« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - referent/referentka správy majetku v odboru hospodaření s majetkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_vyberove-rizeni_HOM_refSM_VR99-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
*MHMPXPOTRFZ6*
MHMPXPOTRFZ6
<br> Č.j.: MHMP 1090528/2024
<br> OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Ředitel Magistrátu hlavního města Prahy vyhlašuje dne 4.června 2024 v souladu s § 7 zákona
č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení pracovního místa
úředníka/úřednice
<br>
referent / referentka správy majetku
<br> v odboru hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy
<br>
Sjednaný druh práce: referent / referentka správy majetku
Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č.341/2017 Sb.v platové třídě1 10,struktura platu: základní plat
v 10.PT (23.390 Kč až 34.370 Kč podle započitatelné praxe),osobní příplatek po zkušební době (do výše
17.180 Kč),mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> • komplexní zajišťování agendy prodeje,pronájmu a výpůjček pozemků ve vlastnictví hl.města
Prahy od vypracování záměrů po vlastní realizaci
<br> • jednání se zájemci o úplatný převod,pronájem či výpůjčku pozemků a objektů
• příprava majetkoprávního vypořádávání pozemků zastavěných komunikacemi a dalšími
<br> stavbami hl.m.Prahy
• kompletní příprava smluv ve spolupráci s právním oddělením
• provádění kontroly dodržování smluvních závazků
• spolupráce a koordinace činností s příslušnými odbory a odděleními MHMP a externími
<br> subjekty
• vedení evidence nebytových prostorů a pozemků a jejich využívání ve spolupráci se správními
<br> firmami;
• provádění místních šetření v oblasti nebytových prostorů a pozemků,vč.zajištění právní a
<br> technické dokumentace
• příprava podkladů pro výběr žadatelů o pronájem nebytových prostorů a pozemků
• součinnost s Pozemkovým úřadem na přípravě pozemkových úprav
• příprava podkladů pro jednání a rozhodování orgánů hl.města Prahy a jejích komis...

Načteno

edesky.cz/d/9926679

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz