« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Podání - žádost o zábor P4, Kremnická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

DIO_Kremnicka.pdf
&%
<br> € 415171?
<br> PŘÍPADNÝ PŘESOUN KONTEJNERU
<br> ?> \36
<br> 415170 | ? 415158 15169 \ ? 1401/13 415168 a 2,\ (\ (V % V?) ( \ ? “ v 415/159 / V".1 V 4 !,a _,? “% 1615167 415165 I.:/_ <.>,? \ ' y v Stávající dopravní značení 415166 2795/4 13 ! 520“ Provizorní dopravní značení ? * ! :; E13: datum výkopu / záboru “517-2 2794/6 \ Policie České republiky 33:34; ] Krajské ředitelství policie hl.m.Prahy (fifě) cm;;: Chodník uzavřen “\ ! Odbor 53" sim do:: —' „gg/* < w “ '.- ©„ Chodník po 80 m směr 3030/9 \ 3,<.>.»—;— Trnavská uzavřen 3904“ Obchozí trasa 4— 3029/7 415 96%.2 Výkop _-_ /L\_ Zabraná část 3028/5 % Zařízení staveniště ' Provizorní chodník.a l gg Oplocení.\g „,\(JQWNC 6? Obchozr trasa pro chodce 415181 a - Přechodová lávka pro pěší “* ' 9% VÝKop BUDE OHRAZEN.Přejezdový plech pro vozidla ?415182 ao“ „gv—3 % PRECHOD PRES WKOPY BUDEv Sloup veřejného osvětlení 9 $“? UMOZNEN POMOCI LAVEK PRO PESl.\ (“Ta „" ? % é'vť'" 415227 VYPBACOVAL; DBJEDNATEL [ INVESTOR,STAVBU PROVÁDÍl: PŘEDPOKLÁDANÝ ZHOTDVITEL DOPRAVN o ZNAČENÍ : 9 »“ XXXXX H uňát ADOZ Praha - dopravní značení s.r.o.% ;"" Poradenstvívoblasti dopravy TERMONTA PRAHA a-Sl ArmádmhosbnruíS,PRAHAW \ '.<.> kt.<.> I I V l _.\\ kap :? mmwvšs'špíflfgm'ůkíšdm Kristyna Janouskova 737 252 919 Mons-12:1: 332211123 \,“ OBEC: ČÁST: ' - \ ' ' _ ——.www.adoz-znacem.cz Ěo' 2786/17 41229,? 92/26 Praha 4 MlChle e-mait:aim_z©adozpraha.cz 27 <.>,"3 _SWBA' Obnova STV KREMNICKA 2785 15,<,>,l \ AM WKOP PRO TOPNY KANAL V ULICI._\ ?\ 2791/24 KREMNICKA FORMÁT: A3 MES-L' * 415230 QBJEKTZ ČÁST: DATUM: 18342024 1 1 SITUACE D | 0 STUPEŘ: DlR <.>
vyhlaska_-_Kremnicka_Trnavska_-_Termonta.pdf
TERMONTA PRAHA a.s <.>
Třebohostická 46/11
<br> 100 00,Praha 10
IČ: 47116234
<br> Č.j.: P4/215498/24/OD/OSIS - DIR 08/24 V Praze: 06.06.2024
Vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
<br> pozemních komunikacích v Praze 4
<br> Odbor dopravy,příslušný podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a § 124 odst.6 zákona č.361/2000
Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu),po písemném vyjádření Policie ČR – Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy – odboru
služby dopravní policie,č.j.: KRPA-165669-1/ČJ-2024-0000DŽ <,>
<br> s t a n o v í
<br> přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v Praze 4 v ulici Kremnická,Trnavská <.>
Jedná se o osazení svislého dopravního značení dle schválené situace z důvodu výkopu pro realizaci
horkovodní přípojky,zařízení staveniště <.>
<br> Umístěné dopravní značení: A6a+A15; A6b+A15+E7b; A7a+B20a; B28+E13; B28+E13+E8d;
B28+E13+E8c; B28+E13+E8e; C4b; Z2; Z4a
<br>
<br> Termín: 19.06.2024 – 12.09.2024 (86 dní)
<br>
<br>
O d ů v o d n ěn í
<br> Odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě
návrhu žadatele,z důvodu výkopu pro realizaci topných kanálů a horkovodní přípojky,nových přípojek <,>
zařízení staveniště v prostoru pozemní komunikace.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky <.>
<br> Poučení: Podle § 173 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek <.>
<br> XXXXXXXX XXXXX
vedoucí odboru dopravy
<br> Na vědomí:
Policie ČR – KŘP hl.m.Prahy,ÚMČ Praha 4 – spis OD
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b
<br> O D B O R D O P R A V Y
<br>
2024...

Načteno

edesky.cz/d/9945964

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz