« Najít podobné dokumenty

Město Bystřice pod Hostýnem - Sdělení - Seznámení s podklady ÚŘ-Odkanalizování obce Podhradní Lhota

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bystřice pod Hostýnem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sdělení - Seznámení s podklady ÚŘ-Odkanalizování obce Podhradní Lhota
Masarykovo nám.137 tel.: + 420 573 501 911 http://www.bystriceph.cz
768 61 Bystřice pod Hostýnem fax: + 420 573 501 968 e-mail:posta@mubph.cz
<br> *MBPHX00PDBHE*
MBPHX00PDBHE
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ODBOR STAVEBNÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
<br>
<br>
SP.ZN.: SÚ/81/2024/Ko-13/Sdělení
Č.J.: MUBPH 12908/2024
<br> OPR.ÚŘ.OSOBA: Ing.XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
<br> TEL.: XXX XXX XXX
E-MAIL: tomas.korycanek@mubph.cz
<br> DATUM: 05.06.2024
<br>
Obec Podhradní Lhota,IČ: 002 87 610,Podhradní Lhota 150,768 71 Podhradní Lhota
<br> SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,Odbor stavební a životního prostředí,jako stavební úřad
věcně příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon")
ve spojení s ustanovením § 334a odst.3 zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon,ve znění
pozdějších předpisů,a jako místně příslušný stavební úřad podle ustanovení § 11 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v úplném znění,(dále jen „správní řád“),vede územní řízení o
umístění stavby: „Odkanalizování obce Podhradní Lhota - Kanalizační přípojky-domovní
část“ na pozemcích: parc.č.st.55 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1223/7 (ostatní
plocha),parc.č.1223/1 (ostatní plocha),parc.č.1243 (ostatní plocha),parc.č.st.110/1
(zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.86/1 (zahrada),parc.č.st.182 (zastavěná plocha a
nádvoří),parc.č.1222/1 (ostatní plocha),parc.č.367/2 (zahrada),parc.č.1183/3 (ostatní
plocha),parc.č.st.48 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.1170/5 (ostatní plocha),parc.č <.>
st.125 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.368/1 (trvalý travní porost),parc.č.569/2 (trvalý
travní porost),parc.č.st.263 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.st.175 (zastavěná plocha
a nádvoří),parc.č.369/1 (ostatní plocha),parc.č.st.65/2 (zastavěná plocha a nádvoří),parc <.>
č.1169/8 (ostatní plocha),parc.č.1169/3 (ostatní plocha),parc.č.1169/53 ...

Načteno

edesky.cz/d/9946100

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bystřice pod Hostýnem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz