« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - specialista/specialistka vzdělávání zaměstnanců v odboru personálním - doba určitá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

UD_volne-misto_PER_specialista_vzdelavani_1562_VM32-24.pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
*MHMPXPOSAJ3G*
MHMPXPOSAJ3G
<br> Č.j.: MHMP 1052554/2024
<br> OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU
<br>
Magistrát hlavního města Prahy obsazuje pracovní místo úředníka/úřednice podle zákona č.312/2002 Sb.<,>
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o úřednících)
<br>
specialista/specialistka vzdělávání zaměstnanců
<br> v odboru personálním Magistrátu hlavního města Prahy
<br> Stručná náplň práce
<br> • spolupráce při přípravě podkladů pro rozpočet na vzdělávání zaměstnanců
• analýza stavu a potřeb v oblasti vzdělávání zaměstnanců
• spolupráce při zpracovávání návrhů programů v oblasti vzdělávání zaměstnanců
• organizace vzdělávání zaměstnanců,zajišťování vstupních školení pro nové zaměstnance <,>
• spolupráce při stanovení a sledování kvalifikačních předpokladů pro jednotlivá pracovní místa
• zajištění procesu mentoringu
• zpracovávání kvalifikačních dohod se zaměstnanci
• zajišťování činností spojených se zvyšováním a prohlubováním kvalifikace zaměstnanců
• zpracovávání a vyhodnocování individuálních plánů vzdělávání
• konzultační a poradenská činnost v oblasti vzdělávání zaměstnanců
• vedení souvisejících evidencí a dokumentace a práce se spisovou službou
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o úřednících
<br> • fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let; občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým
pobytem v České republice,který ovládá český jazyk; plná svéprávnost; bezúhonnost2
<br>
Požadované vzdělání
<br> • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
<br>
<br> Další požadavky
<br> • velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (MF Office,zejména MS Excel,Internet)
• schopnost pracovat s personálním informačním systémem
• orientace v personální oblasti
• velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti,včetně ...

Načteno

edesky.cz/d/9865940

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz