Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 02. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3236 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kap. 09 - Vnitřní správa za účelem financování akcí hlavního města Prahy spojených s
16. 02. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3232 - k návrhu na využití finančních prostředků fondu investic a rezervního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných hlavním městem Prahou v roce
26. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/64 - k návrhu na revokaci přílohy č. 1 usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č.38/5 ze dne 16. 6. 2022 k návrhu na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací
26. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/47 - k návrhu na změnu charakteru části účelové neinvestiční dotace poskytnuté městské části Praha 8 z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 a k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2022
24. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/80 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové investiční dotace Městské části Praha 9 v roce 2022
24. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/81 - k návrhu na poskytnutí účelové individuální neinvestiční dotace a k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy na rok 2022
24. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/71 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Obchodní akademie Hovorčovická
24. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/70 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Střední průmyslová škola zeměměřická a Geografické gymnázium Praha
22. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/79 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy v kap. 06 a poskytnutí účelové investiční dotace městské části Praha 2 v roce 2022
21. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/45 - k návrhu na uzavření Dodatku č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě č. INO/16/06/000378/2019 o poskytnutí návratné finanční výpomoci MČ Praha 14 a na úpravu rozpočtu vlastního hl. m. Prahy v roce 2022 v souvislosti s přijetím mimořádné splátky návratné finančn
21. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/72 - k návrhu na poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci zřizované hlavním městem Prahou - Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
21. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Zastupitelstva č.1/46 - k návrhu na změnu charakteru části investiční dotace poskytnuté MČ Praha - Újezd v roce 2022
10. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3277 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj v
10. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3279 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
10. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3274 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva školství,
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3284 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy o finanční prostředky ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj určené pro MČ Praha 2,
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3280 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v souvislosti
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3270 - k návrhu na úpravu rozpočtu INV MHMP na rok 2022 v kap. 02 - Městská infrastruktura
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3278 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3275 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva životního prostředí
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3283 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý investiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3281 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra na program
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3271 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o vratku finančních prostředků od MČ Praha 3 do státního rozpočtu
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3276 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3286 - k úpravě rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o vratku finančních prostředků od MČ Praha 7 do státního rozpočtu
09. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3272 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a
08. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3282 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnutý transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva vnitra v souvislosti s
08. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3269 - k návrhu na úpravu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2022 v kapitole 02 - Městská infrastruktura
08. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3273 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté investiční transfery ze státního rozpočtu ze SFDI na
07. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3268 - k úpravě rozpočtu hl.m. Prahy za účelem financování projektu STEPHANIE v roce 2022
07. 01. 2023 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3285 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2022 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva kultury v
30. 12. 2022 TT Dědina
30. 12. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3115 k.ú. Nusle dle přílohy
30. 12. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 4400/446 k.ú. Modřany dle přílohy
30. 12. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3180/2 k.ú. Krč dle přílohy
30. 12. 2022 výpůjčka části komunikace parc. č. 2023/1, 2157/2, 2157/4, 2168/37, 4117/1, 4126, 4128/1, 4369/1, 4386, 4394, 4395, 4397, 4398, 4399 k.ú. Žižkov dle přílohy
30. 12. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 3540/2, 3765/1, 3765/8 k.ú. Břevnov dle přílohy
30. 12. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2328/1 k.ú. Holešovice dle přílohy
30. 12. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2481/28, 3689/1 k.ú. Břevnov dle přílohy
30. 12. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 189 k.ú. Holešovice dle přílohy
30. 12. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3323 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů MHMP - ODO SK ORG 0004346 - Infrastruktura pro chodce a cyklisty (Přeúčtování faktur let minulých
30. 12. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3331 - k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru organizacím SANANIM z. ú. a Středisku prevence a léčby drogových závislostí - DROP IN, o.
30. 12. 2022 Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.3324 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů (Na Florenci, rek. komunikace, P1) MHMP-SK v kapitole 03 Doprava a úpravu plánu realizace
29. 12. 2022 Dokument "Dražba nemovité věci ..." již není dostupný.
29. 12. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
29. 12. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
29. 12. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 2641/3 k.ú. Žižkov dle přílohy
29. 12. 2022 pronájem části komunikace parc. č. 1713/4 k.ú. Žižkov dle přílohy
29. 12. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
29. 12. 2022 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.

XML