« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Inzerát na místa: MMR_1371 - 1374 Referent/referentka společné státní správy a samosprávy - konzultant/konzultantka MAP 1- 4

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerat-MMR_1371-4.pdf [PDF, 179KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor pro sociální začleňování,oddělení desegregace ve vzdělání
vyhlašuje spojené výběrové řízení na 4 pracovní místa referent/referentka společné státní správy
a samosprávy:
<br> konzultant/konzultantka MAP 01,č.místa MMR_1371
<br> konzultant/konzultantka MAP 02,č.místa MMR_1372
<br> konzultant/konzultantka MAP 03,č.místa MMR_1373
<br> konzultant/konzultantka MAP 04,č.místa MMR_1374
<br>
<br> Charakteristika pracovní činnosti:
<br> Zaměstnanec je členem realizačního týmu projektu Desegregace vzdělávání dětí a žáků se
sociálním znevýhodněním,registrační číslo projektu CZ.02.02.04/00/23_018/0008472,hrazeného
z Operačního programu XXX XXXX XXXXXXXX a plní úkoly spojené s jeho realizací
<br> • zajišťuje průběh a zpracovává výstupy z jednání o spolupráci se svěřeným územím realizace
MAP,na základě potřeb realizátora MAP;
<br> • pod vedením metodika navrhuje zařazení a rozsah podpůrných,poradenských
a výzkumných aktivit;
<br> • poskytuje podporu při volbě jednotlivých nástrojů z katalogu nástrojů;
<br> • podílí se na tvorbě tzv.příležitostí;
<br> • provádí průběžné vyhodnocení spolupráce s realizátorem MAP,navrhuje její úpravy <,>
poskytuje realizátorovi MAP podporu při koordinaci aktivit,poskytuje průběžné konzultace
s realizátory při zpracování/implementaci MAP;
<br> • podílí se na poskytování poradenství při přípravě projektů do výzev vázaných MAP;
<br> • podporuje realizátory MAP při přípravě projektových záměrů v rámci výzev vázaných na
MAP;
<br> • podporuje komunikaci a koordinaci s dalšími aktéry důležitými pro implementaci MAP na
daném území;
<br> • plánuje,koordinuje a dokumentuje poskytování poradenských a podpůrných činností;
<br> • podílí se na poskytování odborné podpory;
<br> • poskytuje součinnost při realizaci výzkumných a na práci s daty orientovaných aktivit
projektu;
<br> • podílí se na tvorbě katalogu nástrojů,účastní se osvětových akcí v rámci KA 03;
<br> • zastupuje jiného zaměstnance dle určení příslušného přímého ...

Načteno

edesky.cz/d/9952340

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz