« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1077 - k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kapitole 03 - Doprava na rok 2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMPXPIX59XU.pdf
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1077
ze dne 3.6.2024
<br> k návrhu na úpravu rozpočtu kapitálových výdajů INV MHMP v kapitole 03 - Doprava na rok
2024
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2024 dle přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 7.6.2024
<br>
<br>
doc.MUDr.XXXXXXXX XXXXXXX,CSc.v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: I.náměstek primátora MUDr.XXXXXX XXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> INV MHMP 0043784 Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12 0 0321 -41 000,00
<br> INV MHMP 0046338 Hloubětínský tunel 0 0321 41 000,00
<br> C e l k e m 0,00
<br> Číslo akce Název akce
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
UZ
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1077 ze dne 3.6.2024
<br> ORJ
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Odbor/Organizace
Úprava celkových
<br> nákladů*/ (v tis.Kč)
<br>
<br> Důvodová zpráva
<br>
<br> Radě hlavního města Prahy se předkládá ke schválení návrh úpravy rozpočtu kapitálových
<br> výdajů INV MHMP na rok 2024 v kapitole 03 – Doprava <.>
<br> Investiční akce č.0043784 Kompenzační opatření pro SOKP 511 a I/12
<br>
<br> snížení rozpočtu o 41 000 tis.Kč
<br>
<br> Jedná se o soubor opatření převážně krajinářského charakteru,podél částí nově připravovaných
<br> komunikací 511 a I/12.V rámci přípravy zemních valů Běchovice momentálně probíhá
<br> příprava průzkumů pro dokumentaci EIA <.>
<br>
<br> Investiční akce č.0046338 Hloubětínský tune...

Načteno

edesky.cz/d/9926657

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz