Město Bystřice pod Hostýnem

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://bystriceph.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datová schránka: vqqbu36
E-mail: posta@mubph.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2024 Informace o schválených rozpočtových opatření Podhostýnského mikroregionu
16. 07. 2024 Upozornění na uložení písemnosti
12. 07. 2024 Závěr zjišťovacího řízení koncepce - aktualizace plánu odpadového hospodářství
10. 07. 2024 Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí NIVA na rok 2024
09. 07. 2024 Nalezena koťata
09. 07. 2024 Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem ze dne 24.06.2024
04. 07. 2024 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
03. 07. 2024 Rozhodnutí o povolení na stavbu - instalace kogenerační jednotky v ul. Topolová v Bystřici pod Hostýnem
03. 07. 2024 Vyhlášení výběrového řízení na pozici referent/ka odboru dopravy a památkové péče
02. 07. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu rekonstrukce místní komunikace pro pěší v ul. Holešovská v Bystřici pod Hostýnem
02. 07. 2024 Vyhlášení výběrového řízení na pozici zkušební komisař/komisařka
01. 07. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu v k.ú. Bystřice pod Hostýnem z důvodu provádění obnovy povrchu vozovek dotčených komunikací
01. 07. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci v Bystřici pod Hostýnem a III/43819 v obci Hlinsko pod Hostýnem
01. 07. 2024 Oznámení o veřejném projednání upraveného a posouzeného návrhu opatření obecné povahy Územního plánu Blazice
01. 07. 2024 Veřejná vyhláška - doručení návrhu obecné povahy Územního plánu Loukov
01. 07. 2024 Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. 2 Územního plánu Brusné
28. 06. 2024 Veřejná vyhláška o povolení odstranění stavby
28. 06. 2024 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
28. 06. 2024 Územní rozhodnutí o povolení odstranění stavby
27. 06. 2024 Zrušení dražebního jednání
27. 06. 2024 Dražební vyhláška
27. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - realizace nové kanalizační přípojky v ul. Přerovská v Bystřici pod Hostýnem
27. 06. 2024 Oznámení o zveřejnění a uložení listinné podoby rozpočtových opatření č.12 - 15 / 2024
26. 06. 2024 Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu města Bystřice pod Hostýnem za rok 2023
25. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu od křižovatky s ul. K.Tomana Bystřice pod Hostýnem po křižovatku s ul. Nová ve Chvalčově
24. 06. 2024 Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a Vyhodnocení vlivů aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje na udržitelný rozvoj území a oznámení konání veřejného projednání
24. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu pořádání sportovní akce 31.ročníku NOVA Bikemaraton Drásal
19. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - provádění obnovy povrchu vozovky v k.ú. Libosváry
19. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu - pořádání kulturní akce Dětský den ve Slavkově p.H.
17. 06. 2024 Vyhlášení výběrového řízení na pozici strážník městské policie
14. 06. 2024 Vyhlášení výběrového řízení na pozici strážník městské policie
14. 06. 2024 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem konané 24.06.2024
14. 06. 2024 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem- oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
14. 06. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
14. 06. 2024 Návrh rozpočtu obcí na rok 2024
13. 06. 2024 Informace o konkrétním termínu konání akce v Bystřici pod Hostýnem
13. 06. 2024 Zveřejnění záměru - pronájem část oplocení areálu městského koupaliště v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
13. 06. 2024 Veřejná vyhláška - schválení stavebního záměru "Rekonstrukce ulice Za Příhonem, Bystřice pod Hostýnem"
13. 06. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
12. 06. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Nádražní v Bystřici pod Hostýnem
10. 06. 2024 Nalezen pes
10. 06. 2024 Veřejná vyhláška - stavební povolení na stavbu " Polní cesta HC7 a IPP1 v k.ú. Komárno
06. 06. 2024 Veřejná vyhláška k Seznámení s podklady ÚŘ-Odkanalizování obce Podhradní Lhota
06. 06. 2024 Sdělení - Seznámení s podklady ÚŘ-Odkanalizování obce Podhradní Lhota
04. 06. 2024 Veřejná vyhláška k ÚSŘ-Stavební úpravy bytového domu č.p. 1508-1509, ul. Topolová v Bystřici pod Hostýnem
04. 06. 2024 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Stavební úpravy bytového domu č.p. 1508-159, ul. Topolová, BpH
04. 06. 2024 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
31. 05. 2024 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2023
31. 05. 2024 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Hlinsko pod Hostýnem , Slavkov pod Hostýnem a v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
30. 05. 2024 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.

XML