Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2849 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2023 o transfer z Úřadu práce České republiky na výkon pěstounské péče určený pro
07. 12. 2023 pronájem části komunikace parc. č. 3932/2 k.ú. Libeň dle přílohy
07. 12. 2023 Správa služeb HMP - Výzva č. j. SSHMP 27257/2023 k odstranění vozidla (Volkswagen) z pozemní komunikace (Praha 5), ID 12344,Tomáš Dubec, 150 00 Praha 5
07. 12. 2023 kontrolor/kontrolorka finančních kontrol v odboru kontrolních činností
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2840 - k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy za účelem financování projektů odborů MHMP z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2023
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2850 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2023 o poskytnutý neinvestiční transfer ze státního rozpočtu Ministerstva práce a
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2820 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 08 - Hospodářství a kap. 09 - Vnitřní správa v roce 2023
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2853 - k úpravě rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 v souvislosti s vratkou finančních prostředků do státního rozpočtu z akcí realizovaných v rámci
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2812 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 0662 - KUC MHMP a navýšení celkových nákladů investiční akce a čerpání fondu finančního
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2797 - k návrhu na schválení poskytnutí finančních prostředků formou daru žadateli Za sklem o.s. a na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 05 na rok 2023
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2808 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 01 - Rozvoj obce v roce 2023
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2845 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2023 ve vazbě na navýšení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2844 - k úpravě rozpočtu vl. hl.m. Prahy v souvislosti s financováním mezinárodních projektů STEPHANIE a FINERPOL realizovaných odborem FON MHMP v roce
07. 12. 2023 pronájem části komunikace parc. č. 2026/1 k.ú. Kamýk dle přílohy
07. 12. 2023 Správa služeb HMP - Výzva č. j. SSHMP 27145/2023 k odstranění vozidla (Škoda) z pozemní komunikace (Praha 8), ID 14299, Michal Vyhnanovský, 198 00 Praha 14
07. 12. 2023 výpůjčka části komunikace parc. č. 1044 k.ú. Malá Strana dle přílohy
07. 12. 2023 Informace týkající se územního rozhodnutí na "Obytný soubor Malešice"
07. 12. 2023 Vyhlášení nařízení hl. m. Prahy č. 8/2023 ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
07. 12. 2023 Vinohradská (Hagibor)
07. 12. 2023 právník / právnička v odboru pozemních komunikací a drah
07. 12. 2023 Křižovnická - Silvestrovské oslavy 2023
07. 12. 2023 Mínísterstvo dopravy - č. j.: MD-36306/2022-910/7, Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného řízení - "D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu"
07. 12. 2023 Keplerova
07. 12. 2023 manažer/manažerka rozvoje IS/ICT v odboru informatických činností
07. 12. 2023 Mínisterstvo dopravy - č. j.: MD-36306/2022-910/8, Veřejná vyhláška - Informace k zahájení společného řízení - "D0 510 Most přes Počernický rybník - protihluková opatření a zesílení mostu"
07. 12. 2023 17. listopadu - parkování technky
07. 12. 2023 17. listopadu - natáčení
07. 12. 2023 EIA - oznámení - Polyfunkční hala, k.ú. Dolní Měcholupy, Hostivař
07. 12. 2023 Vyhlášení nálezu movitých věcí - období od 27. 11. 2023 do 1. 12. 2023
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2852 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2023 o neinvestiční transfer z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s
07. 12. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.2783 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy běžných výdajů kap. 02 a 03 odboru INV MHMP a neinvestičního příspěvku příspěvkové organizace Lesy hl.m. Prahy na rok 2023
07. 12. 2023 Správa služeb HMP - Výzva č. j. SSHMP 26791/2023 k odstranění vozidla (Ford) z pozemní komunikace (Praha 7), ID 14291, Filip Holý, 507 43 Sobotka
07. 12. 2023 Správa služeb HMP - Výzva č. j. SSHMP 26611/2023 k odstranění vozidla (Renault) z pozemní komunikace (Praha 13), ID 14122, Dimitar Hubev, 158 00 Praha 13
07. 12. 2023 pronájem části komunikace parc. č. 1088 k.ú. Staré Město dle přílohy
07. 12. 2023 pronájem části komunikace parc. č. 2061 k.ú. Bubeneč dle přílohy
07. 12. 2023 Správa služeb HMP - Výzva č. j. SSHMP 27333/2023 k odstranění vozidla (Toyota) z pozemní komunikace (Praha 3), ID 14359, Jiří Krejčí, 130 00 Praha 3
07. 12. 2023 výpůjčka části komunikace parc. č. 4091 k.ú. Vinohrady dle přílohy
07. 12. 2023 Vyvěšení na EUD 01.12. 2023
07. 12. 2023 výpůjčka části komunikace parc. č. 840/176 k.ú. Bohnice dle přílohy
07. 12. 2023 výpůjčka části komunikace parc. č. 564, 566/5, 575/1, 611, 659/1, 659/3 k.ú. Veleslavín dle přílohy
07. 12. 2023 výpůjčka části komunikace parc. č. 2612/76 k.ú. Braník dle přílohy
07. 12. 2023 výpůjčka části komunikace parc. č. 2116/1 k.ú. Bubeneč dle přílohy
07. 12. 2023 výpůjčka části komunikace parc. č. 2793/2 k.ú. Žižkov dle přílohy
07. 12. 2023 Pozemky parc. č. 1862 a 1863 k.ú. Vysočany - záměr
07. 12. 2023 Pozemek parc. č. 697 k.ú. Vysočany - záměr
07. 12. 2023 Pozemek parc. č. 2665/3 k.ú. Kyje
07. 12. 2023 Pozemky parc. č. 2665/3 a oddělené k.ú. Kyje
07. 12. 2023 Záměr pronájmu - VŘ NP 111, Na Florenci 1025, Praha 1
07. 12. 2023 Vyhlášení výběrového řízení na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru urologie pro území hl.m. Prahy
07. 12. 2023 Poskytnutí informace - zemědělské využití pozemku parc. č. 1032/1, k.ú. Jinonice

XML