« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Veřejná vyhláška k Seznámení s podklady ÚŘ-Odkanalizování obce Podhradní Lhota

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška k Seznámení s podklady ÚŘ-Odkanalizování obce Podhradní Lhota
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00PDBLU*
MBPHX00PDBLU
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/81/2024/Ko-14/VV
Č.J.: MUBPH 12910/2024
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 05.06.2024
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Dne 07.12.2023 podala Obec Podhradní Lhota,IČ: 002 87 610,Podhradní Lhota 150,768 71
Podhradní Lhota prostřednictvím zplnomocněného zástupce,jímž je Ing.Ivo Hradil-
Vodoprojekt,IČ: 615 95 888,Kálalova 995,757 01 Valašské Meziříčí žádost o územní
rozhodnutí o umístění stavby: „Odkanalizování obce Podhradní Lhota - Kanalizační
přípojky-domovní část“ na pozemcích: parc.č.st.55 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č <.>
1223/7 (ostatní plocha),parc.č.1223/1 (ostatní plocha),parc.č.1243 (ostatní plocha),parc <.>
č.st.110/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.86/1 (zahrada),parc.č.st.182 (zastavěná
plocha a nádvoří),parc.č.1222/1 (ostatní plocha),parc.č.367/2 (zahrada),parc.č.1183/3
(ostatní plocha),parc.č.st.48 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1170/5 (ostatní plocha) <,>
parc.č.st.125 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.368/1 (trvalý travní porost),parc.č <.>
569/2 (trvalý travní porost),parc.č.st.263 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.175
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.369/1 (ostatní plocha),parc.č.st.65/2 (zastavěná
plocha a nádvoří),parc.č.1169/8 (ostatní plocha),parc.č.1169/3 (ostatní plocha),parc.č <.>
1169/53 (ostatní plocha),parc.č.st.116/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.177
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.194 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.195
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.371/13 (ostatní plocha),parc.č.st.196 (zastavěná
plocha a nádvoří),parc.č.st.207 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.371/6 (ostatní
plocha),parc.č.1234/1 (ostatní plocha)...

Načteno

edesky.cz/d/9946101

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz