Obec Těškovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://www.teskovice.cz/

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Těškovice
Těškovice 170
747 64 Těškovice

Datová schránka: 2rkaxwc
E-mail: obecteskovice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2024 Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konané 20. a 21.9.2024 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
18. 07. 2024 Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konané 20. a 21.9.2024 - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
16. 07. 2024 Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Těškovice konaného dne 3.7.2024
04. 07. 2024 Obec Těškovice - Schválené rozpočtové opatření č. 2/2024
04. 07. 2024 Rozpočet obce Těškovice na r. 2024
02. 07. 2024 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těškovice konaného dne 12.6.2024
28. 06. 2024 Sdružení obcí Bílovecka - Závěrečný účet za rok 2023
28. 06. 2024 Sdružení obcí Bílovecka - Přezkum hospodaření k 31.12.2023
20. 06. 2024 Obec Těškovice - Závěrečný účet za r. 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
20. 06. 2024 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těškovice konané dne 3.7.2024
13. 06. 2024 Dokument "Rozhodnutí o umístění..." již není dostupný.
12. 06. 2024 MěÚ Klimkovice, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pozici referenta Kulturního a informačního střediska Klimkovice
06. 06. 2024 MěÚ Klimkovice, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2/2024 - pracovní místo: vedoucí Kulturního a informačního střediska Klimkovice
06. 06. 2024 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Těškovice konané dne 12.6.2024
23. 05. 2024 MěÚ Bílovec, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent/ka finančního odboru
22. 05. 2024 Sdružení obcí Bílovecka - Svolání Valné hromady dne 11.6.2024
22. 05. 2024 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 11.6.2024
22. 05. 2024 Sdružení obcí Bílovecka - Návrh závěrečného účtu za r. 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r. 2023
21. 05. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
20. 05. 2024 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Těškovice konaného dne 2.5.2024
17. 05. 2024 Obec Těškovice - Návrh závěrečného účtu za r. 2023 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
17. 05. 2024 Obec Těškovice - Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024
17. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
15. 05. 2024 Město Klimkovice, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - vedoucí Kulturního a informačního střediska
06. 05. 2024 Volby do Evropského parlamentu 2024 - Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
06. 05. 2024 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu
02. 05. 2024 Obec Těškovice, Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za r. 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce
30. 04. 2024 Veřejná vyhláška FÚ MSK - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
29. 04. 2024 Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999, Sb.
26. 04. 2024 Obec Těškovice, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - DĚLNÍK
24. 04. 2024 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace MÍSTNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE- obec Těškovice
23. 04. 2024 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2023
22. 04. 2024 Schválený rozpočet příspěvkové organizace na rok 2024
22. 04. 2024 Střednědobý výhled na rok 2025 - 2026
18. 04. 2024 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Těškovice
18. 04. 2024 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
17. 04. 2024 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Těškovice dne 2.5.2024
16. 04. 2024 Dokument "Obecní úřad Těškovice..." již není dostupný.
15. 04. 2024 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Těškovice, konaného dne 27.3.2024
12. 04. 2024 Veřejná vyhláška FÚ MSK - Daň z nemovitých věcí na rok 2024
08. 04. 2024 Schválený rozpočet - závazné ukazatele, r. 2024
08. 04. 2024 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Těškovice r. 2025-2026
05. 04. 2024 Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Evropského parlamentu
04. 04. 2024 Dokument "Veřejná vyhláška ozná..." již není dostupný.
27. 03. 2024 Sdružení obcí Bílovecka - Rozpočtová opatření č. 1/2024
20. 03. 2024 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Těškovice dne 27.3.2024
20. 03. 2024 Dokument "Obecní úřad Těškovice..." již není dostupný.
11. 03. 2024 Návrh rozpočtu obce Těškovice pro r. 2024
11. 03. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Těškovice r. 2025 - 2026
08. 03. 2024 Projekt modernizace výukových prostor kmenových učeben v ZŠ Těškovice

XML