Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 13030/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky Renault, RZ: 7AD0108, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, Kandertova, (Přemysl Nesvačil, Praha 8) SLU-82326/2021
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 12167/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky BMW, RZ: 9A74203, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, Čumpelíkova 1222/6, (Michal Berger, Klecany) SLU-82327/2021
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 11341/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky Škoda, RZ: 2AH3985, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, Hlivická 424/8, (Petr Novák, Praha 8) SLU-82328/2021
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 13513/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky Mitsubishi, RZ: 6U77423, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, Bukolská 780/1, (Michal Badžo, Most) SLU-82329/2021
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 13350/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky Renault, RZ: 7A68907, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, Gdaňská, (Pavel Vlkovič, Praha 8) SLU-82330/2021
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 14650/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky Mazda, RZ: 7AN8892, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, Řešovská 518/3, (Michal Švarc, Praha 8) SLU-82332/2021
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 14654/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky KIA, RZ: 4SP4149, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, U Slovanky 5518/3, (Michal Staněk, Praha 2) SLU-82333/2021
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 14548/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky Citroën, RZ: 2A84066, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, Trousilova 1066/1, (Petra Theisz, Praha 7) SLU-82334/2021
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 14882/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky Škoda, RZ: 4A93655, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, Štětínská 1, (Zdeněk Bílý, Praha-Řeporyje) SLU-82335/2021
23. 10. 2021 pozemky parc. č. 2575/27 a 2578/6 k.ú. Kyje HOM-82282/2021
23. 10. 2021 společné části objektů lokalita Černý Most HOM-82256/2021
23. 10. 2021 pronajmout parkovací místa: parc. č. 2532 v obci Praha, k. ú. Nové Město, parc. č. 600/10 v obci Praha, k. ú. Letňany parc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek, parc. č. 1273/20, 1273/57 v obci Praha, k. ú. Vokovice TSK-82302/2021
23. 10. 2021 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 94280/2021, ze dne 15. 09. 2021, (PETR BRÁZDA, KLADNO) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 108535/2021 SLU-82304/2021
23. 10. 2021 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-82316/2021
23. 10. 2021 Oznámení o možnosti převzetí písemnosti č.j.: MPPH 98761/2021, ze dne 23. 09. 2021, (MIROSLAV JAVŮREK, SMRŽOVKA) - Veřejná vyhláška - MĚSTSKÁ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Č. j.: MPPH 110093/2021 SLU-82321/2021
23. 10. 2021 Vyšehradská - film PKD-82360/2021
23. 10. 2021 Oznámení o pokračování v řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - Umístění stavby nazvané "Ekocity Uhříněves II", na pozemcích v k.ú. Křeslice a v k.ú. Uhříněves. STR-82358/2021
23. 10. 2021 Seznámení s podklady rozhodnutí - umístění stavby nazvané "Polyfunkční dům Paprsek 1", na pozemcích v k.ú. Stodůlky. STR-82357/2021
23. 10. 2021 Vyrozumění o pokračování v řízení: Umístění stavby nazvané " Polyfunkční dům Paprsek I", na pozemcích v k.ú. Stodůlky. STR-82356/2021
23. 10. 2021 Praha 5 - Na Neklance TSK-82354/2021
23. 10. 2021 XXVI. TipCars PKD-82352/2021
23. 10. 2021 Praha 13, U jezera, Mukařovského TSK-82351/2021
23. 10. 2021 Drahobejlova, ZS - zábor pro staveništní vjezd TSK-82350/2021
23. 10. 2021 dřevěný objekt hostince (stavba bez čp/če), na pozemku parc.č. 1743/2, LV 2136, v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha HOM-82349/2021
23. 10. 2021 17. listopadu - natáčení PKD-82348/2021
23. 10. 2021 17. listopadu - natáčení PKD-82347/2021
23. 10. 2021 Celetná 17 - NP č. 003 HOM-82070/2021
23. 10. 2021 Celetná 17 - NP č. 004 HOM-82072/2021
23. 10. 2021 Celetná 17 - NP č. 006, 007, 008 HOM-82073/2021
23. 10. 2021 Oznámení Č. j. SSHMP 13740/2021 - Výzva k odstranění vozidla značky Audi, RZ: 5S47044, z veřejně přístupné pozemní komunikace Praha 8, Vratislavská 387/5, (Jakub Novák, Praha 5) SLU-82325/2021
23. 10. 2021 pronajmutí opěrné zdi při komunikaci Pod Stadiony, Praha 5, k.ú.Smíchov,par. č. 3749/1 a 3749/2 TSK-82359/2021
23. 10. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2560 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2021 v kap. 0416 OVO-82382/2021
23. 10. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2557 - k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 04 - Školství, mládež a sport v souvislosti s vrácením návratné finanční výpomoci od příspěvkové organizace hl.m. OVO-82381/2021
23. 10. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2563 - k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů v kap. 0416 v roce 2021 u škol, zřizovaných hlavním městem Prahou OVO-82380/2021
23. 10. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2544 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí v OVO-82379/2021
23. 10. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2545 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-82378/2021
23. 10. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2547 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-82377/2021
23. 10. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2559 - k návrhu na úpravu rozpočtu hl.m. Prahy na rok 2021 v kap. 04 - Školství, mládež a sport OVO-82376/2021
23. 10. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2546 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2021 o poskytnuté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva OVO-82375/2021
23. 10. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2551 - k návrhu na navýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace hl.m. Prahy Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty OVO-82374/2021
23. 10. 2021 uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - Čapadlo Hollar HOM-82369/2021
23. 10. 2021 Kutnohorská PKD-82367/2021
23. 10. 2021 Záměr pronajmout část komunikace Jungmannovo nám.761/1, k.ú. Praha 1, Nové Město TSK-82364/2021
23. 10. 2021 Výluka metra trasy "C" - náhradní doprava PKD-82362/2021
23. 10. 2021 Nádražní - film PKD-82361/2021
23. 10. 2021 Záměr pronajmout část komunikace v ulici Karlova č. p. 165/13, Praha 1 110 00 - ZS - Ohrada. TSK-82394/2021
23. 10. 2021 Černý Most - pokládka kabelů NN, VN a OPTO etapa 5.1 PKD-82390/2021
23. 10. 2021 Jižní spojka (Lanový most) PKD-82389/2021
23. 10. 2021 pronajmout část komunikace Podle Kačerova, Michelská, zábor pro lešení, oprava střechy a fasády domu č.p. 1074/1 TSK-82387/2021
23. 10. 2021 prodej části pozemku parc. č. 3789 k.ú. Libeň HOM-82275/2021

XML