« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
„ oznÁMeNí o DOBE A MISTE KONANI VOLEB oo
<br> EVROPSKÉHO PARLAMENTU STAROSTA OBCE/MÉsřvse.<.>,<.>.<.>.<.> ÁMM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>,<.>.<.>.<.>.PODLE g 32 odst.2 a 3) ZAKONA č.632/2003 sb <.>,OUVOLBACH DO EVROPSKÉHO,PARLAMENTU „A o ZMENE NEKTERYCH ZÁKONÚ,VE ZNENI POZDEJSlCH PREDPISÚ
<br> OZNAMUJE:
<br> 1.Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
<br> v pátek dne 7.června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 8.června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Místem konání voleb do/řvropského parlamentu
<br> ve volebním okrsku č.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> je volební místnost (přesná adresa).NQJČBO;.<.>.<.>.C315" 04.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> pro voliče,kteří jsou přihlášení k trvalému pobytu v Off/SMRK.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky,cestovním průkazem České republiky.Volič,který je občanem jiného členského státu,prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie <.>
<br> 5.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místností <.>
<br> 6.Volič může požádat ze závažných,zejména zdravotních důvodů,obecní úřad/úřad městyse a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,aby mohl
<br> hlasovat mimo volebni místnost,a to pouze vúzemním obvodu volebního okrsku,pro který byla okrsková volební komise zřízena <.>
<br> ve.<.> „Š.WĚÚM.<.>.dne.<.> qŽT—TŠ.-.:5Í„DŽODU7.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Zveřejněno: 525,52 &% Sňato: <q Q 5132017

Načteno

edesky.cz/d/9867148


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz