Obec Smrk

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://obec-smrk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC SMRK
Smrk 30
675 01 Smrk

Datová schránka: incbwce
E-mail: smrk@obce.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 04. 2024 Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29. dubna 2024 do 7. června 2024
18. 04. 2024 Prodej chovných kuřic – Drůbež Novák HB s.r.o. (22.04.2024)
11. 04. 2024 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, schváleného závěrečného účtu, schválených rozpočtových opatření a rozpočtového provizoria „Svazku obcí pro komunální služby“
10. 04. 2024 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina – Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2024
02. 04. 2024 Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025
28. 03. 2024 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – vysoce patogenní aviární influenzy (Vaneč, Častotice)
28. 03. 2024 Prodej nosných kuřic – SVOBODA Lučice (02.04.2024)
27. 03. 2024 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2024
27. 03. 2024 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
27. 03. 2024 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2024 dne 26.03.2024
21. 03. 2024 Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina – Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plánu zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
21. 03. 2024 Pozvánka na valnou hromadu „Horácko – ekologického mikroregionu“ (05.04.2024)
20. 03. 2024 Pozvánka na valnou hromadu „Horácko – ekologického mikroregionu“ (05.04.2024)
20. 03. 2024 Návrh rozpočtu „Horácko – ekologického mikroregionu“ na rok 2024
20. 03. 2024 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu „Horácko – ekologického mikroregionu“ na roky 2024– 2027
17. 03. 2024 Prodej nosných kuřic – SVOBODA Lučice (02.04.2024)
14. 03. 2024 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina – Ukončení mimořádných veterinárních opatření – vysoce patogenní aviární influenzy
05. 03. 2024 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina – Nařízení Státní veterinární správy, kterým se mění nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS2024024312-J ze dne 06.02.2024
05. 03. 2024 Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
05. 03. 2024 Prodej chovných kuřic – Drůbež Novák HB s.r.o. (20.03.2024)
26. 02. 2024 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na roky 2025 – 2029
26. 02. 2024 Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2024
26. 02. 2024 Návrh závěrečného účtu „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2023
26. 02. 2024 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2023
21. 02. 2024 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
20. 02. 2024 Kraj Vysočina – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“
17. 02. 2024 Strategický plán rozvoje obce Smrk na roky 2024–2028
16. 02. 2024 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina – Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (Vaneč, Častotice)
13. 02. 2024 Rozšíření služeb Finančního úřadu pro Kraj Vysočina k problematice daně z příjmů za rok 2023
06. 02. 2024 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Kraj Vysočina – Nařízení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
31. 01. 2024 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2024
31. 01. 2024 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
31. 01. 2024 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2024 dne 30.01.2024
29. 01. 2024 Kraj Vysočina – „Vysočina pečuje“
26. 01. 2024 EG.D, a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie (15.02.2024)
26. 01. 2024 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2024
24. 01. 2024 Odbor výstavby Městského úřadu Třebíč – Oznámení o uzavření Dodatku č. 5 k veřejnoprávní smlouvě nahrazující územní rozhodnutí na stavbu „Stavba silážního žlabu a skladovací jímky v areálu Družstva vlastníků půdy Ametyst, středisko Smrk“
24. 01. 2024 Odbor výstavby Městského úřadu Třebíč – Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu „Výstavba skladovací haly na krmiva a obslužné komunikace“
22. 01. 2024 1. DRŮBEŽÍ ZÁSILKOVÁ SLUŽBA AŽ DO DOMU – GALLUS EXTRA, s.r.o.
17. 01. 2024 Prodej chovných kuřic – Kuřice s.r.o. Miřetín
07. 01. 2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření
05. 01. 2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Smrk na rok 2024
05. 01. 2024 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Smrk na rok 2023
05. 01. 2024 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Smrk na roky 2024 – 2027
02. 01. 2024 Výroční zpráva o činnosti obce Smrk v oblasti poskytování informací za rok 2023.pdf [PDF, 193 kB]
30. 12. 2023 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 8/2023
30. 12. 2023 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 7/2023
30. 12. 2023 Návrh rozpočtu obce Smrk na rok 2024
30. 12. 2023 Záměr prodeje pozemků
30. 12. 2023 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk

XML