« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Inzerát na místo: Vedoucí oddělení desegregace ve vzdělávání, odbor pro sociální začleňování, MMR_1369

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerat-MMR_1369.pdf [PDF, 179KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor pro sociální začleňování,oddělení desegregace ve vzdělávání <,>
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo MMR_1369: Vedoucí oddělení desegregace ve
vzdělávání <.>
<br> Charakteristika pracovní činnosti:
<br> Zaměstnanec je členem realizačního týmu projektu Desegregace vzdělávání dětí a žáků se
sociálním znevýhodněním,registrační číslo projektu CZ.02.02.04/00/23_018/0008472,hrazeného
z Operačního programu XXX XXXX XXXXXXXX a plní úkoly spojené s jeho realizací:
<br> − metodické vedení,řízení koordinátorů rovných příležitostí;
<br> − metodické vedení a nastavování procesů pro koordinátory rovných příležitostí při
poskytování odborné a metodické podpory a tvorbě a implementaci desegregačních plánů;
<br> − v případě potřeby zastupování koordinátora rovných příležitostí v obci,řízení jednání
platformy obce a platformy s spolupráce s NPI na lokální úrovni;
<br> − informování krajů o podobě spolupráce odboru pro sociální začleňování s představiteli
vybraných obcí,koordinování postupu;
<br> − průběžné vyhodnocování výstupů části desegregačních plánů a navrhování případných
změn v jejich struktuře a obsahu;
<br> − zajišťování náboru nových koordinátorů rovných příležitostí,vykonávání funkce tutora;
<br> − poskytování zpráv a informací koordinátorům rovných příležitostí;
<br> − účast na jednáních platforem obcí;
<br> − dohled nad relevantností a adekvátností opatření v oblasti vzdělávání plánovaných v rámci
desegregačních plánů;
<br> − poskytování konzultací koordinátorům rovných příležitostí při volbě formy,způsobu
zařazení a způsobu zpracování desegregačního plánu;
<br> − vytváření poradenského programu Inkluze ve vzdělávání;
<br> − účast na osvětových akcí v rámci Klíčové aktivity projektu <.>
<br> Požadujeme:
<br> − VŠ vzdělání v magisterském studijním programu (případně Bc./VOŠ vzdělání za
předpokladu odečtu praxe dle § 4 odst.7 nařízení vlády č.341/2017 Sb.);
<br> − minimálně 2 roky praxe ve vedoucí pozici ve struktuře veřejné s...

Načteno

edesky.cz/d/9863049

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz