Město Bystřice pod Hostýnem

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://bystriceph.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
768 61 Bystřice pod Hostýnem

Datová schránka: vqqbu36
E-mail: posta@mubph.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - strážník městské policie
26. 09. 2023 Upozornění na uložení písemnosti
25. 09. 2023 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
20. 09. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu opravy železničního přejezdu v areálu Čepro v k.ú. Loukov
20. 09. 2023 Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností
19. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení životního prostředí
19. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
18. 09. 2023 Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost
15. 09. 2023 Nalezen pes
15. 09. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu umožnění příjezdu vozidel na stavbu rekonstruovaného rodinného domu v Bystřici pod Hostýnem
15. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení životního prostředí
15. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
14. 09. 2023 Veřejná vyhláška k rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Silnice II-438 BpH - HpH, PD č. 5
14. 09. 2023 Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení - Silnice II-438: BpH - HpH, PD č. 5
13. 09. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci: silnice č. II/438 ul. Holešovská v Bystřici pod Hostýnem
13. 09. 2023 Aukční vyhláška - pozemková parc. č. 74/1 v k. ú. Sovadina
12. 09. 2023 Veřejná vyhláška k rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení - Silnice II-438 BpH - HpH
12. 09. 2023 Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení - Silnice II-438 BpH - HpH
12. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení životního prostředí
12. 09. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
07. 09. 2023 Dokument "Dražební vyhláška o e..." již není dostupný.
07. 09. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
07. 09. 2023 Zveřejnění záměru - prodeje pozemku parc. č. 473/1, k. ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
07. 09. 2023 Dokument "Komplexní pozemkové ú..." již není dostupný.
06. 09. 2023 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
06. 09. 2023 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
05. 09. 2023 Aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“) na území města
04. 09. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu konání sportovní akce v běhu „Podhostýnská 10, 5“
01. 09. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu pořádání koncertu skupiny Queenie
31. 08. 2023 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
31. 08. 2023 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí z vlastnictví Zlínského kraje
31. 08. 2023 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Bystřice pod Hostýnem dne 12.09.2023
31. 08. 2023 Oznámení o zveřejnění a uložení listinné podoby rozpočtových opatření č. 25-27/2023
30. 08. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
30. 08. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
29. 08. 2023 Dokument "Upozornění na uložení..." již není dostupný.
24. 08. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - strážník městské policie
24. 08. 2023 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu odlehčení provozu kvůli opravám na silnici II/438 v ul. Holešovské Bystřice pod Hostýnem
23. 08. 2023 Zaslání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Mrlínek v uplynulém období 2019-2023
22. 08. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - o..." již není dostupný.
22. 08. 2023 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
21. 08. 2023 Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek na části k.ú. Bystřice pod Hostýnem
18. 08. 2023 Veřejná vyhláška - OOP - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu pořádání cyklistického závodu „Hošťálkovská 50“
17. 08. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu konání automobilové soutěže Mistrovství ČR ve sprintrally
17. 08. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu v obci Libosváry
17. 08. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - oprava chodníků a nová odstavná stání v ul. Nádražní, Bystřice pod Hostýnem
15. 08. 2023 Aukční vyhláška - předmětem aukce je pozemková parcela v k.ú. Bystřice pod Hostýnem
11. 08. 2023 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na silnici II/43730 a III/43732 ve Slavkově pod Hostýnem
09. 08. 2023 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu: "Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem - Hlinsko pod Hostýnem; PD č.5..."
07. 08. 2023 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.

XML