2022 MÚP - sjízdná rampa Zenklova - V Holešovičkách PKD-87335/2022
21. 05. 2022 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Stanislava Strieborná ZDR-87332/2022
21. 05. 2022 Pozemek parc. č. 1943/7 v k.ú. Michle HOM-87291/2022
21. 05. 2022 Pozemek parc. č. 2869/465 v k.ú. Krč HOM-87307/2022
21. 05. 2022 U Elektry - výměna přístřešku PKD-87320/2022

XML