« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - EIA - dokumentace "D11 Rozšíření odpočívky Beranka - vpravo (km 2,8)"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MHMP_1042733_2024_EIA1146-DOK-Informace(2).pdf
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
<br>
<br>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157
<br> 1/1 E-mail: posta@praha.eu,ID DS: 48ia97h
<br> Informace
<br>
<br> Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy,jako příslušný úřad podle § 22
písm.a) a § 23 odst.10 písm.a) zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),ve smyslu § 16 odst.1 a 2 zákona zveřejňuje
informaci o obdržení dokumentace záměru
<br>
„D11 rozšíření odpočívky Beranka – vpravo (km 2,8)“,skládající se z částí „D11 rozšíření
odpočívky Beranka – vpravo (km 2,8)“ a „D11 rozšíření odpočívky Beranka – vlevo (km 3,1)“ <.>
<br>
Do dokumentace je možno nahlížet na odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města
Prahy (Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1,4.patro,místnost č.428,po předchozí domluvě
na telefonním čísle 236 004 443) v termínu od 27.5.2024 do 26.6.2024 <.>
<br>
Dokumentace je taktéž k nahlédnutí v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem
PHA1146,případně na úřadech městských částí Praha 20 a Praha-Klánovice <.>
<br>
Písemné vyjádření k dokumentaci je možno zaslat odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy do 26.6.2024.K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad
nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXX
pověřen vedením oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
podepsáno elektronicky
<br>
<br> 2024-05-27T10:41:04+0000

Načteno

edesky.cz/d/9855632


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz