Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 07. 2021 část pozemku parc.č. 1063 v k.ú. Velká Chuchle dle přiloženého zákresu o výměře 140 m2 fyzické osobě, za účelem jeho užívání jako zahrady k RD, a to na dobu určitou 2 roky. Sazba nájemného činí 134,- Kč/m2/rok. OCP-80680/2021
31. 07. 2021 část pozemku parc.č. 1063 v k.ú. Velká Chuchle dle přiloženého zákresu o výměře 180 m2 fyzické osobě, za účelem jeho užívání jako zahrady k RD, a to na dobu určitou 2 roky. Sazba nájemného činí 134,- Kč/m2/rok. OCP-80675/2021
31. 07. 2021 společné povolení - stavba vodního díla k plavebním účelům: DOCK MARINA na pozemcích parc. č. 3998 a 4005/7 v k.ú. Libeň OCP-80676/2021
31. 07. 2021 část pozemku parc.č. 1063 v k.ú. Velká Chuchle dle přiloženého zákresu o výměře 133 m2 fyzické osobě, za účelem jeho užívání jako zahrady k RD, a to na dobu určitou 2 roky. Sazba nájemného činí 134,- Kč/m2/rok. OCP-80674/2021
31. 07. 2021 část pozemku parc.č. 1063 v k.ú. Velká Chuchle dle přiloženého zákresu o výměře 61 m2 fyzické osobě, za účelem jeho užívání jako zahrady k RD, a to na dobu určitou 2 roky. Sazba nájemného činí 134,- Kč/m2/rok OCP-80672/2021
31. 07. 2021 krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 4400/348 v k.ú. Modřany HOM-80605/2021
31. 07. 2021 Pronájem parkovacích míst:parc. č. 600/10 v obci Praha, k. ú. Letňanyparc. č. 1121/51 v obci Praha, k. ú. Prosek TSK-80648/2021
31. 07. 2021 č. parc. 2326/1, k. ú. Nové Město, Růžová 948/14, Praha 1 TSK-80663/2021
31. 07. 2021 č. parc. 1940/1, k. ú. Řepy, NN 3541 u domu č. 1244/25 (Galandova), Praha 17 TSK-80664/2021
31. 07. 2021 č. parc. 2342/288, k. ú. Stodůlky, Kurzova 2373/25, Praha 5 TSK-80665/2021
31. 07. 2021 č. parc. 232/197, k. ú. Černý Most, Bryksova naproti č. 942/31, Praha 9 TSK-80666/2021
31. 07. 2021 č. parc. 1220, k. ú. Prosek, Vysočanská 554/69, Praha 9 TSK-80667/2021
31. 07. 2021 č. parc. 3103/1, k. ú. Nusle, Na Pankráci 976/99, Praha 4 TSK-80668/2021
31. 07. 2021 č. parc. 2626, k. ú. Chodov, Hněvkovského 1374/5, Praha 11 TSK-80669/2021
31. 07. 2021 č. parc. 4476/1, k. ú. Strašnice, Gutova 2134/26, Praha 10 TSK-80670/2021
31. 07. 2021 Bryksova, výstavba veřejného parkoviště TSK-80695/2021
31. 07. 2021 Bryksova, provizorní zastávka MHD TSK-80694/2021
31. 07. 2021 referent / referentka správy majetku v odboru evidence majetku PER-80693/2021
31. 07. 2021 Křesomyslova/Sekaninova - stanovení trvalé úpravy PKD-80692/2021
31. 07. 2021 pacht pozemku parc.č. 2217/2, k.ú. Suchdol HOM-80570/2021
31. 07. 2021 Seznámení s podklady rozhodnutí: "Kobylisy - bytový dům" k.ú. Kobylisy, ul. Pod Sídlištěm, Praha 8 STR-80688/2021
31. 07. 2021 Oznámení o možnosti přebrat písemnost č.j. MHMP 713778/2021, sp. zn. 320295/2021/STR ze dne 24.5.2021 - paní Magda Callerová STR-80687/2021
31. 07. 2021 Vyrozumění o obsahu podaného odvolání a výzva k vyjádření k podanému odvolání: Umístění stavby "Ekocity Uhříněves II", k.ú. Uhříněves STR-80686/2021
31. 07. 2021 Záměr pronajmout část komunikace v ulici U Obecního domu, Náměstí republiky, Praha 1 - Staré Město, výkop pro pokládku kabelů + kontejner, kompresor TSK-80684/2021
31. 07. 2021 Výzva k odstranění odstaveného vozidla Volkswagen Passat, zelené barvy, registrační značky 2L3 3340 - postup dle § 105 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. OCP-80683/2021
31. 07. 2021 bibliobusy, změna časového ohraničení v příloze č.1 TSK-80671/2021
31. 07. 2021 č. parc. 1220, k. ú. Prosek, NN 7169 u domu č. 554/69 (Vysočanská), Praha 9 TSK-80673/2021
31. 07. 2021 č. parc. 3103/1, k. ú. Nusle, Na Pankráci 1144/103, Praha 4 TSK-80677/2021
31. 07. 2021 č. parc. 4476/1, 4476/5, k. ú. Strašnice, Praha 10,Guthova 2134/26, TSK-80679/2021
31. 07. 2021 Blokové čištění komunikací Praha 3 PKD-80681/2021
31. 07. 2021 podíl 1/2 - rodinný dům, Horní Studenec, č.p. 97, na pozemku parc.č. St. 141 a pozemek parc.č. 708/43 (zahrada), LV 39, v k.ú. Horní Studenec, obec Ždírec nad Doubravou, okr. Havlíčkův Brod HOM-80711/2021
31. 07. 2021 Vyskočilova, 5. května - diagnostika mostu X 681.1.2. PKD-80710/2021
31. 07. 2021 Pechlátova- zábor TSK-80709/2021
31. 07. 2021 Michelská x Budějovická - stanovení PÚ provozu PKD-80708/2021
31. 07. 2021 Heřmanova 562/16 - umístění lešení a zařízení staveniště pro opravu fasády TSK-80707/2021
31. 07. 2021 Záměr půjčit část komunikace za účelem umístění skladových kontejnerů_p.č. 2976/1, obec Praha 5, k.ú. Smíchov TSK-80704/2021
31. 07. 2021 část poz. parc.č. 1475/2, 1491 a 1626 v k.ú. D. Počernice, vým. 180 m2 spol. Pronto Elektro Praha, s.r.o., IČO:27567451, z důvodu stavby "kNN, kVN, DTS, K H. Počernicím, Praha 14 - D. Počernice, Praha 15 - Dubeč". OCP-80702/2021
31. 07. 2021 Malostranské náměstí - natáčení PKD-80701/2021
31. 07. 2021 Žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí (EIA) - "Modernizace trati "Praha - Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo)" OCP-80698/2021
31. 07. 2021 krátkodobý pronájem části pozemků v k.ú. Černý Most HOM-80647/2021
31. 07. 2021 Pronájem parc.č. 17/1 v k.ú. Holešovice HOM-80678/2021
31. 07. 2021 Pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-80682/2021
31. 07. 2021 pronajmout část komunikace dle přílohy TSK-80685/2021
31. 07. 2021 ul. Milešovská, Slavíkova, Vinohradská, nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3, výkop, ZS TSK-80697/2021
31. 07. 2021 PID Tupolevova PKD-80696/2021
31. 07. 2021 Pronajmout část komunikace do 31.12.2021 Pod Havránkou 657/10b, viz příloha. TSK-80715/2021
31. 07. 2021 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1791 - ke schválení doplnění odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 5. 2021 č.j. 19 C 39/2012-667 OVO-80745/2021
31. 07. 2021 SSZ 1.078 PKD-80744/2021
31. 07. 2021 SSZ 4460 PKD-80741/2021
31. 07. 2021 SSZ 4405 PKD-80740/2021

XML