« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - vedoucí oddělení zřizovaných organizací v odboru zdravotnictví

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_ZDR_3242_VO_zrizovane-organizace_VR101-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPOU5WDE*
MHMPXPOU5WDE
<br> Č.j.: MHMP 1099100/2024
<br>
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 6.června 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího
úředníka / vedoucí úřednice
<br>
<br> vedoucí oddělení zřizovaných organizací
v odboru zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
<br> Sjednaný druh práce: vedoucí oddělení zřizovaných organizací
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 12,struktura platu: základní plat
ve 12.PT (27.250 Kč až 40.120 Kč podle započitatelné praxe),příplatek za vedení (2.010 Kč až 8.020 Kč) <,>
osobní příplatek po zkušební době (do výše 20.060 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních
výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • zajišťování výkonu samosprávných činností na úseku zdravotnictví pro území hl.města Prahy
(HMP),včetně přípravy zásadních materiálů pro utváření vývoje v této oblasti
<br> • koordinace hodnotících komisí k veřejným zakázkám v rámci výkonu své funkce
• kontrola a hodnocení oprávněnosti investičních záměrů v rámci rozvoje (redukce) zdravotnických
<br> zařízení
• tvorba a koordinace koncepčních projektů v oblasti zdravotní péče
• zajišťování metodické pomoci městským částem
• zpracovávání koncepčních podkladů pro jednání Rady HMP,Zastupitelstva HMP z oblasti
<br> zdravotnictví a pohřebnictví
• příprava podkladů pro rozhodování orgánů HMP zejména v oblasti ekonomiky odboru zdravotnictví
<br> (rozpočet běžných a kapitálových výdajů)
• zpracování a vytváření nových smluv a dodatků
• zpracovávání zásad a metodických postupů vázaných na plnění rozpočtu,finanční kontrolu,analýzy <,>
<br> fakturaci a další ekonomické agen...

Načteno

edesky.cz/d/9944790

Meta

Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz