« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj - Inzerát na místo: Metodik/metodička územní dimenze, MMR_310

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo pro místní rozvoj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

inzerat-MMR_310.pdf [PDF, 171KB]
Ministerstvo pro místní rozvoj,odbor strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení <,>
oddělení řízení strategie regionálního rozvoje,vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 zákona č <.>
234/2014 Sb.o státní službě výběrové řízení na místo MMR_310: Metodik/metodička územní
dimenze,a to na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce <.>
<br>
Charakteristika pracovní činnosti:
<br> - metodicky podporuje tvorbu koncepcí státních politik k hospodářské,sociální a územní
soudržnosti;
<br> - zpracovává návrhy nových strategických dokumentů na národní úrovni ve vazbě na EU;
- podílí se metodickou a analytickou činností na tvorbě Akčního plánu Strategie regionálního
<br> rozvoje (SRR);
<br> - komunikuje s kraji a obcemi ve věci naplňování SRR případně dalších politik s dopadem do
území;
<br> - zpracovává analytické podklady pro oblast regionální politiky s vazbou na EU;
- spolupracuje s Českým statistickým úřadem a podílí se na správně regionálních
<br> informačních systémů;
<br> - spolupracuje na monitorování územní dimenze fondů EU v regionech ČR,v případě
potřeby prezentuje v ČR i v zahraničí;
<br> - poskytuje metodickou a organizační podporu regionálním stálým konferencím jakožto
koordinačního mechanismu územní dimenze fondů EU na regionální úrovni;
<br> - spolupracuje na hodnocení a tvorbě strategických dokumentů regionální politiky jakožto
podkladu pro čerpání z fondů EU <.>
<br>
Požadujeme:
<br> − vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu,a to zaměření ekonomického
nebo přírodovědného1;
<br> − znalost cizího jazyka,a to znalost odpovídající alespoň 1.stupni znalosti cizího jazyka pro
standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství,mládeže a
tělovýchovy2;
<br> − znalost problematiky Strategie regionálního rozvoje a územní dimenze fondů EU výhodou;
<br> − zkušenosti s tvorbou metodických dokumentů výhodou;
<br> − dobrá znalost českého jazyka;
<br> − systematický přístup,samostatnos...

Načteno

edesky.cz/d/9863048

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo pro místní rozvoj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz