« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - navigátor/navigátorka kontaktního místa pro bydlení v odboru bytového fondu - doba určitá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_volne-misto_OBF_navigator KMB_projekt-OPZ_VM36-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
*MHMPXPOUI4AK*
MHMPXPOUI4AK
<br> Č.j.: MHMP 1109384/2024
<br> OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU
<br>
Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo úředníka/úřednice podle zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících)
<br>
<br> navigátor/navigátorka kontaktního místa pro bydlení
v odboru bytového fondu Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br>
Stručná náplň práce
<br> • konzultační a poradenská činnost v oblasti sociálního bydlení v rámci projektu „MHMP – zabydlování
a podpora v bydlení domácností a kontaktní místa pro bydlení“
<br> • komplexní zajišťování činností v rámci kontaktního místa pro bydlení (KMB),zejména:
▪ konzultační a poradenská činnost v oblasti sociálního bydlení a s tím souvisejících
<br> agendách
▪ vytváření základní anamnézy klientů v oblasti bydlení,v případě potřeby poskytování
<br> doprovodu a asistence
▪ vytváření a využívání evidence osob v bytové nouzi
▪ poskytování pomoci s vyplněním žádosti o obecní byt (MČ/HMP)
▪ poskytování informací o nástrojích pro udržení/získání nájemního bydlení (využívání
<br> nadačních fondů,fondů MHMP a MČ,nábytková banka,potravinová pomoc atd.)
• komunikace s poskytovateli sociálních služeb,právní poradnou,ÚP ČR,sociálními a bytovými
<br> odbory městských částí,realitními agenturami apod <.>
• vedení evidence a zabezpečení archivace všech příslušných dokumentů vztahujících se ke svěřeným
<br> agendám
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících1
a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který ovládá
<br> český jazyk
c) plná svéprávnost
d) bezúhonnost2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Požadované vzdělání
<br> • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijní...

Načteno

edesky.cz/d/9993106

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz