« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. (Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2024) ; S-MHMP 596146/2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1007918_2024_anonymizovany.pdf
Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 800 100 000,fax: 236 007 157
<br> 1/2 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
26.04.2024 Mgr.XXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
Č.j.: 236 004 783
MHMP 1007918/2024 Počet listů/příloh: 2/1
Sp.zn.: Datum:
S-MHMP 596146/2024 21.05.2024
<br>
<br> Rozhodnutí
<br> Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „UZR MHMP“) jako
povinný subjekt ve smyslu § 2 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“),ve věci žádosti o poskytnutí
informace ze dne 3.2024
a po jeho podání odvolání ze dne 26.4.2024 pod č.j.: 874041/2024 proti
rozhodnutí UZR MHMP o částečném odmítnutí této žádosti ze dne 10.4.2024 pod č.j.: MHMP
732209/2024 <,>
<br> rozhodl ve smyslu § 87 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> takto:
<br> UZR MHMP v plném rozsahu vyhovuje odvolání
<br> a požadovanou informaci poskytne <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Povinný subjekt obdržel dne 26.4.2024 odvolání
pod č.j.MHMP 874041/2024 proti rozhodnutí UZR MHMP o
částečném odmítnutí ze dne 10.4.2024 pod č.j.: MHMP 732209/2024 <.>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
Oddělení technické podpory
<br> *MHMPXPOQIPI9*
MHMPXPOQIPI9
<br> Elektronický podpis: 23.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: XXXXX XXXXXX
Vydal: ACAeIDX.X - Issuing Certificate
<br> Platnost do: 13.9.2024 12:05 +02:00
<br>
<br>
<br>
2/2
<br>
Žadatel se domáhal odvoláním proti rozhodnutí UZR MHMP,aby mu byla poskytnuta následující
informace:
<br> „Dovolujeme si dle zákona o svobodném přístupu k informacím požádat odbor územního rozvoje
Magistrátu hl.m.Prahy o zpřístupnění tohoto existujícího dokumentu Územně analytické
podklady hl.m.Prahy 2024 pro obec ve verzi,která byla odeslána městským částem k
připomínkování.“ <.>
<br> UZR MHMP jakožto orgán,který odvoláním napad...
UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_5.pdf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "...
UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_4.pdf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "...
UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_3.pdf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<...
UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_2.pdf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ...
UAPo2024_O.1_Hodnoty_uzemi_1.pdf
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "...
UAPo2024_1100_Rozbor_udrzitelneho_rozvoje_web.pdf
1100 Rozbor udržitelného rozvoje Posouzení stavu a vlivů v území 1.ÚVOD A KONTEXT 6 1.1 Preambule 6 Jak číst tuto knihu 8 Pojmy 9 Zkratky 10 1.2 Souvislosti 11 1.2.1 Legislativní rámec udržitelného rozvoje 11 1.2.2 Pojetí rozboru v českém prostředí 12 1.2.3 Resilience území 12 2.METODA 16 2.1 Východiska rozboru 16 2.1.1 Referenční literatura a napojení na předchozí ÚAP 16 2.1.2 Strategické dokumenty 17 2.2 Metoda RURU v ÚAP 2024 22 2.2.1 Identifikace cílů strategií 22 2.2.2 Identifikace cílů udržitelného rozvoje 38 Cíl UR 02 | Zamezení hladu a podvýživě 39 Cíl UR 03 | Zdravý a kvalitní život 39 Cíl UR 04 | Kvalitní vzdělání 39 Cíl UR 06 | Dostupná pitná voda a kanalizace 39 Cíl UR 07 | Dostupné a čisté energie 39 Cíl UR 08 | Důstojná práce a ekonomický růst 40 Cíl UR 09 | Udržitelný rozvoj průmyslu,inovací a infrastruktury 40 Cíl UR 10 | Snížení nerovností 40 Cíl UR 11 | Udržitelná města a obce 40 Cíl UR 12 | Udržitelná výroba a spotřeba 40 Cíl UR 13 | Adaptace na klimatickou změnu 41 Cíl UR 15 | Ochrana a rozvoj udržitelných suchozemských ekosystémů 41 Cíl UR 16 | Mír,spravedlivá a inkluzivní společnost a instituce 41 2.2.3 Vyhodnocení cílů strategií a cílů udržitelného rozvoje 42 Metoda vyhodnocení cílů strategií 42 Metoda vyhodnocení cílů udržitelného rozvoje 43 2.2.4 Metoda identifikace problémů k řešení 44 2.2.5 Závěr podkapitoly 46 3.ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 48 3.1 Vyhodnocení cílů 48 3.1.1 Naplňování cílů strategií 48 3.1.2 Naplňování cílů udržitelného rozvoje 49 Cíl UR 02 | Zamezení hladu a podvýživě 50 Cíl UR 03 | Zdravý a kvalitní život 51 Cíl UR 04 | Kvalitní vzdělání 52 Cíl UR 06 | Dostupná pitná voda a kanalizace 53 Cíl UR 07 | Dostupné a čisté energie 54 Cíl UR 08 | Důstojná práce a ekonomický růst 55 Cíl UR 09 | Udržitelný rozvoj průmyslu,inovací a infrastruktury 56 Cíl UR 10 | Snížení nerovností 57 Cíl UR 11 | Udržitelná města a obce 58 Cíl UR 12 | Udržitelná výroba a spotřeba 60 Cíl UR 13 | Adaptace na klimatickou změnu 61 Cíl UR 15 | Oc...
UAPo2024_1000_Implementace_web.pdf
1000 Implementace Naplňování městského plánování 1.ÚVOD A KONTEXT 4 1.1 Preambule 4 Jak číst tuto knihu 6 Pojmy 7 Zkratky 10 1.2 Souvislosti 11 1.2.1 Proměny územního plánování 11 1.2.2 Vývoj územního plánování v Praze 13 1.2.3 Participativní plánování města 14 1.2.4 Kniha 1000 v kontextu dokumentace ÚAP 16 1.3 Strategické plánování 18 1.3.1 Přehled strategických dokumentů 18 1.3.2 Cíle strategií v rozboru udržitelného rozvoje 18 2.ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 24 2.1 Územně plánovací dokumentace 24 2.1.1 Celoměstské bilance územního plánu hl.m.Prahy v čase 24 2.1.2 Kapacita ÚPnSÚ a její metodika výpočtu 30 2.1.3 Inventura klíčových celoměstských systémů v zastavitelném území 31 Plochy obytné a občanského vybavení 31 Plochy pro produkci 31 Plochy pro infrastruktury 33 2.1.4 Ostatní regulativy a prvky platného územního plánu 35 Veřejně prospěšné stavby 35 Velká rozvojová území a území rekreace 35 2.1.5 Vydané změny platného územního plánu ÚPnSÚ 37 Základní statistiky vydaných změn ÚPnSÚ 37 Změny zastavitelnosti ploch ve vydaných změnách ÚPnSÚ 37 Realizace záměrů v plochách vydaných změn ÚPnSÚ 38 2.1.6 Pořizované změny platného územního plánu 46 2.1.7 Závěr podkapitoly 47 2.2 Nástroje pro dohodu v území podrobnějšího měřítka 56 2.2.1 Územní studie a ostatní studie území 56 2.2.2 Regulační plány 58 2.2.3 Závěr podkapitoly 59 3.ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ 62 3.1 Povolovací a schvalovací proces 62 3.1.1 Kontext povolovacího a schvalovacího procesu 62 3.1.2 Evidence územních rozhodnutí a jejich realizace 64 3.1.3 Závěr podkapitoly 68 3.2 Podněty směřující k územnímu rozhodnutí 69 3.2.1 Metodika evidence podnětů směřujících k územnímu rozhodnutí 69 3.2.2 Evidence a analýzy podnětů směřujících k územnímu rozhodnutí 71 3.2.3 Závěr podkapitoly 78 4.ZÁMĚRY NA PROVEDENÍ ZMĚN V ÚZEMÍ 80 4.1 Monitoring záměrů 80 4.1.1 Evidence záměrů na provedení změn v území 80 4.1.2 Souhrn záměrů na provedení změn v území 81 4.1.3 Závěr podkapitoly 82 5.SHRNUTÍ 84 5.1 Hlavní závěry 84 5.2 Hodnoty území 86 h.1000...
UAPo2024_900_Hodnoty_a_limity_web.pdf
900 Hodnoty a limity Uplatňování veřejného zájmu 1.ÚVOD A KONTEXT 6 1.1 Preambule 6 Jak číst tuto knihu 8 Pojmy 9 Zkratky 11 1.2 Souvislosti 12 1.2.1 Veřejný zájem v území 12 1.2.2 Hodnoty a limity v současném území 12 1.2.3 Hodnoty v návrhu – rozlišení limitů a záměrů 13 1.3 Strategické plánování 14 1.3.1 Strategické dokumenty a cíle strategií 14 2.HODNOTY 16 2.1 Teoretický rámec hodnot 16 2.1.1 Pojetí hodnot v území 16 2.1.2 Metoda identifikace hodnot v ÚAP hl.m.Prahy 17 2.1.3 Závěr podkapitoly 17 2.2 Zjištěné hodnoty v území 18 2.2.1 Hodnoty popsané v knize 050 – Metropole a region 18 h.050.01 Nadregionální a mezinárodní atraktivita města 18 2.2.2 Hodnoty popsané v knize 100 – Krajina 18 h.100.01 Synergie kompozice historické městské krajiny a přírodního rámce 18 h.100.02 Rozmanitost přírodních podmínek 18 h.100.03 Kvalitní zemědělská půda v otevřené krajině 19 h.100.04 Odolná a rozsáhlá lesnatá území 19 h.100.05 Rozmanitost a dostupnost kvalitních parků 19 h.100.06 Hygienické a klimatické aspekty životního prostředí 19 2.2.3 Hodnoty popsané v knize 200 – Město 20 h.200.01 Prostupná a přístupná veřejná prostranství 20 h.200.02 Harmonické vrstvení kulturního dědictví 20 2.2.4 Hodnoty popsané v knize 300 – Využití území 20 h.300.01 Obecní bytový fond 20 h.300.02 Obydlenost městského centra 20 2.2.5 Hodnoty popsané v knize 400 – Ekonomika a potenciál 20 h.400.01 Dynamické a atraktivní podnikatelské prostředí 20 h.400.02 Atraktivní pracovní podmínky pro různé skupiny obyvatel 21 h.400.03 Aktivně rozvíjený majetkový fond města 21 2.2.6 Hodnoty popsané v knize 500 – Zelená infrastruktura 21 h.500.01 Ekologická stabilita 21 h.500.02 Retence vody 21 h.500.03 Prostupnost otevřené krajiny pro živočichy a rostliny 21 2.2.7 Hodnoty popsané v knize 600 – Dopravní infrastruktura 22 h.600.01 Fungující a dostupná veřejná doprava 22 h.600.02 Bezpečná a komfortní cykloinfrastruktura 22 2.2.8 Hodnoty popsané v knize 700 – Technická infrastruktura 22 h.700.01 Spolehlivost a dostu...
UAPo2024_800_Verejna_vybavenost_web.pdf

UAPo2024_700_Technicka_infrastruktura_web.pdf
700
<br> Technická infrastruktura
<br> Toky médií a informací
<br> 1.ÚVOD A KONTEXT 4
<br> 1.1 Preambule 4
Jak číst tuto knihu 6
Pojmy 7
Zkratky 9
<br> 1.2 Souvislosti 10
1.2.1 Klimatická změna jako příležitost 10
1.2.2 Zdroje financování 11
1.2.3 Centralizované zásobování TI versus lokální systém zásobování TI 13
1.2.4 Umisťování sítí ve veřejném prostranství,kolektory a jejich význam 14
1.2.5 Připravenost systému TI 15
<br> 1.3 Strategické plánování 19
1.3.1 Přehled strategických dokumentů 19
1.3.2 Cíle strategií v rozboru udržitelného rozvoje 20
<br> 2.VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 28
<br> 2.1 Vodní toky a protipovodňová opatření 28
2.1.1 Přirozené povodně a záplavová území 28
2.1.2 Přívalové povodně 29
2.1.3 Zvláštní povodně 32
2.1.4 Závěr podkapitoly 32
<br> 2.2 Zásobování vodou 34
2.2.1 Popis a stav sítě 34
2.2.2 Kvalita zdrojů pitné vody 35
2.2.3 Hospodaření s pitnou vodou 40
2.2.4 Závěr podkapitoly 41
<br> 2.3 Kanalizace 42
2.3.1 Popis a stav sítě 42
2.3.2 Čistírny odpadních vod 47
2.3.3 Závěr podkapitoly 48
<br> 3.ENERGETIKA 50
<br> 3.1 Zásobování teplem 50
3.1.1 Centralizované zásobování teplem 50
3.1.2 Decentralizované zásobování teplem 54
3.1.3 Závěr podkapitoly 56
<br> 3.2 Zásobování plynem 58
3.2.1 Popis a stav sítě 58
3.2.2 Závěr podkapitoly 59
<br> 3.3 Zásobování elektrickou energií 62
3.3.1 Popis a stav sítě 62
3.3.2 Trendy rozvoje v zásobování elektrickou energií 66
3.3.3 Závěr podkapitoly 67
<br> 4.ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 68
<br> 4.1 Elektronické komunikace – přenos informací 68
4.1.1 Popis a stav sítě 68
4.1.2 Modernizace a dynamický rozvoj elektronických komunikací 70
4.1.3 Předpokládaný budoucí vývoj a trendy 74
4.1.4 Závěr podkapitoly 75
<br> 5.ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 76
<br> 5.1 Odpadové hospodářství a nakládání s odpady 76
5.1.1 Systém odpadového hospodářství 76
5.1.2 Třídící centra a zařízení na energetické využití odpadu Malešice 78
5.1.3 Komplexní systém třídění komunálního odpadu 79
5.1.4 Závěr podkapitoly 80
<br> 6.SHRNUTÍ 82
<br> 6.1 Hlavní závě...
UAPo2024_600_Dopravni_infrastruktura_web.pdf
600 Dopravní infrastruktura Toky lidí a zboží 1.ÚVOD A KONTEXT 6 Jak číst tuto knihu 8 Pojmy 9 Zkratky 11 1.2 Souvislosti 13 1.2.1 Rámec dopravního systému 13 1.2.2 Kniha 600 v kontextu dokumentace ÚAP 15 1.3 Strategické plánování 17 1.3.1 Přehled strategických dokumentů 17 1.3.2 Cíle strategií v rozboru udržitelného rozvoje 18 2.MOBILITA 28 2.1 Mobilita osob 28 2.1.1 Dojížďkové vazby a územní podmínky 28 2.1.2 Dopravní chování — modal split 34 2.1.3 Tranzitní a lokální doprava osob 36 2.1.4 Trend mobility as a service 38 2.1.5 Trend elektromobility 39 2.1.6 Závěr podkapitoly 41 2.2 Mobilita zboží 42 2.2.1 Tranzitní a lokální doprava zboží 42 2.2.2 City logistika 44 2.2.3 Závěr podkapitoly 45 3.SYSTÉMY A SÍTĚ 46 3.1 Silniční doprava 46 3.1.1 Vývoj komunikační sítě 46 3.1.2 Popis komunikační sítě a automobilové dopravy 47 3.1.3 Problémová místa silniční dopravy 58 3.1.4 Efektivita provozu 60 3.1.5 Specifická individuální automobilová doprava 63 3.1.6 Statická doprava 64 3.1.7 Závěr podkapitoly 67 3.2 Veřejná doprava 68 3.2.1 Popis a stav sítě 68 Metro 68 Tramvajová doprava 69 3.2.2 Infrastrukturní a provozní nároky 70 Přepravní poptávka vs.nabídka a kapacitní limity 70 3.2.3 Intermodalita 72 Záchytná parkoviště P+R,Místa pro zastavení K+R a parkování B+R 73 Přestupní body veřejné dopravy 76 Vnější autobusová doprava 76 3.2.4 Dostupnost veřejné hromadné dopravy 76 3.2.5 Závěr podkapitoly 82 3.3 Železniční doprava 83 3.3.1 Popis a stav sítě 83 3.3.2 Kapacita a obsluha města 85 3.3.3 Propojení 87 3.3.4 Závěr podkapitoly 89 3.4 Pěší mobilita 92 3.4.1 Popis a stav sítě 92 3.4.2 Problémy a výzvy 93 3.4.3 Pěší mobilita a turismus 97 3.4.4 Závěr podkapitoly 98 3.5 Cyklistická doprava 99 3.5.1 Popis,stav a uživatelé sítě 99 3.5.2 Provozní a bezpečnostní nároky na síť a infrastrukturu 100 3.5.3 Bikesharing 110 3.5.4 Závěr podkapitoly 111 3.6 Letecká doprava 114 3.6.1 Letiště Václava Havla Praha 114 3.6.2 Ostatní letiště a heliporty 115 3.6.3 Závěr podkapitoly 117 3.7 Vodní ...
UAPo2024_500_Zelena_infrastruktura_web.pdf
500
<br> Zelená infrastruktura
<br> Systém udržitelné krajiny
<br> 1.ÚVOD A KONTEXT 4
<br> 1.1 Preambule 4
Jak číst tuto knihu 6
Pojmy 7
Zkratky 9
<br> 1.2 Souvislosti 10
1.2.1 Legislativa a pojem zelená infrastruktura 10
1.2.2 Klimatická změna 10
1.2.3 Kniha 500 v kontextu dokumentace ÚAP 11
<br> 1.3 Strategické plánování 13
1.3.1 Přehled strategických dokumentů 13
1.3.2 Cíle strategií v rozboru udržitelného rozvoje 14
<br> 2.PRVKY ZELENÉ INFRASTRUKTURY 18
<br> 2.1 Jádrové oblasti 18
<br> 2.2 Prostupnost krajiny 20
<br> 2.3 Prvky zelené infrastruktury městské krajiny 24
<br> 2.4 Uliční stromořadí 25
<br> 2.5 Plochy udržitelného využití v otevřené krajině 26
<br> 2.6 Závěr kapitoly 28
<br> 3.PRVKY MODRÉ INFRASTRUKTURY 30
<br> 3.1 Hospodaření s děšťovou vodou 30
<br> 3.2 Retence vody a povrchový odtok 32
<br> 3.3 Revitalizace vodních toků 33
<br> 3.4 Závěr podkapitoly 37
<br> 4.ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY 38
<br> 4.1 Charakteristiky bioregionů a biochor 38
<br> 4.2 ÚSES 38
<br> 4.3 Legislativní a metodická podpora a problémy při uplatňování ÚSES 42
<br> 4.4 Závěr kapitoly 46
<br> 5.SHRNUTÍ 48
<br> 5.1 Hlavní závěry 48
<br> 5.2 Hodnoty území 50
h.500.01 Ekologická stabilita 50
h.500.02 Retence vody 50
h.500.03 Prostupnost otevřené krajiny pro živočichy a rostliny 50
<br> 5.3 Vyhodnocení cílů strategií v rozboru udržitelného rozvoje 51
<br> 6.REJSTŘÍKY A SEZNAMY 56
<br> 6.1 Sledované jevy 56
<br> 6.2 Související legislativa 58
Zákony 58
Vyhlášky 58
Nařízení 58
<br> 6.3 Citované zdroje 58
<br> 6.4 Zdroje dat 60
Doplňkové zdroje dat obrazových příloh 60
Zdroje tematických podkladových dat pro obrazové přílohy 60
<br> 7.PŘÍLOHY 62
<br> 8.AUTORSKÝ TÝM KNIHY 500 82
<br>
<br> 1.ÚVOD A KONTEXT
<br> 1.1Preambule
<br> Cílem knihy 500 | Zelená infrastruktura |
Systém udržitelné krajiny je vysvětlit,na jakých
odborných principech je vymezení zelené
infrastruktury (ZI) postaveno a z jakých částí
se skládá.Zelená infrastruktura je propojeným
systémem modrých a zelených pl...
UAPo2024_400_Ekonomika_a_potencial_web.pdf
400
<br> Ekonomika a potenciál
<br> Možnosti rozvoje území
<br> 1.ÚVOD A KONTEXT 4
<br> 1.1 Preambule 4
Jak číst tuto knihu 6
Pojmy 7
Zkratky 10
<br> 1.2 Souvislosti 11
1.2.1 Definiční rámec potenciálu 11
1.2.2 Kniha 400 v kontextu dokumentace ÚAP 12
<br> 1.3 Strategické plánování 14
1.3.1 Přehled strategických dokumentů 14
1.3.2 Cíle strategií v rozboru udržitelného rozvoje 15
<br> 2.METROPOLITNÍ EKONOMIKA 24
<br> 2.1 Stav ekonomiky města 24
2.1.1 Ekonomický výkon 24
2.1.2 Trh práce 25
2.1.3 Závěr podkapitoly 28
<br> 2.2 Ekonomický blahobyt domácností 29
2.2.1 Kupní síla 29
2.2.2 Nerovnost a chudoba 32
2.2.3 Závěr podkapitoly 36
<br> 2.3 Konkurenceschopnost 37
2.3.1 Vyspělost ekonomiky 37
2.3.2 Výzkum a inovace 38
2.3.3 Závěr podkapitoly 40
<br> 3.PROSTŘEDKY VEŘEJNÉHO SEKTORU 42
<br> 3.1 Veřejné finance 42
3.1.1 Veřejné rozpočty města 42
3.1.2 Majetek města 47
3.1.3 Závěr podkapitoly 52
<br> 3.2 Veřejné investice 53
3.2.1 Investice města 53
3.2.2 Udržitelnost veřejných financí města 56
3.2.3 Závěr podkapitoly 60
<br> 4.ÚZEMNÍ POTENCIÁL 62
<br> 4.1 Potenciál recyklace území 62
4.1.1 Plochy potenciálu recyklace území 62
4.1.2 Metodika analýzy ploch potenciálu recyklace území 66
4.1.3 Výstup analýzy vybraných ploch potenciálu recyklace území 70
4.1.4 Připravenost ploch potenciálu recyklace území 71
4.1.5 Proluky 78
4.1.6 Závěr podkapitoly 78
<br> 4.2 Město jako aktér rozvoje území 82
4.2.1 Pozemky ve vlastnictví města a jejich potenciál 82
4.2.2 Investice města do výstavby a kontribuce soukromého sektoru 82
4.2.3 Závěr podkapitoly 83
<br> 5.SHRNUTÍ 86
<br> 5.1 Hlavní závěry 86
<br> 5.2 Hodnoty území 89
h.400.01 Dynamické a atraktivní podnikatelské prostředí 89
h.400.02 Atraktivní pracovní podmínky pro různé skupiny obyvatel 89
h.400.03 Aktivně rozvíjený majetkový fond města 89
<br> 5.3 Vyhodnocení cílů strategií v rozboru udržitelného rozvoje 90
<br> 6.REJSTŘÍKY A SEZNAMY 106
<br> 6.1 Sledované jevy 106
<br> 6.2 Související legislativa 107
Zákony 107
Vyhlášky 107
N...
UAPo2024_300_Vyuziti_uzemi_web.pdf
300 Využití území Obyvatelé a jejich činnosti Územně analytické podklady hl.m.Prahy pro obec 2024 Pořizovatel Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy Jungmannova 29/35,110 00 Praha 1 Ing.arch.XXXXX XXXXXX (ředitel odboru) Zpracovatel Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská 57/2077,128 00 Praha 2 Mgr.XXXXXX XXXXX (ředitel) ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X (online; pdf) Verze k projednání s MČ XX/XXXX 300 Využití území Obyvatelé a jejich činnosti 1.ÚVOD A KONTEXT 6 1.1 Preambule 6 Jak číst tuto knihu 8 Pojmy 9 Zkratky 11 1.2 Souvislosti 12 1.2.1 Lidé ve městě 12 1.2.2 Faktory vývoje města 13 1.2.3 Procesy ovlivňující současná města 14 1.2.4 Činnosti a využití města 15 1.2.5 Spokojenost a kvalita života Pražanů 16 1.2.6 Dopad pandemie covid-19 17 1.2.7 Kniha 300 v kontextu dokumentace ÚAP 18 1.3 Strategické plánování 20 1.3.1 Přehled strategických dokumentů 20 1.3.2 Cíle strategií v rozboru udržitelného rozvoje 21 2.LIDÉ VE MĚSTĚ 30 2.1 Obyvatelé 30 2.1.1 Dlouhodobý populační vývoj 30 2.1.2 Přirozený přírůstek obyvatel 31 2.1.3 Migrace obyvatel 32 2.1.4 Prognóza populačního vývoje 34 2.1.5 Věková struktura a demografické stárnutí 36 2.1.6 Cizinci 38 2.1.7 Socioekonomická struktura obyvatel a sociální nerovnosti 40 2.1.8 Lidé bez domova 42 2.1.9 Závěr podkapitoly 43 2.2 Další uživatelé města 44 2.2.1 Dojíždějící 44 2.2.2 Turisté a návštěvníci 44 2.2.3 Závěr podkapitoly 46 2.3 Prostorová distribuce obyvatel 47 2.3.1 Hustota zalidnění 47 2.3.2 Změny v prostorové distribuci obyvatel 52 2.3.3 Prostorové aspekty struktury obyvatel 53 2.3.4 Prognóza obyvatel podle MČ 55 2.3.5 Závěr podkapitoly 57 3.ČINNOSTI LIDÍ 58 3.1 Historie využití území 58 3.1.1 Bydlení 58 3.1.2 Průmyslová výroba 61 3.1.3 Kultura a rekreace 63 3.1.4 Závěr podkapitoly 65 3.2 Bydlení 66 3.2.1 Základní charakteristiky domovního a bytového fondu 66 3.2.2 Bytová výstavba 67 3.2.3 Dostupnost bydlení 71 3.2.4 Bytová politika 72 3.2.5 Závěr podkapitoly 75 3.3 Produkce 7...
UAPo2024_100_Krajina_web.pdf
100 Krajina Přírodní podmínky a životní prostředí 1.ÚVOD A KONTEXT 6 1.1 Preambule 6 Jak číst tuto knihu 8 Pojmy 9 Zkratky 13 1.2 Souvislosti 14 1.2.1 Kniha 100 v kontextu dokumentace ÚAP 14 1.3 Strategické plánování 16 1.3.1 Přehled strategických dokumentů 16 1.3.2 Cíle strategií v rozboru udržitelného rozvoje 16 2.PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY 28 2.1 Otevřená krajina a městská příroda 28 2.1.1 Shrnutí krajinných podmínek 28 2.1.2 Kompozice a vizuální podmínky krajiny 30 2.1.3 Parky 34 2.1.4 Lesy a významná lesnatá území 40 2.1.5 Prostupnost krajiny 42 2.1.6 Závěr podkapitoly 43 2.2 Typologie prostorového uspořádání krajiny 46 2.2.1 Typy struktur krajin 46 2.2.2 Analýza typů struktur lokalit městské přírody a otevřené krajiny 47 2.2.3 Ekologická stabilita 47 2.2.4 Závěr podkapitoly 56 3.PŘÍRODNÍ PODMÍNKY 58 3.1 Geologie,geomorfologie,hydrologie a půdní fond 58 3.1.1 Geologické a morfologické charakteristiky 58 3.1.2 Hydrologie 63 3.1.3 Půdní fond,pozemkové úpravy 63 3.1.4 Plochy vhodné k zalesnění,plochy vhodné k zatravnění,meliorace 67 3.1.5 Eroze 71 3.1.6 Závěr podkapitoly 72 3.2 Flóra,fauna a jejich ochrana 74 3.2.1 Fauna,flóra,biodiverzita 74 3.2.2 Limity ochrany přírody 76 3.2.3 Závěr podkapitoly 80 3.3 Klima a klimatická změna 81 3.3.1 Klima 81 3.3.2 Klimatická změna 84 3.3.3 Adaptační opatření 85 3.3.4 Závěr podkapitoly 86 4.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 88 4.1 Kvalita povrchové a podzemní vody 88 4.1.1 Popis kvality vody a popis změn 88 4.1.2 Závěr podkapitoly 89 4.2 Kontaminace půdy – staré ekologické zátěže 90 4.2.1 Ekologické zátěže 90 4.2.2 Možnosti úprav kontaminovaných ploch 92 4.2.3 Závěr podkapitoly 93 4.3 Kvalita ovzduší a fyzikální faktory prostředí 94 4.3.1 Znečišťování ovzduší – emise 94 4.3.2 Imisní situace 95 4.3.3 Hluková zátěž 98 4.3.4 Další fyzikální vlivy 102 4.3.5 Analýza kumulativních a synergických jevů 104 4.3.6 Závěr podkapitoly 106 5.SHRNUTÍ 108 5.1 Hlavní závěry 108 5.2 Hodnoty území 110 h.100.01 Synergie kompozice historické městské krajiny...
UAPo2024_050_Metropole_a_region_web.pdf
050 Metropole a region 050 Metropole a region Širší vztahy a kontext Územně analytické podklady hl.m.Prahy pro obec 2024 Pořizovatel Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy Jungmannova 29/35,110 00 Praha 1 Ing.arch.XXXXX XXXXXX (ředitel odboru) Zpracovatel Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská 57/2077,128 00 Praha 2 Mgr.XXXXXX XXXXX (ředitel) ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X (online; pdf) Verze k projednání s MČ XX/XXXX 050 Metropole a region Širší vztahy a kontext 1.ÚVOD A KONTEXT 4 1.1 Preambule 4 Jak číst tuto knihu 6 Pojmy 7 Zkratky 9 1.2 Souvislosti 10 1.2.1 Praha v mezinárodním kontextu 10 1.2.2 Vymezení metropolitních regionů 10 1.2.3 Společné plánování metropole a regionu 14 1.2.4 Kniha 050 v kontextu dokumentace ÚAP 16 2.ŠIRŠÍ VZTAHY METROPOLE A REGIONU 18 2.100 Krajina 18 2.100.1 Prostorové uspořádání krajiny metropole a regionu 18 2.100.2 Přírodní podmínky metropole a regionu 20 2.100.3 Klima a klimatická změna metropole a regionu 26 2.100.4 Kvalita ovzduší metropole a regionu 30 2.100.5 Kvalita vody metropole a regionu 31 2.100.6 Závěr kapitoly 32 2.200 Město 33 2.200.1 Vývoj sídelní struktury 33 2.200.2 Suburbanizace v kontextu Česka a Evropy 36 2.200.3 Závěr kapitoly 37 2.300 Využití území 42 2.300.1 Obyvatelé 42 2.300.2 Dojíždějící z regionu a ČR 46 2.300.3 Bydlení 47 2.300.4 Produkce 52 2.300.5 Cestovní ruch 54 2.300.6 Rekreace 58 2.300.7 Závěr kapitoly 60 2.400 Ekonomika a potenciál 62 2.400.1 Potenciál území metropole a regionu 62 2.400.2 Ekonomický potenciál a konkurenceschopnost 66 2.400.3 Ekonomický blahobyt obyvatel 66 2.400.4 Veřejné finance 68 2.400.5 Závěr kapitoly 69 2.500 Zelená infrastruktura 70 2.500.1 Východiska pro vymezení zelené infrastruktury 70 2.500.2 Napojení zelené infrastruktury na evropskou,republikovou a regionální síť 71 2.500.3 Závěr kapitoly 78 2.600 Dopravní infrastruktura 80 2.600.1 Napojení metropole na evropskou,republikovou a regionální dopravní síť 80 2.600.2 Kvalita spoje...
UAPo2024_000_Mapa_obsahu_web.pdf
000 Mapa obsahu 000 Mapa obsahu Základní údaje o ÚAP obce Územně analytické podklady hl.m.Prahy pro obec 2024 Pořizovatel Odbor územního rozvoje Magistrátu hl.m.Prahy Jungmannova 29/35,110 00 Praha 1 Ing.arch.XXXXX XXXXXX (ředitel odboru) Zpracovatel Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Vyšehradská 57/2077,128 00 Praha 2 Mgr.XXXXXX XXXXX (ředitel) ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X ISBN XXX-XX-XXXXX-XX-X (online; pdf) Verze k projednání s MČ XX/XXXX 000 Mapa obsahu Základní údaje o ÚAP obce 1.ÚVOD 4 1.1 Preambule 4 1.2 Jak číst knihy ÚAP 2024 6 Anotace 6 Odborná terminologie a zkratky 6 Obrazové přílohy 6 Související legislativa 6 Odborné zdroje 6 Související textová část ÚAP 6 Související grafická část ÚAP 7 Související limit 7 Související metrika a indikátor 7 Související jev ÚAP 7 Portál ÚAP 7 1.3 Jazyk dokumentu 8 1.3.1 Pojmy 8 1.3.2 Zkratky 17 2.METODA A KONCEPCE ÚAP HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 20 2.1 Základní principy ÚAP 20 2.1.1 Legislativní rámec a cíle ÚAP 20 2.1.2 Dvě úrovně ÚAP 22 2.1.3 Data a jejich zdroje 22 2.1.4 Proces zpracování aktualizace ÚAP 23 Projednání ÚAP 2024 pro obec 24 2.2 Koncepce dokumentu 26 2.2.1 Sledované jevy ÚAP a rozsah zpracování 26 2.2.2 Odborné pojetí 27 2.2.3 Řešené území a územní jednotky 29 3.OBSAH A STRUKTURA ÚAP HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 32 3.1 Textová a grafická část 32 3.1.1 Tematické a komplexní knihy 000–1000 32 Komplexní knihy kontextu 32 Tematické knihy struktury 33 Tematické knihy infrastruktury 33 Komplexní knihy nástrojů 33 3.1.2 Kniha 1100 – Rozbor udržitelného rozvoje území 36 3.1.3 Vazby mezi knihami 37 3.1.4 Obrazové přílohy textové části 39 3.1.5 Výkresy 50 3.2 Digitální ÚAP 54 3.2.1 Portál ÚAP 54 O ÚAP 54 ÚAP ke stažení 54 Katalog jevů 54 Atlas ÚAP 54 Katalog indikátorů a metrik 55 Katalog městských částí 55 Katalog lokalit 55 Historické centrum Prahy 55 Vyhlídkové body 55 Prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti 55 Storymapa Praha Rozmanitá 55 3.2.2 Digitální prezentace a otevřenost veřejné správy 58 3.3 Jak používat...
UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_3.pdf
" " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br...
UAPo2024_O.3_Zamery_na_provedeni_zmen_v_uzemi_2.pdf
" " " "
<br> " " " "
<br> " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
<br> " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ...

Načteno

edesky.cz/d/9993104

Meta

Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   EIA   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Zveřejnění záměru   Územní plánování   EIA   Stavby   Volby   Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   Zákon 106/1999   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   EIA   Stavby   Zveřejnění záměru   Výpadek elektřiny   Územní plánování   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   Stavby   Veřejná zakázka   Územní plánování   EIA   Pronájem   Zákon 106/1999   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Zákon 106/1999   Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby   Rozpočet   Zákon 106/1999   Volby   EIA   Stavby   Pronájem   Územní plánování   Zákon 106/1999   EIA   Stavby   Územní plánování   Zákon 106/1999   Volby   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   EIA   Výpadek elektřiny   Rozpočet   Zákon 106/1999   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz