« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zahraničních věcí - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo konzulárního referenta III v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Teheránu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zahraničních věcí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost_pracovní poměr_2024
Ž á d o s t
<br> o přijetí do pracovního poměru |_|
Označení a adresa služebního orgánu,kterému je žádost adresována
Státní tajemník v Ministerstvu zahraničních věcí ČR,Loretánské nám.5,118 00 Praha 1
<br>
Údaje o žadateli
Jméno(a) a příjmení,titul
<br>
Datum narození
<br>
Adresa bydliště[footnoteRef:1] ve tvaru [1: Místo trvalého pobytu podle § 10 odst.1 zákona č.133/2000 Sb <.>,o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),v platném znění.]
<br> obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát
<br>
Adresa pro doručování,pokud je odlišná od adresy bydliště ve tvaru
obec,část obce,ulice,číslo popisné,PSČ,stát
<br>
Datová schránka[footnoteRef:2] [2: Nepovinný údaj.]
<br>
<br> Telefonní číslo
<br>
E-mail
<br>
<br> Údaje sloužící k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[footnoteRef:3] [3: Nepovinný údaj.Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů,není již povinen doložit výpis z evidence Rejstříku trestů,neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.]
<br> Číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu
<br>
<br> Specifikace žádosti
Žádám o přijetí do pracovního poměru |_|
<br> na místo[footnoteRef:4] [4: Doplňte název místa a odboru / zastupitelského úřadu,uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení,na něž se chcete přihlásit.]
<br>
v odboru / na ZÚ
<br> v Ministerstvu zahraničních věcí České republiky
<br>
<br> Čestné prohlášení[footnoteRef:5] [5: S výjimkou prohlášení o svéprávnosti a zdravotní způsobilosti zaškrtněte jednotlivě u každého předpokladu a doplňte podle vysvětlivek,pokud k žádosti nebudete splnění uvedeného předpokladu dokládat listinou.Tu je však třeba doložit následně nejpozději před konáním pohovoru.]
<br> Pro účely výběrového řízení prohlašuji,že jsem podle § 15 odst.2 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,plně svéprávný/á,resp.že má svéprávnost nebyla soudem omezena <.>
Pro účely výběrového řízení na ...

Načteno

edesky.cz/d/9928313

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zahraničních věcí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz