Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2020 pronájem komunikace viz. příloha TSK-72062/2020
27. 05. 2020 Ovenecká 1072/17, p. č. 2210, k. ú. Holešovice TSK-72063/2020
27. 05. 2020 Zábor- Erbenova (kontejner) TSK-72076/2020
27. 05. 2020 Výkop- přeložka kanalizace (Erbenova, Mošnova) TSK-72077/2020
27. 05. 2020 Zábor- zařízení staveniště, Zborovská TSK-72078/2020
27. 05. 2020 Zábor- kontejner, Plzeňská TSK-72079/2020
27. 05. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 50469/2020, ze dne 24. 4. 2020, (PAVLIŠ MARCEL, NIŽNÁ, SLOVENSKÁ REPUBLIKA) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 60046/2020 SLU-72081/2020
27. 05. 2020 most Legií - zrušení šířkového omezení PKD-72092/2020
27. 05. 2020 most Legií - odstranění šířkového omezení PKD-72093/2020
27. 05. 2020 Ortenovo náměstí, Vrbenského - výměna technologie SSZ PKD-72096/2020
27. 05. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 50342/2020, ze dne 24. 4. 2020, (FIALKA MIROSLAV, NOVÁ CEREKEV) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 60065/2020 SLU-72097/2020
27. 05. 2020 OOP 7.086 PKD-72098/2020
27. 05. 2020 U Družstva práce, obnova kNN, kVN II.etapa, P4 TSK-72099/2020
27. 05. 2020 Stavební úpravy podkroví bytového domu ul. Na Veselí čp. 1206, k.ú. Nusle P4 TSK-72101/2020
27. 05. 2020 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j. MPPH 50362/2020, ze dne 24. 4. 2020, (OTHMENE ATEL BEN, OSTROV) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 60057/2020 SLU-72102/2020
27. 05. 2020 Směna pozemků mezi HMP a ČD, a.s. (Smíchov City) HOM-72073/2020
27. 05. 2020 Výpůjčka části pozemku parc.č. 2136, k.ú. Řepy HOM-72080/2020
27. 05. 2020 Kubelíkova 33, Praha 3, parc.č. 1119, k.ú. Žižkov TSK-72084/2020
27. 05. 2020 Makovského 1179/2, p. č. 1293/197, k. ú. Řepy TSK-72085/2020
27. 05. 2020 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-72094/2020
27. 05. 2020 Milady Horákové 818/52, p. č. 2223, k. ú. Holešovice TSK-72095/2020
27. 05. 2020 U Studánky 276/1, Strojnická 276/8, p. č. 2241, 2242, k. ú. Holešovice TSK-72100/2020
27. 05. 2020 pronajmout část komunikace Šporkova, Vlašská TSK-72110/2020
27. 05. 2020 Průmyslová PKD-72117/2020
27. 05. 2020 Pronájem části komunikace, Uruquayská 21, Praha 2 na dobu neurčitou. Viz příloha TSK-72075/2020
27. 05. 2020 Výzva dotčeným osobám PER-72123/2020
27. 05. 2020 Prodej pozemku parc. č. 1638/3, k.ú. Stodůlky HOM-71861/2020
27. 05. 2020 metodik / metodička sociální práce v odboru sociálních věcí PER-72064/2020
27. 05. 2020 metodik / metodička veřejného opatrovnictví v odboru sociálních věcí PER-72065/2020
27. 05. 2020 pronájem komunikace TSK-72066/2020
27. 05. 2020 Trasa pro pojízdný prodej – GELATERIA s.r.o. OCP-72108/2020
27. 05. 2020 Trasa pro pojízdný prodej – Rcaffe s r.o. OCP-72109/2020
27. 05. 2020 Tržní místo – SimplyBar s.r.o. OCP-72113/2020
27. 05. 2020 č. parc. 1149, k. ú. Staré Město, Smetanovo nábřeží mezi č. 325/12 a 327/14, Praha 1 TSK-72120/2020
27. 05. 2020 Radhošťská 2004, Praha 3, parc.č. 4293, k.ú. Vinohrady TSK-72122/2020
27. 05. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.17/7 - k návrhu na uzavření smlouvy č. 110/2020 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 OVO-72128/2020
27. 05. 2020 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.17/21 - k návrhu na poskytnutí dotací hl.m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2020 OVO-72129/2020
27. 05. 2020 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Jana Housová ZDR-72124/2020
27. 05. 2020 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Božetěch Jurenka ZDR-72126/2020
27. 05. 2020 spoluvlastnický podíl 5/6 - byt č. 1587/14, Krč, č.p. 1587, byt. dům, na pozemku parc.č. 1239/3 a pozemek parc.č. 1239/8 (zeleň), podíl 7727/86941 na společ. částech domu a pozemku, LV 9251, v k.ú. Krč, obec Praha HOM-72118/2020
27. 05. 2020 oprava dražební vyhlášky: spoluvlastnický podíl 5/24 - rodinný dům, Železný Brod, č.p. 381, na pozemku parc.č. 1162/1 a pozemek parc.č. 1163 (zahrada), LV 115, v k.ú. Železný Brod, obec Železný Brod, okr. Jablonec nad Nisou HOM-72121/2020
27. 05. 2020 EIA - dokumentace záměru „SMÍCHOV CITY SOUTH“ OCP-72119/2020
27. 05. 2020 informace k žádostem o slevu z nájmu pro nájemce nebytových prostor hl. m. Prahy HOM-72103/2020
27. 05. 2020 krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Kamýk HOM-71999/2020
27. 05. 2020 pozemek parc. č. 3172/24, v kat. území Michle HOM-72003/2020
27. 05. 2020 Pražská tržnice - změna HOM-72005/2020
27. 05. 2020 referent / referentka financování investiční výstavby v odboru investičním PER-72131/2020
27. 05. 2020 Umístění stavby s názvem "Přírodní plovárna Prosek", na pozemcích v k.ú. Střížkov a v k.ú. Letňany - oznámení o doplnění podkladů pro vydání rozhodnutí STR-72142/2020
27. 05. 2020 SSZ 4469 PKD-72145/2020
27. 05. 2020 záměr pronajmout část pozemku parc. č. 1083 v k.ú. Staré Město TSK-72146/2020

XML