« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Inzerát na místo: Výzkumný a vývojový pracovník/evaluátor Výzkumná a vývojová pracovnice/evaluátorka, MMR_1383

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerat_MMR_1383.pdf [PDF, 181KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor pro sociální začleňování (Agentura),oddělení výzkumů a
evaluace,vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_1383: Výzkumný a vývojový
pracovník/evaluátor Výzkumná a vývojová pracovnice/evaluátorka <.>
<br>
Charakteristika pracovní činnosti:
Zaměstnanec bude členem realizačního týmu projektu „Desegregace vzdělávání dětí a žáků se
sociálním znevýhodněním“,registrační číslo projektu CZ.02.02.04/00/23_018/0008472,hrazeného
z Operačního programu XXX XXXX XXXXXXXX a bude plnit úkoly spojené s jeho realizací,viz:
<br> − samostatně řeší dílčí výzkumné a vývojové úkoly nebo provádí výzkumné a vývojové práce
při realizaci úkolů pod vedením vedoucího týmu;
<br> − zajišťuje realizaci sběru XXX v terénu – v rámci realizačního týmu i zástupců obcí pomocí
vhodných individuálních i skupinových kvantitativních a kvalitativních šetření;
<br> − zajišťuje vznik výzkumných zpráv,zajišťuje projednání a připomínkování návrhu
výzkumných zpráv a výstupů s RT;
<br> − zajišťuje a realizuje sběr datových podkladů pro zpracování reportů,zpracovává a
aktualizuje průběžné analytické reporty pro RT projektu včetně návrhů doporučení pro
zlepšení implementace a dopadů realizace projektu;
<br> − sleduje implementaci vlastních analytických doporučení,poskytuje zpětnou vazbu a
konzultace členům RT projektu i vedení OSZ;
<br> − připravuje texty prezentující výzkumy OSZ a v případě potřeby se účastní podpůrných
aktivit dle potřebné formy – konzultace,vzdělávání,workshopů,pracovních skupin apod.;
<br> − podílí se na realizaci diseminačních a vzdělávacích aktivit;
<br> − zastupuje jiného zaměstnance dle určení příslušného přímého nadřízeného a plní další
úkoly dle pokynu příslušného přímého nadřízeného,které vyplývají z výše uvedených bodů
náplně práce <.>
<br>
Požadujeme:
<br> − VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (možné i VOŠ/SŠ dle §
4 odst.7 NV 341/2017 Sb.- odečet praxe);
<br> − praxe v oblasti výzkumných a evaluačních aktivit proj...

Načteno

edesky.cz/d/9897774

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz