Město Český Brod

Město, městys, obec, MČ
Okres Kolín

http://cesbrod.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Český Brod
náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod

Datová schránka: jgqbsve
E-mail: podatelna@cesbrod.cz, cesbrod@cesbrod.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2022 12. řádná schůze rady města
27. 05. 2022 OZNÁMENÍ - zveřejnění návrhu Závěrečného účtu za rok 2021
27. 05. 2022 USNESENÍ - souhrn z 12. řádné schůze rady města Český Brod konané dne 25. 5. 2022
27. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu od 27.5.2022 do 30.6.2022 v obci Tuchoraz
26. 05. 2022 Veřejné setkání - Nový strategický plán města
26. 05. 2022 38. ročník pochodu pohádkovým lesem
26. 05. 2022 Hlasování Broďáci Brodu
26. 05. 2022 Uzavírka ulice Slezská
26. 05. 2022 Oznámení z MŠ Kollárova
25. 05. 2022 ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - uzavírka MK ul. Slezská, Český Brod
25. 05. 2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.II/334, III/3305, III/3342, Plaňany - Radim
25. 05. 2022 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE - OZNÁMENÍ - pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2022
25. 05. 2022 Českobrodská tržnice
25. 05. 2022 40. ročník "Krajem bitvy u Lipan"
23. 05. 2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Slezská, Ruská a Pod Velkým vrchem, Český Brod
23. 05. 2022 1.SČV,a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky vody - 07.06.2022 8.00-12.00 hod - Český Brod,ul.Jeronýmova, Roháčova, Rokycanova, Tuchorazská
23. 05. 2022 Nový výlukový jízdní řád od 22. 5. do 19. 7. 2022
23. 05. 2022 Uzavření vodoprávního úřadu
23. 05. 2022 Rekonstrukce bitvy u Lipan
20. 05. 2022 Osobnost města Český Brod 2022
19. 05. 2022 Veřejné projednání dopravní studie v ZŠ Žitomířská
19. 05. 2022 Harmonogram prací oprav
19. 05. 2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - zajištění běžné zimní a letní údržby na MK ve správě Města Český Brod (Č.Brod, Štolmíř, Liblice, Zahrady)
19. 05. 2022 ROZHODNUTÍ - omezení obecného užívání uzavírkou - uzavírka MK-chodníku v ul.Ruská a Moravská, Český Brod
18. 05. 2022 DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schválené Účetní závěrky za rok 2021 - schváleno 19.042022
18. 05. 2022 DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2021 - schváleno dne 19.04.2021
18. 05. 2022 DSO ČESKÝ BROD-DOUBRAVČICE - OZNÁMENÍ - zveřejnění schváleného Rozpočtového opatření č.1 k rozpočtu na rok 2022 - schváleno dne 19.04.2022
18. 05. 2022 ZÁMĚR - prodej spoluvlastnického podílu id. 1/12 pozemku KN p.č.68/7, k.ú. Dolní Beřkovice
18. 05. 2022 ZÁMĚR - prodej spoluvlastnického podílu id. 1/12 pozemku KN p.č.1351, Pačlavice k.ú. Pornice
18. 05. 2022 ZÁMĚR - prodej pozemků p.č.383/3, 504/29, 477, k.ú. Klučov u Českého Brodu
18. 05. 2022 ZÁMĚR - prodej pozemku KN p.č.333/29, k.ú. Loučeň
18. 05. 2022 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pro období 2021-2027"
18. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vodního toku Bylanka, ř. km 0 – 4,500
16. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - opatření obecné povahy - místní úprava provozu na veřejně přístupné účelové pozemní komunikaci-parkoviště prodejny Lidl Český Brod
16. 05. 2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Ruská a Moravská, Český Brod
16. 05. 2022 ZÁMĚR - prodej speciálního přívěsu-podvalu
16. 05. 2022 USNESENÍ- souhrn z 11. řádné schůze rady města Český Brod konané dne 11. 5. 2022
16. 05. 2022 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil.č.III/10163, Hradešín kNNč.parc. 179/29
16. 05. 2022 Hlasování Broďáci Brodu spuštěno
16. 05. 2022 Souhrn z 11. řádné schůze rady města
16. 05. 2022 Uzavření úřadu práce dne 25. 5. 2022
16. 05. 2022 Plánovaná odstávka pitné vody
13. 05. 2022 ROZHODNUTÍ - oprava zřejmých nesprávností - vodovodní a kanalizační řad včetně vodovodních a kanalizačních přípojek lokalita k Bušinci
12. 05. 2022 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - obsazení pozici sociálního pracovníka odboru sociálních věcí a školství pro agendu SPOD
11. 05. 2022 ČEZ DISTRIBUCE a.s. - OZNÁMENÍ - plánované přerušení dodávky elektřiny dne 27.05.2022 7.30-10.30h - Český Brod,Zborovská 1420
11. 05. 2022 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - oznámení o potřebném počtu podpisů na peticích
11. 05. 2022 Veřejné projednání dopravní studie
11. 05. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o uložení písemnosti - Ladislav Cinka, U Lázeňského potoka č.p.102, Doubravčice
10. 05. 2022 Podlipanské hudební slavnosti 2022
10. 05. 2022 Nabídka zaměstnání

XML