« Najít podobné dokumenty

Praha 4 - Soudní,U Libušiných lázní,AQUA PROCON s.r.o.,§19 veřejný zájem,rekonstrukce plynovodu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 4.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soudni_U_Libusinych_lazni_AQUA_PROCON_s.r.o._Navrh_OOP_19_zakaz_zastaveni_vyvesit_045r24.xdoc.pdf
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4
Úřad městské části,Antala Staška 2059/80b,Praha 4
<br> O D B O R D O P R A V Y
<br> _____________________________________________________________________________________________________________
Sídlo: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 IČ.: 0006 3584 Tel: + 420 26 11 92 111
Pracoviště: Antala Staška 2059/80b,140 46 Praha 4 Bankovní spojení: 19-2000832359/0800 e-mail: posta@praha4.cz
<br> Č.j.: P4/191499/24/OD/HORV-DIR 045/24 V Praze: 05.06.2024
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy pro dočasný zákaz stání
<br> silničních vozidel a výzva k uplatnění námitek
<br> Úřad městské části Prahy 4 - odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) zahájil dne 05.06.2024 na základě návrhu právnické osoby:
<br> AQUA PROCON s.r.o <.>,Palackého třída 768/12,612 00 Brno,IČ: 46964371
<br> řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.§ 171 a nasl.§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,právní řád,ve
znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) a podle ust.§ 19a zákona č.13/1997 Sb.o pozemních
komunikacích,v platném znění,ust.§77,odst.1,písm.c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č <.>
294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a vydává návrh opatření obecné povahy pro
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> spočívající v umístění přechodného dopravního značení dočasně zakazujícího zastavení silničních
vozidel na místních komunikacích v Praze 4 v ulicích Soudní a U Libušiných lázní,v termínu 15.07.2024 –
26.07.2024 v rámci akce stavební úpravy NTL a STL plynovodů a zajištění průjezdu náhradní autobusové
dopravy těmito ulicemi,v rozsahu dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto návrhu,za
níže uvedených podmínek pro jejich realizaci :
<br> - Dopravní zn...
SKM_C250i24060514560.pdf
<,> paoa QOPBAW UŘAD MESTSKE ČAST RHAHA4 ga? uje za podmínek r bodnutí
<br> r,354/201
<br> Odborshjžb; dop.“ * i
<br> SITUACE VYPARKDVÁNÍ
<br> ETAPA BBB
<br> 15.7.— 86.7.8084 m.1500

Načteno

edesky.cz/d/9939459

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 4      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz