« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Svolání jednání 15. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy, které se koná dne 20. 6. 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OVO_Svolání zasedání ZHMP.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
doc.MUDr.XXXXXXXX XXXXXXX,CSc <.>
<br> Primátor hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2,110 01 Praha 1
Tel.: 236 003 400,kontaktní centrum: 800 100 000
<br> 1/1 E-mail: Bohuslav.Svoboda@praha.eu,IS DS: 48ia97h
<br> Č.j.: MHMP 1088496/2024 V Praze dne 10.června 2024
Sp.zn.: Počet listů/příloh: 1/1
<br>
<br>
<br>
<br>
SVOLÁVÁM
<br>
<br> 15.zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy <,>
<br> které se koná
<br> dne 20.června 2024 od 9,00 hodin
<br>
<br> ve velké zasedací síni Nové radnice,Praha 1,Mariánské nám.2
<br> (v případě potřeby jednání pokračuje dne 21.června 2024 od 9,00 hodin)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> doc.MUDr.XXXXXXXX XXXXXXX,CSc <.>
<br> primátor hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky
<br>
<br>
<br>
<br>
„Členové Zastupitelstva hl.m.Prahy se mohou v případě,že jsou COVID-19 pozitivní,prodělávají
onemocnění COVID-19 nebo jim byla nařízena karanténa dle jiného právního předpisu,účastnit zasedání
Zastupitelstva distančně,a to formou videokonference.Bližší podmínky účasti členů Zastupitelstva hl.m <.>
Prahy formou videokonference stanoví čl.3a platného jednacího řádu Zastupitelstva hl.m.Prahy“ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
*MHMPXPOTPLUF*
MHMPXPOTPLUF
<br>
<br> 2024-06-10T12:13:53+0000
Návrh programu jednání 15. zasedání Zastupitelstva hl m Prahy dne 20. 6. 2024.pdf
1
<br> N Á V R H P R O G R A M U J E D N Á N Í
<br>
15.zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy <,>
které se koná dne 20.6.2024 od 9,00 hod <.>
<br> (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 21.6.2024 od 9,00 hod)
<br>
<br> Pravidelný bod v pevném čase 12,30 – 13,15
Návrhy,připomínky a podněty občanů hl.m.Prahy
<br>
<br>
Pravidelný bod v pevném čase 13,15 – 14,00
Dotazy,připomínky a podněty členů ZHMP
<br>
<br>
1 Z-12272 ke spolufinancování strategických investic hl.m.Prahy státem
<br> Tisk přerušen dne 23.5.2024
<br>
zastupitel Scheinherr
<br> 2 Z-12351 audit Operátora ICT,a.s <.>
<br> Tisk přerušen dne 23.5.2024
<br> zastupitel Kolář
zastupitelka Rázga
zastupitel Nepil
<br>
<br>
3 Z-12271 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy,kterou
se mění obecně závazná vyhláška č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy <,>
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy,ve znění
pozdějších předpisů – územní plánování a povolování stavebních
i nestavebních záměrů
Tisk přerušen dne 23.5.2024
<br>
náměstek primátora
Hlaváček
<br>
<br>
4 Z-12342 k revokaci usnesení Zastupitelstva hlavního města Prahy č.37/70
ze dne 26.5.2022 k návrhu na udělení stříbrné medaile hlavního
města Prahy umělcům The Plastic People of XXX Universe
<br>
primátor
hl.m.Prahy
<br> R-51626
10.6.24
<br> 5 Z-12288 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3517 (fáze "návrh" +
"OOP",samostatně projednávaná)
<br>
náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-51466
10.6.24
<br> 6 Z-12289 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3576 (fáze "návrh" +
"OOP",samostatně pořizovaná změna)
<br>
náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-51477
10.6.24
<br> 7 Z-12321 k zamítnutí návrhu změny ÚP – Z 3132 (fáze „návrh“,vlna 12)
<br>
<br> náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-51585
10.6.24
<br> 8 Z-12284 k návrhu změny ÚP a jejího vydání - 3580 (fáze "návrh" +
"OOP",samostatně projednávaná)
<br>
náměstek primátora
Hlaváček
<br> R-51459
10.6.24
<br> 9 Z-12413 k návrhu změny ÚP a jejího vydání – Z 3205 (fáze "návrh" +
"OOP",vlna 14) a k návrhu Smlouvy ...

Načteno

edesky.cz/d/9993105

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz