« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - poradce/poradkyně pro nájemníky v odboru bytového fondu (projekt OPZ) - doba určitá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_volne-misto_OBF_poradci_pro_najemniky_projekty_OPZ_VM35-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
*MHMPXPOUG0SK*
MHMPXPOUG0SK
<br> Č.j.: MHMP 1107697/2024
<br> OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU
<br>
Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo úředníka/úřednice podle zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících)
<br>
<br> poradce / poradkyně pro nájemníky
v odboru bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br>
Stručná náplň práce
<br> • konzultační a poradenská činnost v oblasti sociálního bydlení v rámci projektu MHMP –
zabydlování a podpora v bydlení domácností a poradci pro nájemníky
<br> • komplexní zajišťování agendy pronájmu obecních sociálních bytů včetně přípravy smluv a
souvisejících dokumentů
<br> • podpora nájemníků a dobré soužití v obecních sociálních bytech,zejména
▪ konzultační a poradenská činnost v oblasti sociálního bydlení a s tím souvisejících agendách
▪ zprostředkovávání komunikace mezi nájemníky a Magistrátem hl.města Prahy přímo
<br> v terénu
▪ poskytování pomoci nájemníkům v případě potenciálního rizika ztráty bydlení
▪ seznamování nájemníků bytů s praktickými aspekty fungování v bytě
▪ monitorování sousedských vztahů,prošetřování stížností,poskytování pomoci při řešení
<br> sporů,v případě potřeby zprostředkování kontaktu se sociálním pracovníkem
▪ vedení evidence podpořených osob
<br> • vedení evidence a zabezpečení archivace všech příslušných dokumentů vztahujících se ke svěřeným
agendám
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> • fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let; občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice,který ovládá český jazyk; plná svéprávnost; bezúhonnost2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Požadované vzdělání
<br> • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší od...

Načteno

edesky.cz/d/9993109

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz