Ministerstvo zahraničních věcí

Instituce
Ministerstva

http://mzv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské náměstí 101/5
118 00 Praha 1

Datová schránka: e4xaaxh
E-mail: podatelna@mzv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – teritoriálního referenta II. v oddělení Atlantik v Odboru států západní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
07. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo referenta spisové agendy v oddělení registru utajovaných informací v Bezpečnostním odboru v MZV ČR
02. 06. 2023 Ministerstvo zahraničních věcí hledá pro své gastronomické oddělení vhodného kandidáta/kandidátku pro obsazení pracovní pozice ŠÉFKUCHAŘ/ŠÉFKUCHAŘKA
29. 05. 2023 Ministerstvo zahraničních věcí hledá pro své gastronomické oddělení vhodného kandidáta/kandidátku pro obsazení pracovní pozice ŠÉFKUCHAŘ/ŠÉFKUCHAŘKA
26. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka I. v oddělení mezinárodního práva smluvního v Mezinárodněprávním odboru v Sekci právní a konzulární v MZV ČR
17. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního referenta - asistenta v Odboru správy rozpočtu v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
11. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – právníka I. v oddělení pro Infringementy v Odboru komunitárního práva v Sekci právní a konzulární v MZV ČR
01. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – hospodáře ústředí III. v oddělení nákupu IKT v Odboru rozvoje informačních a komunikačních technologií v Sekci informačních a komunikačních technologií v MZV ČR
01. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo konzulárního diplomata na zastupitelský úřad v Akkře
01. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Astaně
01. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 8 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení diplomatického vzdělávání v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
27. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – hospodáře ústředí III. v oddělení nákupu IKT v Odboru rozvoje informačních a komunikačních technologií v Sekci informačních a komunikačních technologií v MZV ČR
18. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo konzulárního diplomata na zastupitelský úřad v Akkře
18. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo konzulárního referenta III v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Astaně
18. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – disponenta III. v oddělení vlastnických vztahů v Odboru správy majetku v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
14. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na 8 služebních míst určených k přípravě k výkonu zahraniční služby v oddělení diplomatického vzdělávání v Odboru vzdělávání a Diplomatické akademie v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
11. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo hospodáře-ekonoma na SZEU v Bruselu
11. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – výkonného auditora I. v Generální inspekci a interním auditu v MZV ČR
06. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo rady v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo hospodáře-ekonoma na SZEU v Bruselu
06. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – výkonného auditora I. v Generální inspekci a interním auditu v MZV ČR
03. 04. 2023 Česká centra vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Českého centra Hanoj
03. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného referenta v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo konzulárního a administrativního referenta na zastupitelský úřad v Lucemburku
03. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - koordinátora finanční správy ZÚ IV. v oddělení účetnictví a kontroly ZÚ v Odboru hlavního účetního v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
03. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta energetické bezpečnosti v oddělení energetické bezpečnosti v Sekci bezpečnostní a multilaterální v MZV ČR
03. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo asistenta v oddělení právním v Odboru právně legislativním v MZV ČR
31. 03. 2023 Česká centra vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Českého centra Hanoj
31. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného referenta v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo konzulárního a administrativního referenta na zastupitelský úřad v Lucemburku
31. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - koordinátora finanční správy ZÚ IV. v oddělení účetnictví a kontroly ZÚ v Odboru hlavního účetního v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
31. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta energetické bezpečnosti v oddělení energetické bezpečnosti v Sekci bezpečnostní a multilaterální v MZV ČR
30. 03. 2023 Česká centra vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Českého centra Hanoj
29. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného referenta v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo konzulárního a administrativního referenta na zastupitelský úřad v Lucemburku
28. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady - koordinátora finanční správy ZÚ IV. v oddělení účetnictví a kontroly ZÚ v Odboru hlavního účetního v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
28. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – referenta energetické bezpečnosti v oddělení energetické bezpečnosti v Sekci bezpečnostní a multilaterální v MZV ČR
28. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo asistenta v oddělení právním v Odboru právně legislativním v MZV ČR
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – koordinátora veřejných zakázek II. v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
15. 03. 2023 Obsazení pozice cukrář/cukrářka
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – rozpočtáře kapitoly II. v oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí v Odboru správy rozpočtu v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – teritoriálního referenta II. v oddělení Ukrajiny v Odboru států východní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – teritoriálního referenta I. v oddělení Východního partnerství v Odboru států východní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – správce Krypto IS III. v oddělení krypto a tempestové techniky v Bezpečnostním odboru v MZV ČR
10. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
10. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – koordinátora veřejných zakázek II. v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
09. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo správce objektu/ kuchaře/ řidiče v ústředí MZV ČR s předpokladem vyslání na zastupitelský úřad v Pekingu
09. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – koordinátora veřejných zakázek II. v oddělení přípravy veřejných zakázek v Odboru koordinátora veřejných zakázek v Sekci ekonomicko-provozní v MZV ČR
03. 03. 2023 Obsazení pozice cukrář/cukrářka
03. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v ústředí v MZV ČR s předpokladem vyslání na služební místo politického diplomata na zastupitelský úřad v Moskvě
03. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – rozpočtáře kapitoly II. v oddělení rozpočtu kapitoly a ústředí v Odboru správy rozpočtu v Sekci státního tajemníka v MZV ČR
03. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – teritoriálního referenta II. v oddělení Ukrajiny v Odboru států východní Evropy v Sekci evropské v MZV ČR
03. 03. 2023 Obsazení pozice cukrář/cukrářka

XML