« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu hl. m. Prahy do roku 2029

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Z-12371-Materiál do Zastupitelstva HMP.pdf
zasedání Zastupitelstva hl.m.Prahy
<br>
MHMPXPG6BS3Y
<br> dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Úvod provádí: Podpis:
<br> radní Ing.XXXXXX XXXXXXX
#XX@XXXXX@
<br> Předkládá:
<br> Rada HMP
<br>
<br>
verz verzetisku
<br> M a te r i á l k p r o j ed n án í
<br>
<br>
<br>
<br>
k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu hlavního města
Prahy do roku 2029
<br>
Obsah materiálu:
<br> 1.Návrh usnesení
<br> 2.Příloha č.1 k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance městských částí hl.m.Prahy
<br> 3.Příloha č.2 k usnesení Zastupitelstva HMP - bilance hl.m.Prahy
<br> 4.Příloha č.3 k usnesení Zastupitelstva HMP - střednědobý výhled hl.m.Prahy
<br> 5.Důvodová zpráva
<br> 6.Příloha k důvodové zprávě - usnesení Rady HMP č.1124 ze dne 3.6.2024
<br>
Předklad na základě:
<br> usnesení Rady HMP č.1124 ze dne 3.6.2024
<br>
<br>
<br>
Za technickou správnost: Podpis:
<br> MHMP - OVO MHMP
#8@232303@
<br> Zpracoval:
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXXX,vedoucí oddělení svodného a financování investic
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX,vedoucí oddělení financování městských částí
<br>
<br>
<br> Z-12371
<br>
#1@0@1 #1@0@2 #1@0@3 #1@0@4
<br>
<br>
Za věcnou a právní správnost: Podpis:
<br> ředitel ROZ MHMP
#2@36069@16@
<br>
<br> Hlavní město Praha
<br>
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Zastupitelstva hlavního města Prahy
<br>
číslo
ze dne
<br> k návrhu rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu
hlavního města Prahy do roku 2029
<br>
<br>
Zastupitelstvo hlavního města Prahy
<br> I.k o n s t a t u j e,ž e
<br> bylo schváleno 58 dílčích rozpočtů na rok 2024 a střednědobých výhledů rozpočtu do
roku 2029,z toho rozpočet vlastního hl.m.Prahy byl schválen Zastupitelstvem hl.m <.>
Prahy a 57 dílčích rozpočtů městských částí hl.m.Prahy bylo schváleno Zastupitelstvy
městských částí; bilance dílčích schválených rozpočtů městských částí hl.m.Prahy je
uvedena v příloze č.1 tohoto usnesení; rozpočet hl.m.Prahy jako celku je konsolidovaný
...

Načteno

edesky.cz/d/9920184

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz