« Najít podobné dokumenty

Obec Těškovice - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těškovice konané dne 12.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka - zasedání ZO dne 12.6.2024.pdf
Obec Těškovice
Obecní úřad Těškovice
<br> P O Z V Á N K A
NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TĚŠKOVICE
<br>
Obecní úřad Těškovice v souladu s ustanovením § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),v platném znění,informuje o konání zasedání zastupitelstva obce Těškovice,svolaného
starostou obce ing.Martinem SEDLÁKEM v souladu s § 91 odst.1 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání:
<br>
Obec Těškovice – malý sál Kulturního domu v Těškovicích
<br> Doba konání:
<br>
Středa 12.6.2024 od 17:00 hod <.>
<br> Navržený
program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst.1 zákona o obcích)
<br> 3) Zpráva starosty obce
<br> 4) Závěrečný účet obce za rok 2023,plnění rozpočtu 01-05/2024
<br> 5) Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2023,účetní závěrka obce za
<br> rok 2023
<br> 6) Výběr zpracovatele Místní energetické koncepce obce Těškovice
<br> 7) Zpráva místostarosty obce
<br> 8) Zprávy vedoucích výborů a komisí
<br> 9) Diskuse
<br> 10) Závěr
<br>
V obci Těškovice,dne 5.6.2024
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
starosta obce Těškovice
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
Jméno a podpis:
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis:
<br>
2024-06-05T07:41:14+0200
Ing.XXXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/9937806

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz